خاطرات آقای بخشعلی علیزاده اسیر جنگی مجاهدین خلق – قسمت ششم

خاطرات آقای بخشعلی علیزاده اسیر جنگی مجاهدین خلق – قسمت ششم

آقای بخشعلی علیزاده در بخش ششم ایشان به خاطر آوردند شرایط انتقال افراد از عراق به آلبانی. رابطه آلبانی با امریکا و چرایی پذیرش مجاهدین خلق، شرایط استقرار نفرات در آلبانی، آزادی های اولیه اعضا در تیرانا، رابطه مجاهدین خلق با دولت آلبانی تحت نفوذ نیروهای امنیتی امریکا، نقش سفارت امریکا در حفظ ساختار فرقه ای سازمان، نقش دفتر

زندگی جنگ نیست

زندگی جنگ نیست

روانپریشی، به مناسبت میلاد مسیح، از فرصت استفاده کرده و ضمن تشبیه مسیح پیامبر آزادی با شوهر مفقود شده اش و شباهت مریم عذرا با خودش، همچنین مسیح پیامبر صلح و دوستی و رحمت و بخشش و یگانگی را شورشگر خطاب کرده است. اگر حرفی نزنیم، لابد فردا صفات دیگری که شایسته خودشان است مانند گروگانگیری و آدمکشی و ترور و ارعاب و استثمار و برده داری را نیز به پیامبران دیگر نسبت می دهند

خاطرات آقای بخشعلی علیزاده اسیر جنگی – قسمت پنجم

خاطرات آقای بخشعلی علیزاده اسیر جنگی – قسمت پنجم

خروج امریکایی ها از عراق، تحویل کمپ مجاهدین به دولت عراق، درگیری های کمپ اشرف، ورود سازمان ملل به قضیه و تقابل های رجوی با کمیساریای عالی پناهندگی در عراق، شکست مقاومت رجوی و تخلیه نهایی کمپ اشرف، انتقال افراد به کمپ موقت لیبرتی و وضعیت افراد در کمپ موقت لیبرتی

ماموریت غیر ممکن

ماموریت غیر ممکن

اگرچه سلاح اتمی در جنگ جهانی دوم توسط آمریکا بر علیه ژاپن، استفاده شد با این وصف این سلاح ماهیت دفاعی و پیشگیرانه دارد و به همین دلیل بعد از جنگ های سی ساله و جنگ مابین آلمان و فرانسه و جنگ جهانی اول و دوم، بیش از هفتاد و پنج سال است که اروپا در داخل خود جنگ نداشته است. در جنگ سرد مابین غرب و شرق که بعد از جنگ جهانی دوم، رخ داد این سلاح اتمی بود که از بروز جنگ جهانی سوم پیشگیری

خاطرات آقای بخشعلی علیزاده اسیر جنگی – قسمت چهارم

خاطرات آقای بخشعلی علیزاده اسیر جنگی – قسمت چهارم

آقای بخشعلی علیزاده در بخش اول دوم و سوم از اسارت در جبهه، شرایط اسرا، آزادی ها و محدودیت ها در کمپ مجاهدین، عملیات فروغ جاویدان، شکست حمله صدام به کویت و ایضا عملیات کرد کشی، بسته شدن مرز، نشستهای ایدئولوژیک، بحث طلاقهای جمعی و جداکردن کودکان و شروع نشستهای رجوی با القابی همچون حوض و عملیات جاری

کودکان سرباز مجاهدین خلق

کودکان سرباز مجاهدین خلق

سازمان مجاهدین برای انکار حقیقت فرستادن کودکان زیر سن قانونی به عراق در سایتهای خود و در کلاب هاوس بطور مضحکی وجود این کودک سربازان را انکار کرده و میگوید که هیچ کودکی زیر سن {قانونی} را به ارتش آزادیبخش نفرستاد، آنها فقط برای دیدار خانواده خود به عراق رفتند و در آنجا هیچ آموزش نظامی ندیدند

مدیریت و بحران آب

مدیریت و بحران آب

آب، حیاتی ترین و قوی ترین نیرو و انرژی در جهان است به گونه ای که در فلسفه می گویند، مانند آب باش باشید. آب، قوی اما منعطف است. آب در مسیر خود اگر راه باز باشد ادامه می دهد و اگر به مانع بر خورد مسیرش را عوض می کند و به راهش ادامه می دهد چون که آب ابتدا به ساکن مقاومت نمی کند و برایش ادامه مسیر و رسیدن به هدف مهم است با این وجود، آب قدرتی است که هر صخره و سنگی را از پای در می آورد