آلن دلون ما قصد سفر دارد، آلن دلون شما چه می کند؟

آلن دلون ما قصد سفر دارد، آلن دلون شما چه می کند؟

عمر و روزی همه دست خداست لذا عمر می تواند بنا بر دلایلی، کوتاه یا بلند باشد و روزی نیز به هر حال از جایی که انتظارش نمی رود، می رسد. در آخرین روزهای سال 1400 به سر می بریم و عمو نوروز، در راه است و به هر حال، باید به عمو نوروز خوشامد گفت و به استقبالش رفت و زندگی را ارج نهاد و پاس داشت

عمو نوروز، از صلح و شادی چه خبر؟

عمو نوروز، از صلح و شادی چه خبر؟

صادقانه عرض کنم، ویروس کرونا و واکسن و جنگ اوکراین و مسایل دیگر همه بهانه و زمینه ساز یک جنگ و پیکار عظیم است. جنگ بزرگی که همه نابود خواهیم شد و دوباره زنده، اما این جنگ و نابودی به همین سادگی و سهولت اتفاق نخواهد افتاد. ببین، سالیان زیادی ما فرصت احیای خود و طبیعت اطراف مان را داشتیم ولی هر روز که گذشت خود و طبیعت اطراف مان را به خاطر مصالح و منافع خود نابود کردیم

اگر جنگ هسته ای شد، چه کار باید کرد؟

اگر جنگ هسته ای شد، چه کار باید کرد؟

خوشبختانه، رسانه ها و جراید امروزی برای بسیاری از مسایل و مشکلات روزمره مردم که از جنس رفاه و مصرف اند، توصیه و راهکار دارند. متقابلاً، متاسفانه رسانه ها و جراید امروزی در باب مسایل مهم امنیتی و حیاتی چون ویروس های مرگبار و شهاب سنگ و هوش مصنوعی و جنگ هسته ای، راهکار و توصیه ای ارائه نمی دهند

جنگ اوکراین و قیاس مع الفارق

جنگ اوکراین و قیاس مع الفارق

نجار، وقتی چکش به دست می گیرد همه چیز را میخ می بیند. میخی که باید بر سرش کوفت تا فرو برود. میخ باید فرو برود، چون که نجار جز چکش و میخ چیزی نمی بیند و نمی شنود و نمی داند و نمی فهمد و قابلیت و استعداد و توان دیگری نیز ندارد. حالا این حکایت جنگ اوکراین و برداشت کسانی است که از یک طرف برای خوشامد ارباب، جنگ را محکوم می کنند و از طرف دیگر جهت ترویج خشونت و نفرت، هر آنچه خود می خواهند از جنگ استنتاج می کنند