دیدار دو نماینده پولکی با مریم رجوی و بزرگنمائی آن از سوی فرقه رجوی

دیدار دو نماینده پولکی با مریم رجوی و بزرگنمائی آن از سوی فرقه رجوی

در دیدار مریم رجوی با دو نماینده پولکی امریکا آنان از امریکا خواستتند تا نیروهای نظامی ایران را از منطقه بیرون کند، معلوم نیست چرا آقایان این در خواست را به خود کنگره و یا برای ترامپ ارسال نمی کنند که بایستی در دیدار با مریم رجوی بیان کنند، البته برای ما که در این فرقه سالیان قربانی بوده ایم واضع است که این بلغوریات

مجاهدین هیچ نقشی در ایران ندارند و افرادشان در آلبانی اسیر هستند

مجاهدین هیچ نقشی در ایران ندارند و افرادشان در آلبانی اسیر هستند

نکتۀ آخری که باید بگویم و مسئولیت ما هیأت این پارلمان بود دیدار من با خانوادهای قربانیان سازمان تروریستی مجاهدین یا آنچه شورای ملی و انقلابیون ایران و نمی دانم چی می نامندش و هر نام دیگری که دارند ملاقات کردم و همان طوریکه می دانید این سازمان ابزاری در دست صدام بود و اکنون در آلبانی در حال ایجاد مشکل در آنجا نیز

دیدار با آنا گومز نماینده پارلمان اروپا

خانم گومز اشاره کرد که با نجات یافتگان در بروکسل در ارتباط می باشد و حمله و هجوم عوامل فرقه به تعدادی از آنان در مقر اتحادیه اروپا را صراحتا و علنا محکوم نموده و موضوع را همچنان پیگیری می کند و به عقیده او مشکل تروریسم فرقه رجوی اکنون دارد راهش را به اروپا باز می کند و این نگران کننده است. او تأکید کرد که امروز باید

رجوی ها به جای تکیه به مردم ایران، پشت قدرت های خارجی پنهان شدند

رجوی ها به جای تکیه به مردم ایران، پشت قدرت های خارجی پنهان شدند

تا به حال من ندیده ام، آیا شما دیده اید که سخنران جلسات مجاهدین خلق یک شخصیت ایرانی باشد؟ این نمونه بسیار بارزی است که مجاهدین خلق در ایران و در بین مردم ایران، جایی ندارند و آنها مزدورانی هستند که با پول و حمایت دشمنان ایران سر پا مانده اند

…از مسعود رجوی و ترور مستشاران نظامی تا بزم مریم رجوی با رفقای

آیا می دانستید که مریم رجوی، مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، محمد سید المحدثین، عباس داوری، محمد حیاتی و فرماندهان برجسته مجاهدین خلق، پیشاپیش از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مطلع بوده و در روز حادثه به جشن و پایکوبی پرداخته و شعار مرگ بر آمریکا سر می دادند؟

شرکت هیئتی از جداشدگان فرقه رجوی در کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل

در جریان این کنفرانس طی ملاقاتهای مهمی وضعیت وخیم حقوق بشر در فرقۀ رجوی از جمله قطع ارتباط افراد با دنیای بیرون بویژه با خانواده هایشان و نگهداری آنان در وضعیتی بدتر از زندان و این بار در بیابانهای اطراف پایتخت آلبانی تشریح شد

برکناری بزرگترین حامی مریم قجر عضدانلو در پارلمان اروپا

برکناری بزرگترین حامی مریم قجر عضدانلو در پارلمان اروپا

از طریق این لابی ها هست که فرقه رجوی دائم در پارلمان اروپا سالن کنفرانس کرایه میکند ، همین طور بعضی از پارلمانتر ها را اجاره میکند که برای یک ساعت در جلسه انها بیش از سی هزار یور دریافت کنند.این لابی های کثیف هم در مجامع بین المللی هم پای فرقه تروریستی رجوی هستند دستشان به همان اندازه در جنایت و خیانت بر علیه مردم ایران الوده است