نامه آقای کریم غلامی به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر

نامه آقای کریم غلامی به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر

من به عنوان یکی از اعضای سازمان مجاهدین که 25 سال سابقه عضویت در آن سازمان را داشتم، یکی از شاکیان نقض اولیه ترین حقوق انسانی خود از سازمان مجاهدین هستم. شما می توانید به عنوان یک شاهد در مورد نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین، روی من حساب کنید

نامه سرگشاده نادر نادری به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر

از هم پاشیدن خانواده و حتی مفقود شدن کودکان این خانواده ها و در ضمنا بعد از طلاق های اجباری اختیار کردن اجباری زنان طلاق داده شده بعنوان همسران مسعود رجوی که در این زمینه زنانی هستند که از این سازمان توانستن فرار کنند و در دنیای آزاد زندگی کنند می توانند شهادت بدهند

وابستگی به قدرتها و دولتها، آن روی سکه مبارزه خشونت طلبانه

آنان که شعار – مبارزه امپریالیستی از لوله سلاح میگذرد – را پیوسته فریاد میکردند اکنون با همان آمران و عاملان امپریالیسم نرد عشق میبازند تنها خسران را مردم ایران کشیدند و جوانان بسیاری که تلف شدند و مادران و پدران بسیاری داغدار به جا ماندند

ملاقات میرباقر صداقی با مقامات صلیب سرخ شهر برن

خانم مسنول ……. به من گفتند در این سال گذشته بیش از بیست خانواده ایرانی ساکن سوئیس برای پیدا کردن فرزندانشان به ما مراجعه کردند و ازما خواستند که نامه هایشان را بدست فرزندانشان در کمپ تیرانا برسانیم اما محصول تلاش ما با صلیب سرخ تیرانا این نامه است که توسط صلیب سرخ تیرانا به ما فرستاده شده است

فرقه رجوی، بدون رجوی بدون عراق

لذا وضعیت جدید فرقه با آنچه که خودشان در تبلیغات جار می زنند، کیفاً فرق دارد. ایران فانوس، در این رابطه در صدد است تا وضعیت جدید فرقه رجوی در شرایط سیاسی روز و آلبانی را مورد تجزیه و تحلیل مجدد قرار دهد و به اطلاع همگان برساند. در این رابطه ویدئویی با شراکت تعدادی از اعضای قدیمی تهیه شده که در دو قسمت است و ما همچنین در روزهای آینده ادامه و قسمتهای دیگر این بحث

مصاحبه „عصر ایران“ با هوشنگ امیر احمدی

مصاحبه „عصر ایران“ با هوشنگ امیر احمدی

به نظر من ایشان می‌تواند درباره امنیت ملی با فکر بهتری عمل کند اما درباره سیاست داخلی مطمئن نیستم مگر اینکه امیراحمدی‌ها را اطراف خود جمع کند. مخلوط من و آقای سلیمانی این مملکت را نجات می‌دهد. البته بنویسید که شوخی می‌کنم

نامه سرگشاده عبدالکریم ابراهیمی به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر

نامه سرگشاده عبدالکریم ابراهیمی به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر

بنابر مسئوليت انسانى و وجدانى كه بر دوش داريد، بعنوان يك شاهد زنده استدعا دارم به دور از بازيهاى سياسى و فريبهاى شيطانى كه سران اين سازمان به آن متوسل ميشوند و خود را مظلوم جلوه ميدهند، به موارد نقص حقوق انسانى در درون اين سازمان رسيدگى شود

نامه سرگشاده کانون ایران قلم به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر گزارشگر جدید سازمان ملل در امور ایران

نامه سرگشاده کانون ایران قلم به خانم عاصمه جیلانی جهانگیر گزارشگر جدید سازمان ملل در امور ایران

ما ضمن محکوم کردن هر گونه موارد نقض حقوق بشر در ایران و یا هر کشور دیگری باید خدمت تان عرض کنیم که این تنها حکومت ها و دولت ها نیستند که مرتکب نقض حقوق بشر می شوند بلکه خیلی از گروههای به اصطلاح سیاسی و انقلابی در کشورهای مختلف که نقش اپوزیسیون این حکومت ها را بازی می کنند خود نقض کننده فاحش