دسیسه چینی فرقه رجوی در آلبانی بر علیه جداشدگان مجاهدین خلق

اخبارهای نا گوارای که از فرقه ای رجوی می رسد با توطئه و همدستی دولت آلبانی تمام حق و حقوق افراد جدا شده را قطع کرده اند و کاری کرده اند که کمیساریا کشور آلبانی ترک کنند و تمام افرادجدا شده را بدون پشتیبان بگذارد

یک بام و چند هوای فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

یک بام و چند هوای فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

البته تا کنون فرقه مجاهدین خلق غلطی نتونسته بکنه و برعکس هرچه اینها پرونده های معجول و پر ازدروغ به دولت اینجا میدهند دولت اینجا بیشتر به ماهیت پر از دروغ و دبنگ این فرقه پی میبرد. کما اینکه من خودم از مقامات اینجا خودم رفتم سوال کردم که آیا من به عنوان کسی که سالیان تو اون فرقه بودم آیا پابلیک کردن خاطراتم جرمه که گفتند نه تا زمانی که علیه امنیت کشور اقدامی نداشته باشید ما نه کاری داریم به شما و نه

روز کارگر و اشتغال مسعود رجوی در کوره پزخانه تهران

روز کارگر و اشتغال مسعود رجوی در کوره پزخانه تهران

همه این سرکوب ها و بیگاری گرفتن ها که بینه آشکار بردگی نوین است، برآمده از تفکرات بشدت استثماری مسعود رجوی از همان ابتدای حضورش در سازمان مجاهدین بود که آنرا مزورانه و ریاکارانه با رنگ و لعاب مذهبی، حقوق بشری و شعارهای ضدامپریالیستی می پوشاند. امروز سخن گفتن مریم رجوی از حقوق کارگران، در حالیکه

توطئه رجوی به کمک کمیساریای پناهندگان علیه اعضای جداشده در آلبانی

توطئه رجوی به کمک کمیساریای پناهندگان علیه اعضای جداشده در  آلبانی

آقای حسن حیرانی : درواقع کارهایی که این فرقه کرده قبل ازاینکه بخواهد بدنبال دربدر کردن نفرات جداشده خودش باشه به دنبال بستن هرگونه روزنه امیدی دربیرون ازفرقه برای نفرات درون فرقه که همچنان انها را درمحبس تشکیلاتی خودش نگه دارد

حریم خانه ایران را پاس بداریم

حریم خانه ایران را پاس بداریم

هر کس که حریم خانه ایران را حفظ نکند، نه امروز و نه فردا جایی در ایران ندارد. آن هایی که خواهان و چشم انتظار حمله آمریکا و اعراب به ایران هستند، جزء موجودات خائن و حقیری بیش نیستند که اجازه می دهند دزدان و قاتلان به داخل خانه بیایند. شوربختانه، قباحت خیانت و وطن فروشی در ایران به یمن مجاهدین و امثال مجاهدین ریخته است و بسیاری نه تنها شرم ندارند بلکه با افتخار آمریکایی ها را رهبر جنبش آزادی خواهی ایران می خوانند

جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را دریابید

جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را دریابید

بهرحال براى هر بیننده و ناظر بیطرف شکى باقى نمى ماند که یک جاى کار می لنگد و یک عدم شفافیت در آن موج میزند و اینک با وجود تمام این زد و بند ها ، در ماه آینده کمیساریا هم بسته شود ، بى دلیل نیست که رهبر فرقه بسته شدن دفتر کمیساریا را دستاوردى گرانبها تر از اخراج سفیر رژیم ایران از آلبانى دانسته ، چون تنها ارگانى که

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوى

قلدرى بى محتواى كاخ سفيد و خوار و ذليلى مريم رجوى

در اين راستا، عده اى مزدور و خودفروش و قلاده به گردن ايرانى نما، چنان عنان از كف داده اند كه گويا با فشار و تحريم بر مردم ايران، عنقريب است كه اقاى دونالد ترامپ و پمپئو آن ها را سوار بر جمبوجت نموده و در تهران پياده كرده و روانه اريكه قدرت مي نمايد. اين شامل افرادى است كه وزارت خارجه آمريكا اجازه داده كه با آن ها ديدار داشته باشد اما ببينيد رهبران مجاهدين بخصوص شخص مريم رجوى كه در پاريس جلوس

پولشویی در کانادا تحت نام انجمن ایران دموکراتیک

پولشویی در کانادا تحت نام انجمن ایران دموکراتیک

گزارش های منتشر شده از هزینه های پرداخت شده توسط سازمان مجاهدین تنها شامل نمایندگان فعلی مجلس میشود و هزینه های مربوط به شرکت و سخنرانی افرادی مانند نخست وزیر سابق کانادا هارپر یا وزیر امور خارجه سابق کانادا جان برد به صورت عمومی گزارش نمیشود

زوزه های شغال

زوزه های شغال

معلوم نیست منظور رجوی از درود به شیر زنان و رادمردانی که به کمک سیلزدگان شتافته اند چه کسانی هستند چون اکثرآ نیروهای مسلح بودند که با همراهی مردم به کمک سیلزدگان شتافتند همان نیروی مسلحی که ارباب رجوی از سر استیصال در لیست تروریستی قرار داده و فرقه رجوی هم میمون وار به رقص برخاسته، اما مردمی که رجوی درود می فرستند از رجوی و فرقه اش متنفرند