بازی باخت باخت اربابان و نوچه ها در برابر مردم ایران

بازی باخت باخت اربابان و نوچه ها در برابر مردم ایران

بنظر می‌رسد، اقای بایدن به این امر واقف است و امیدواریم بتواند با زبان منطق و برابر با ملت ایران سخن بگوید و واقعیات ظلم و ستمی که از طرف اسلاف اقای بایدن بر مردم ایران روا داشتند، از آلام مردم ایران بکاهند و دو کشور در دوستی و رابطه دیپلماتیک قرار بگیرند و شر نفرت و کینه از سر مردم دنیا رخت برکند و جهانی عاری از جنگ و خشونت و دشمنی داشته باشیم

آیا ماهیت آمریکا با جو بایدن تغییر پذیر خواهد بود

آیا ماهیت آمریکا با جو بایدن تغییر پذیر خواهد بود

باتوجه به ماهیت آمریکا و ‌مظلوم کشی این کشور بعید است که با این مانورهای کاخ سفید، ماهیت درنده خوئی آن عوض شود. اما همین کار آقای بایدن و تیم سیاسی آن قابل تحسین است و امیدواریم که از این پس در خوی شیطانی و مظلوم کشی آمریکا تجدید نظر کنند و واقعیت های جهانی را مد نظر قرار دهند و وضعیت داخلی کشورشان درس عبرتی برای

یاد یاران انقلاب 57

علی پدر پیری داشت که صورتش چروکیده و دست هایش پینه بسته بود. هر از گاه که با او بحث سیاسی می کردیم تا راه و روش مان را تایید کند، او که ما را نمی فهمید با قاطعیت و با ساده لوحی روستایی، پاسخ می داد، آدم که زنش را جا بگذارد و از ایران فرار کند، دنبال چنین آدم بی غیرتی رفتن حماقت است. ولی ما به جای عبرت گرفتن از نصایح پیرمرد ساده لوح، حرف های عامیانه اش را به سخره می گرفتیم و می خندیدیم