!طالبان تغییر کرد اما فرقه رجوی نه

!طالبان تغییر کرد اما فرقه رجوی نه

سران طالبان برای اعضاء خود نشست اعترافات جنسی به نام غسل هفتگی بر گزار نمی کند . اما سران فرقه رجوی برای اعضاء نگون بخت خود نشستهای غسل هفتگی برگزار می کند و اعضاء فرقه رجوی مجبور هستند هر انچه مربوط به مسائل جنسی به ذهنشان زده و حتا خوابهای جنسی دیده اند در جمع بیان کنند

چگونه زامبی ها به شهر آمدند

چگونه زامبی ها به شهر آمدند

اوایل دهه نود میلادی بود، وقتی از چنگال تروریسم فرار کرده و خود را به کشور آلمان رسانده بودم از شانسم با مردمی برخورد کردم که آنان نیز از دست طالبان و از افغانستان، فرار کرده بودند. در ابتدا، اکثراً مسئولین و مقامات کشوری بودند که فرار می کردند. هم خانه ام یک افغان شریفی به نام دکتر نثار بود که می گفت یکی از وزرای دکتر نجیب الله است. او با پاسپورت دیپلماتیک از افغانستان فرار کرده بود

عاقبت امید بستن به آمریکا

عاقبت امید بستن به آمریکا

عدم موضع گیری رهبری این فرقه در قبال حوادث افغانستان مؤید همین وضعیت کنونی تشکیلات آلبانی است و ترس از شعله ور شدن این آتش زیر خاکستر و نیز وضعیت پس برنده برای حیات سیاسی این فرقه است که رهبری این فرقه در برابر تحولات اخیر و فرار آمریکا از افغانستان خفه خون گرفته است

اعتراض و ضد اعتراض

اعتراض و ضد اعتراض

واقعیت تلخ تر، این است که مجاهدین خلق هم اکنون در اصل، مشکلی با دادگاه و مخالفین و شلوار سعید بهبهانی و غیره، ندارند بلکه آنان نگران پرچمی هستند که اگر از دست شان بیافتد از این پس قادر نخواهند بود نیروهای خود را قانع کنند، اربابان خود را بتیغند، منتقدین و مخالفین خود را سرکوب و دهان ببندند. آنان نگران پرچم خون و جنونی هستند که سال ها توسط آن پرچم به حیات خفت بار و خائنانه خود ادامه دادند

آیا نوبت دادگاه واقعی نیز فرا می رسد؟

آیا نوبت دادگاه واقعی نیز فرا می رسد؟

آیا اروپا نمی داند و نمی تواند تحقیق کند که مجاهدین خلق به عنوان شاکیان پرونده دادگاه های آنتورپ و استکهلم، چه میزان در همان جرم و جنایت شمرده شده دست داشتند و آیا نمی دانند که مجاهدین خلق طی پنجاه سال اخیر در تعداد زیادی از کشورهای جهان به ویژه در ایران و عراق و اروپا، جزو بزرگترین ناقضین حقوق بشر بوده و هستند؟

آینده خاورمیانه و آنها که سود و زیان می برند

از سرنوشت و موقعیت کشورهای منطقه که بگذریم، بسیاری از گروه های تروریستی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چشم امیدشان به کشورهای مرتجع و هم پیمان شوروی در منطقه بود و النهایه پس از شکست و فروپاشی دولت های رادیکال و حزب بعث، ناچاراً خود را به آمریکا قلاب کردند در غیاب آمریکا در خاورمیانه، سرنوشت بدتری نسبت به اربابان منطقه ای خود خواهند داشت. گروه های تروریستی که با حمایت بی چون و چرا از آمریکا و اسراییل و وابستگان مرتجع آمریکا، مترصد فرصت جنگ

دعوای سگی مصطفی رجوی با پدر جنایتکارش سر پول است

دعوای سگی مصطفی رجوی با پدر جنایتکارش سر پول است

این پسرک تنها ژست روشنفکری و مخالفت می گیرد و صرفا تهدید به افشاگری می کند. اما هیچ وقت افشاگری نخواهد کرد چون تنها سلاح باج خواهی اش را از دست می دهد و آن زمان دیگر همین میزان هم نمی تواند دریافتی داشته باشد. این پوشش سیاسی که بر روی کارهایش می گذارد در عالم واقع ربطی به سیاست و مبارزه ندارد و بیشتر دعوای