چرا از انقلاب 57 دفاع می کنم

<strong>چرا از انقلاب 57 دفاع می کنم</strong>

از دست آوردهای انقلاب سال 1357 زیاد بودند که یکی آزاد شدن زندانیان سیاسی بود که اتفاقاً با تلاش شبانه روزی و با هزینه زندگی و خطرات فراوان در پیروزی انقلاب سهیم بودم اما ناباورانه پس از 9 سال و برای اولین بار در پاییز سال 1366 و در کردستان عراق به دست همان زندانی سیاسی که از زندان شاه آزاد شده بود، زندانی شدم. او یک تروریست و مجرم بود در حالی که من برای آزادی به بند کشیده شدم

سایت فانوس هک و دوباره احیاء شد

<strong>سایت فانوس هک و دوباره احیاء شد</strong>

فرقه ای که این را می داند که از یک گفتمان جداشده باید هراسید و تبری جست و سایت شان را هک کرد، ولی حاضر نیست شکست و ناکامی را ابتدا از خود و درون خود جستجو کند بلکه مثل سابق تقصیر را به بیرون و از افشاگری و روشنگری جداشده ها می داند. به قول شاعر، هر کس که نداند جای خر بستن خویش، هم گردن خر بندد و هم گردن خویش