آلن دلون ما قصد سفر دارد، آلن دلون شما چه می کند؟

آلن دلون ما قصد سفر دارد، آلن دلون شما چه می کند؟

عمر و روزی همه دست خداست لذا عمر می تواند بنا بر دلایلی، کوتاه یا بلند باشد و روزی نیز به هر حال از جایی که انتظارش نمی رود، می رسد. در آخرین روزهای سال 1400 به سر می بریم و عمو نوروز، در راه است و به هر حال، باید به عمو نوروز خوشامد گفت و به استقبالش رفت و زندگی را ارج نهاد و پاس داشت

عمو نوروز، از صلح و شادی چه خبر؟

عمو نوروز، از صلح و شادی چه خبر؟

صادقانه عرض کنم، ویروس کرونا و واکسن و جنگ اوکراین و مسایل دیگر همه بهانه و زمینه ساز یک جنگ و پیکار عظیم است. جنگ بزرگی که همه نابود خواهیم شد و دوباره زنده، اما این جنگ و نابودی به همین سادگی و سهولت اتفاق نخواهد افتاد. ببین، سالیان زیادی ما فرصت احیای خود و طبیعت اطراف مان را داشتیم ولی هر روز که گذشت خود و طبیعت اطراف مان را به خاطر مصالح و منافع خود نابود کردیم

بایدن بر سر دوراهی

بایدن بر سر دوراهی

بایدن با منحل کردن مجاهدهین خلق و بازپروری اعضای آن می تواند در صحنه های مختلف به راحتی پیروز شود. در آلبانی می تواند حدود دو هزار عضو این فرقه را از شرایط برده داری مدرن آزاد می کند و به آنها امکان دهد تا دوباره وارد جامعه عادی شوند و به خانواده هایشان ملحق گردند. این امر دولت و سرویس امنیتی آلبانی را از

چهره تروریسم و تزویر که ادعای حقوق بشر دارد

چهره تروریسم و تزویر که ادعای حقوق بشر دارد

واقعیت این است که اگر رجوی ذره ای دلش به حال زن و حقوق برابری زن می سوخت، ذره ای آزادی به زنان تشکیلات خود می داد. برای آنان حق ازدواج و فرزند قائل بود ‌و عشق و محیت و دوست داشتن برای آنان به رسمیت می شناخت نه این که طلاق اجباری، تفکیک زن و مرد از همدیگر، جدا کردن فرزند از مادر، حق نداشتن حتی عکس از بچه برای مادر، درست کردن حرمسرا و زنان را در اختیار جنسی خود گرفتن، این ها نمونه ای از رعایت حقوق زن در فرقه بی صاحب رجوی است

وضعیت زنان در فرقه رجوی

وضعیت زنان در فرقه رجوی

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا مسنجرفیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم

اگر جنگ هسته ای شد، چه کار باید کرد؟

اگر جنگ هسته ای شد، چه کار باید کرد؟

خوشبختانه، رسانه ها و جراید امروزی برای بسیاری از مسایل و مشکلات روزمره مردم که از جنس رفاه و مصرف اند، توصیه و راهکار دارند. متقابلاً، متاسفانه رسانه ها و جراید امروزی در باب مسایل مهم امنیتی و حیاتی چون ویروس های مرگبار و شهاب سنگ و هوش مصنوعی و جنگ هسته ای، راهکار و توصیه ای ارائه نمی دهند

از ارتباطات مجاهدین خلق با شوروی و عراق تا راه آن در آینده

از ارتباطات مجاهدین خلق با شوروی و عراق تا راه آن در آینده

به نظر من باید با آن‌ها با حفظ تمام حقوق بشر گروهی که در یک ماجرایی درگیر هستند و نیت‌شان خیر بوده رفتار شود. من فکر می‌کنم اکثریت قریب به اتفاق این افراد ایران‌دوست و آزادی‌خواه بوده و هستند و از سر نیت خیر به سازمان پیوستند، ولی در آن اردوگاه و شرایط فعلی مجاهدین فرصت بحث آزاد دموکراتیک در مورد رهبری را نداشتند

جنگ اوکراین و قیاس مع الفارق

جنگ اوکراین و قیاس مع الفارق

نجار، وقتی چکش به دست می گیرد همه چیز را میخ می بیند. میخی که باید بر سرش کوفت تا فرو برود. میخ باید فرو برود، چون که نجار جز چکش و میخ چیزی نمی بیند و نمی شنود و نمی داند و نمی فهمد و قابلیت و استعداد و توان دیگری نیز ندارد. حالا این حکایت جنگ اوکراین و برداشت کسانی است که از یک طرف برای خوشامد ارباب، جنگ را محکوم می کنند و از طرف دیگر جهت ترویج خشونت و نفرت، هر آنچه خود می خواهند از جنگ استنتاج می کنند

پایان جنگ تحمیلی و نقش بازیگران سیاسی منطقه

پایان جنگ تحمیلی و نقش بازیگران سیاسی منطقه

مجاهدین خلق در بزنگاه‌های مختلف به‌عنوان ابزار، از سوی دشمنان جمهوری اسلامی استفاده شده‌اند. ماجرای جلسه مهم در عربستان قبل از عملیات فروغ جاویدان نیز در همین راستا بود. آن‌ها این نقش را امروز نیز در سناریوی «فشار حداکثری» علیه ایران، با تعلیمات و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی و با پول عربستان ایفا می‌کنند