خاتون (2)

خاتون (2)

با این وصف و با نشان دادن نوع مبارزه و جنگی که اجدادمان در هشتاد سال قبل برای آزادی ایران از چنگال اشغال و استبداد و وابستگی، انجام دادند و سریال خاتون به درستی و زیبایی آن ها را به تصویر کشیده است باید اعتراف کرد، سریال خاتون، از حیث فرم و محتوا، جزو بهترین فیلم ها و سریال های ایرانی است که تا کنون ساخته و به نمایش در آمده است

اگر جنگ شد چه کار باید کرد؟(2)

اگر جنگ شد چه کار باید کرد؟(2)

در اثر جنگ که به دنبالش کمبود سوخت و مواد غذایی و غیره را به دنبال خواهد داشت و فاصله ی دارا و ندار افزایش خواهد یافت، برای سرمایه امنیت افت خواهد کرد و درنتیجه نیروی سرمایه داری در تبلیغات و در عمل، عامل کمبود و ناامنی و بی کاری و فقر و سرقت و تورم و گرانی را نه از جانب خود بلکه از جانب بیکاران و خلافکاران و خارجی ها، خواهد دانست و گروه های فشار را بر علیه شان بسیج خواهد کرد

جنگ اوکراین و نظم نوین جهانی

جنگ اوکراین و نظم نوین جهانی

در جنگ روسیه علیه اوکراین، جهان مشاهده کرد که در ابعاد مختلف چقدر ضعیف و شکننده است. جهانی که طی دو سال اخیر ضعف خود را در مقابل ویروس کرونا، به نمایش گذاشت هم اکنون در مواجه با جنگ روسیه و اوکراین و جنگ جهانی سوم و احیاناً جنگ اتمی که چند بار از جانب روسیه تهدید شد، به غایت شکننده و صدمه پذیر است و این جنگ پر حاشیه بسیاری از کشورها و مردم را بر آن داشت تا در اسرع وقت به دنبال منابع قدرت از جمله قدرت نظامی

آلن دلون ما قصد سفر دارد، آلن دلون شما چه می کند؟

آلن دلون ما قصد سفر دارد، آلن دلون شما چه می کند؟

عمر و روزی همه دست خداست لذا عمر می تواند بنا بر دلایلی، کوتاه یا بلند باشد و روزی نیز به هر حال از جایی که انتظارش نمی رود، می رسد. در آخرین روزهای سال 1400 به سر می بریم و عمو نوروز، در راه است و به هر حال، باید به عمو نوروز خوشامد گفت و به استقبالش رفت و زندگی را ارج نهاد و پاس داشت

عمو نوروز، از صلح و شادی چه خبر؟

عمو نوروز، از صلح و شادی چه خبر؟

صادقانه عرض کنم، ویروس کرونا و واکسن و جنگ اوکراین و مسایل دیگر همه بهانه و زمینه ساز یک جنگ و پیکار عظیم است. جنگ بزرگی که همه نابود خواهیم شد و دوباره زنده، اما این جنگ و نابودی به همین سادگی و سهولت اتفاق نخواهد افتاد. ببین، سالیان زیادی ما فرصت احیای خود و طبیعت اطراف مان را داشتیم ولی هر روز که گذشت خود و طبیعت اطراف مان را به خاطر مصالح و منافع خود نابود کردیم

بایدن بر سر دوراهی

بایدن بر سر دوراهی

بایدن با منحل کردن مجاهدهین خلق و بازپروری اعضای آن می تواند در صحنه های مختلف به راحتی پیروز شود. در آلبانی می تواند حدود دو هزار عضو این فرقه را از شرایط برده داری مدرن آزاد می کند و به آنها امکان دهد تا دوباره وارد جامعه عادی شوند و به خانواده هایشان ملحق گردند. این امر دولت و سرویس امنیتی آلبانی را از

چهره تروریسم و تزویر که ادعای حقوق بشر دارد

چهره تروریسم و تزویر که ادعای حقوق بشر دارد

واقعیت این است که اگر رجوی ذره ای دلش به حال زن و حقوق برابری زن می سوخت، ذره ای آزادی به زنان تشکیلات خود می داد. برای آنان حق ازدواج و فرزند قائل بود ‌و عشق و محیت و دوست داشتن برای آنان به رسمیت می شناخت نه این که طلاق اجباری، تفکیک زن و مرد از همدیگر، جدا کردن فرزند از مادر، حق نداشتن حتی عکس از بچه برای مادر، درست کردن حرمسرا و زنان را در اختیار جنسی خود گرفتن، این ها نمونه ای از رعایت حقوق زن در فرقه بی صاحب رجوی است

وضعیت زنان در فرقه رجوی

وضعیت زنان در فرقه رجوی

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا مسنجرفیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم

اگر جنگ هسته ای شد، چه کار باید کرد؟

اگر جنگ هسته ای شد، چه کار باید کرد؟

خوشبختانه، رسانه ها و جراید امروزی برای بسیاری از مسایل و مشکلات روزمره مردم که از جنس رفاه و مصرف اند، توصیه و راهکار دارند. متقابلاً، متاسفانه رسانه ها و جراید امروزی در باب مسایل مهم امنیتی و حیاتی چون ویروس های مرگبار و شهاب سنگ و هوش مصنوعی و جنگ هسته ای، راهکار و توصیه ای ارائه نمی دهند

از ارتباطات مجاهدین خلق با شوروی و عراق تا راه آن در آینده

از ارتباطات مجاهدین خلق با شوروی و عراق تا راه آن در آینده

به نظر من باید با آن‌ها با حفظ تمام حقوق بشر گروهی که در یک ماجرایی درگیر هستند و نیت‌شان خیر بوده رفتار شود. من فکر می‌کنم اکثریت قریب به اتفاق این افراد ایران‌دوست و آزادی‌خواه بوده و هستند و از سر نیت خیر به سازمان پیوستند، ولی در آن اردوگاه و شرایط فعلی مجاهدین فرصت بحث آزاد دموکراتیک در مورد رهبری را نداشتند