ادعای توخالی باند رجوی در مورد آمار مبتلایان کرونا در ایران

هر کس می خواهد مبارزه کند، در درجه اول آزادگی و مردانگی باید داشته باشد. جرات داشته باشد و تشریف ببرد داخل ایران مبارزه کند. اگر هم مبارزه از فرنگ جا خوش کرده را دوست می دارد به جان و تن مردم ایران سنگ نیاندازد. وگرنه قرار گرفتن در مسیر اهداف تبلیغاتی باند تبهکار رجوی، خود فروشی سیاسی است

رجوی در بحث کرونا ویروس بدنبال چیست؟

رجوی در بحث کرونا ویروس بدنبال چیست؟

پس باید به این فرقه قدرت طلب گفت با پیامهای تو خالی هیچ گاه مردم ایران را نمیتوانی بفریبی اگر راست میگویی پا به بیرون از سوراخ بزار و خودت را نشان بده و بگو من هم زده هستم ،چون تو که خودت را رهبر پیشتاز مینامی و با تفاسیر قران هم خوب میتوانی تقلید اخوندها را در بیاوری و اگر دلسوز هستی ان قیافه نگبت بارت را نشان بده

همدستی خائنین وطن فروش در جنایات علیه بشریت

همدستی خائنین وطن فروش در جنایات علیه بشریت

نکته پایانی اینکه هرکسی که امروز در خارج به اسم اپوزسیون یا هر نام دیگری دم از مردم ایران میزند وصدایش برعلیه تحریم ها بلند نمیشود باید گفت شما که در برابر تحریم وزجرکش کردن مردم ایران لال شده اید بهتر است بروید به شغلتان که همان لیس زدن چکمه های خونین جنایتکاران جنگیست ادامه بدهید

جشن کرونای مریم رجوی

جشن کرونای مریم رجوی

همه ساله در واپسین روزهای سال و نزدیک شدن آخرین جشن های نوروزی، سران مجاهدین خلق که با شادی و آرامش مردم سازشی ندارند، به یاد برهم زدن آسایش خلائق برمی آیند. این اولین بار نیست و طبعاً نباید انتظار داشت که پایانی بر آن متصور باشد

دانشجویان در برابر برده داری نوین می ایستند

دانشجویان در برابر برده داری نوین می ایستند

سازمان مجاهدین خلق مانند یک فرقه مخرب کنترل ذهن عمل می کند. این سازمان عشق، روابط خانوادگی، خروج داوطلبانه، ارتباط با دنیای خارج خصوصا دوستان و خانواده، داشتن افکار و زندگی شخصی، و انتقاد به رهبر را ممنوع کرده و پایه ای ترین حقوق انسانی اعضای خود را نقض می نماید

ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران است

ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران است

خبر ديگر اينكه بعلت محدوديت و ترس از سفر كادرهاى تشكيلاتى خارج از البانى فضاى نااميد كننده اى در بين آنها بوجود آمده است و احتمال ريزش نيرو روند فزونى داشته باشد. يكى از دوستانى كه در مقر فرقه در يك كشور اروپايى است گفت همه مسئولين سازمان به شدت ترسيده اند و از اينكه البانى و تشكيلات را از دست بدهند بسيار نگران هستند. بايد در روزهاى پيش رو شاهد فرار و جدا شدن افراد از كمپ البانى و ديگر مقرات فرقه در