آقاى سگول بالا مدير شبكه تلويزيونى ويژن پلاس و مجرى برنامه رئال استوری آلبانی

آقاى سگول بالا مدير شبكه تلويزيونى ويژن پلاس و مجرى برنامه رئال استوری آلبانی

بدينوسيله اينجانب عبدالكريم ابراهيمى، بعنوان عضو قديمى و با سابقه اى بيش از يك ربع قرن كه تحت تشكيلات و اسير در دستان بخون نشسته رهبرى و سران آن قرار داشتم، مراتب تأسف شديد و اعتراض خود را بعنوان انسانى آسيب ديده از اعمال تروريستى و فرقه اى اين سازمان كه رهبرى آنرا مسعود و مريم رجوى، بر عهده دارند، تَوجه شما و دست اندركاران اين شبكه را به نكات زير جلب مينمايم

مجاهدین خلق و روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

جدای از همه تبلیغات فریبنده ای که مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور مادام العمر سازمان مجاهدین، در بوق و کرنا می کند، جدای از همه هزینه های میلیونی که مریم رجوی در جلسات رنگارنگ با لابی های ضد ایرانی و ضد زن، از زن مجاهد خلق می گوید که توسط رهبری سازمان از قید و بندها رهایی یافته و الگویی برای زنان ایران می باشند، جدای از انواع سرکوب هایی که در درون تشکیلات مجاهدین درباره زنان وجود

من یکروز یا دو روز زودتر به اشرف رسیده بودم

او را درمجموع ۴۵روز شکنجه کرده بودند . درنهایت مسعود رجوی رهبر سازمان اعضای شکنجه شده را نزد خود خوانده آنها را تهدید می کند که چنانچه درباره این موضوع حرفی بزنند یا دوباره سعی کنند سازمان را ترک کنند آنها را به مقامات عراقی تحویل خواهند داد واین برای ایشان به معنی شکنجه های بیشتر یا مرگ بود

قتل خاشقجی، معیاری جهت سنجش ارزش ها

قتل خاشقجی، معیاری جهت سنجش ارزش ها

لهذا، قتل جمال خاشقجی، می تواند درس عبرتی برای دولت ها و گروه های وابسته باشد که چگونه بر اثر تخطی می توانند کنار گذاشته شوند. مسعود رجوی و محمد بن سلمان، که اولی بر کنار شد و دومی نیز کنار گذاشته خواهد شد، درس عبرتی است برای جانشینان این ها که به جای مردم به ارباب تکیه می کنند

„نکاتی در باره بحث فراخوان ده حزب تجزیه طلب در تلویزیون „کانال یک

خدمت جناب ایشان خیلی صریح و روشن و بدون دیکشنری و فرهنگ آکسفورد می گویم، هر کس بخواهد یک وجب از خاک کشور ما جدا کند، دست و پایش را با نهایت قدرت قلم می کنیم. به هر دلیلی که می خواهد باشد. من نمی دانم آهنگری تا حالا خودش تفنگ دست گرفته یا نه، ولی من خیلی خوب معنی تفنگ را می دانم و معنی دشمن ی که در مقابل

مغز مشترک فرقه خائن رجوی ودیگر وطن فروشان خائن

مغز مشترک فرقه خائن رجوی ودیگر وطن فروشان خائن

حراج وطن جدیدترین بازار مکاره ولگردان هرزه و وطن فروشان از هر مدلی رونق تازه ای یافته است ، انچنان که هر کدام برای دیگری نزد ارباب میزنند تا استخوان بیشتری برایشان پرتاب شود و یا اینکه سهم بیشتری درهنگام تجزیه ایران به انان برسد ، فاجعه ای که امروز گریبان مردم ایران را گرفته نه فقط مشکلات داخل ایران بلکه مضاعف بر همه آنها مشکل عناصر و باندهای خائن و خودفروش

پرده ای از جامعه بی طبقه توحیدی رجوی

پرده ای از جامعه بی طبقه توحیدی رجوی

آری اگر تا بحال معنی فدا وصداقت وجامعه بی طبقه توحیدی را خوب نمیفهمیدیم الان بخوبی متوجه شدیم وخود این عکس بدون هیچ گونه نوشتاری کافی است تا هر خواننده ایی متوجه شود که این فرقه وسکت تا چه حد در همه گفتار خودش صادق است وتا چه دنبال آزادی مردم ایران است

آرزوهاى بر باد رفته و كشتى بر گل نشسته رجوى

آرزوهاى بر باد رفته و كشتى بر گل نشسته رجوى

به زودى اتفاق خواهد افتاد معاش بادآورده از طرف اربابان سعودى و آمريكايى و اسرائيلى شان، قطع شود. آنگاه است كه عدالت بر ظلم و ستم رجوى، فائق شده و روزگار اين ضحاك زمان و خانمش چنان تيره و تار شود كه بهترين راه حل آن ها آرزوى مرگ خودشان است، آن وقت است كه آه خسته دلان و زجر كشيده شدگان و قربانيان اين جانيان، به ثمر نشسته و شادى و سرور مردم ايران و جدا شده ها

اثبات مرگ رجوی شیاد در پیام جعلی منتسب به او

اثبات مرگ رجوی شیاد در پیام جعلی منتسب به او

برای مثال شماها نگاه کنید به پیامهای رجوی مربوط به چندین سال پیش مثل روز روشن است که محتوای کلی این پیام جدید نیست و قدیمی است منتها پایه های فرقه رجوی با دروغ و شعبده بازی بنا شده است و این برای فرقه رجوی طبیعی است البته برای سرمداران فرقه رجوی اصلا زنده و یا مرده بودن رجوی زیاد مهم نیست مهم قطع نشدن دلارهای باد آورده

استفاده از مجاهدین، نشانه ورشکستگی سیاست آمریکا است

استفاده از مجاهدین، نشانه ورشکستگی سیاست آمریکا است

بولتون و حداقل برخی از افراد دیگر که به ستایش این گروه می پردازند، به یقین چنان باهوش هستند که از ماهیت واقعی این گروه اطلاع دارند. آنها علاقه چندانی به دمکراسی در ایران ندارند و بیشتر به فکر براندازی، خرابکاری و ترور در ایران هستند – توانایی که مجاهدین خلق با وجود ادعای ترک آن ، همچنان از آن برخوردار است