هتک حرمت به خانواده اسیران در لیبرتی عراق

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 30.05.2016 رجوى و سرانش در ليبرتى دست به جنايت زده و خانواده هاى اعضاى در بند فرقه را زير ضرب و شتم و ناسزاگوئى قرار دادند. پدران و مادران سالخورده و خواهران و برادرانى كه در آرزوى ديدار عزيزانشان با بجان خريدن تهديدهاى امنيتى ناشى از تروريسم داعش، مورد حمايت رجوى …