سود و زیان جنگ اوکراین

سود و زیان جنگ اوکراین

درنتیجه، جنگ اگر برای مردم محروم و نظامیان و مالیات دهندگان و سایر طبقات فرودست جز زیان چیزی به دنبال نداشته باشد، برای کمپانی های نفتی و زرادخانه ها و سرمایه ها و قدرت های پوشالی که از تضعیف مردم فرودست نیرو و قدرت می گیرند، موهبتی گرانبهاست و تا روزی که این سود و زیان در میان است، جنگ است و تا روزی که جنگ است، سودش به جیب طبقات بالادست و دودش به چشم مردم فرودست

اگر جنگ شد چه باید کرد؟(3)

اگر جنگ شد چه باید کرد؟(3)

شاید آن سیاره ای که صدها و هزاران سال از ما دورتر و جلوتر است، کودکی پشت ابر کامپیوترش نشسته و دارد با سیاره ما شوخی و بازی می کند و شاید هم کم کم دارد خوابش می برد و ما را به امان خدا ول می کند و شاید هم این طور نباشد، ما فی الواقع، خودمان هستیم. خودمانی که پس از قرن ها پیشرفت و تکامل قادر به پیشگیری از یک جنگ بیهوده نیستیم

خاتون (2)

خاتون (2)

با این وصف و با نشان دادن نوع مبارزه و جنگی که اجدادمان در هشتاد سال قبل برای آزادی ایران از چنگال اشغال و استبداد و وابستگی، انجام دادند و سریال خاتون به درستی و زیبایی آن ها را به تصویر کشیده است باید اعتراف کرد، سریال خاتون، از حیث فرم و محتوا، جزو بهترین فیلم ها و سریال های ایرانی است که تا کنون ساخته و به نمایش در آمده است

اگر جنگ شد چه کار باید کرد؟(2)

اگر جنگ شد چه کار باید کرد؟(2)

در اثر جنگ که به دنبالش کمبود سوخت و مواد غذایی و غیره را به دنبال خواهد داشت و فاصله ی دارا و ندار افزایش خواهد یافت، برای سرمایه امنیت افت خواهد کرد و درنتیجه نیروی سرمایه داری در تبلیغات و در عمل، عامل کمبود و ناامنی و بی کاری و فقر و سرقت و تورم و گرانی را نه از جانب خود بلکه از جانب بیکاران و خلافکاران و خارجی ها، خواهد دانست و گروه های فشار را بر علیه شان بسیج خواهد کرد

جنگ اوکراین و نظم نوین جهانی

جنگ اوکراین و نظم نوین جهانی

در جنگ روسیه علیه اوکراین، جهان مشاهده کرد که در ابعاد مختلف چقدر ضعیف و شکننده است. جهانی که طی دو سال اخیر ضعف خود را در مقابل ویروس کرونا، به نمایش گذاشت هم اکنون در مواجه با جنگ روسیه و اوکراین و جنگ جهانی سوم و احیاناً جنگ اتمی که چند بار از جانب روسیه تهدید شد، به غایت شکننده و صدمه پذیر است و این جنگ پر حاشیه بسیاری از کشورها و مردم را بر آن داشت تا در اسرع وقت به دنبال منابع قدرت از جمله قدرت نظامی