تحلیلی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

تحلیلی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی- سیاسی است که از 28 کشور اروپایی تشکیل شده است (بعد از خروج بریتانیا اکنون 27 کشور باقی مانده است). منشأ اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال 1957 با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت و صرفاً یک اتحادیه اقتصادی بود

نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به آقای مایکل جیمز توتن روزنامه نگار امریکایی

نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به آقای مایکل جیمز توتن روزنامه نگار امریکایی

دراخبارآمده که از شما برای شرکت در مراسم „تجمع ایران ازاد در پاریس (بورژه)“ در نهم جولای 2016 دعوت بعمل آمده است.

این مراسم از طرف „سازمان مجاهدین خلق با نام مستعار „شورای ملی مقاومت ایران“ برگزارمی شود.

ادعای جدید مجاهدین علیه جداشده ها

ادعای جدید مجاهدین علیه جداشده ها

با تعریفی که از جاسوس کردیم، به تنها فردی که می توان تهمت جاسوسی زد فقط مسعود رجوی است. فقط به یکی از جرائم او اشاره می کنم و آن فروختن اطلاعات انرژی اتمی ایران به عرب ها و کشورهای غربی است. مسعود رجوی، اطلاعاتی که مربوط به امنیت ملی ایران بوده

بازرگان دختر نداشت

بازرگان دختر نداشت

بازرگان دختر نداشت ایران فانوس، 24.06.2016 شورای ملی مقاومت که در سال 1360 با شرکت شخصیتها و گروههای سیاسی اپوزسیون در خارج از ایران تشکیل شد، به سرعت و بعد از دو تا سه سال عمرش به پایان رسید. یکی از دوستان چپ که زودتر از همه شورای رجوی را ترک کرده و مورد پرسش …

جهان و دو انقلابی که پیش رو است

به باور من که در حیطه های روانشناسی و جامعه شناسی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نظری ندارم و تنها نظرم را در مورد تروریسم و ترمز روز جهانی ابراز می دارم، تروریسم و تروریستهایی که به دنبال انقلاب جهل و جنون و ترمزی پیش پای مردم جهان هستند و پیشبرد این امور را بدون پول و خون، محال می دانند، اولین قربانیان انقلابات فوق خواهند بود.

هفده ژوئن، آينه تمام نماى چهره تروريستى فرقه رجوى

اما رجوى از رو نمي رود و با شيادى خاص طورى وانمود ميكند كه هنوز هم هست و به مبارزه اش با آخوندها ادامه ميدهد. ولى براى همه روشن است كه تا پول مزدورى و خودفروشى در جيبش سرازير است، شايد از ته چاه نفس و ناله اى سر دهد، اما قطعا شرايط طورى پيش ميرود

مجاهدین در سی و پنجمین سال، با رهبری فراری و اعضای از هم پاشیده و استراتژی منهدم شده

مجاهدین در سی و پنجمین سال، با رهبری فراری و اعضای از هم پاشیده و استراتژی منهدم شده

کمتر از یک ماه به برگزاری خیمه شب بازی سالگرد 30 خرداد و یا 17 ژوئن یا تحت هر عنوان دیگر باقی نمانده است، نکته بسیار جالب توجه این است، با اینکه این خیمه شب بازی برای سالگرد شروع دوران ترور و خونریزی توسط مجاهدین در ایران است، در هیچ یک از رسانه های رسمی …