آمادگی برای حملات احتمالی در سراسر جهان

آمادگی برای حملات احتمالی در سراسر جهان

در آستانه برگزاری مراسم سال نوی میلادی در شهرهای مختلف جهان، تدابیر امنیتی افزایش یافته است
در شهرهایی مانند لندن، بروکسل و برلین هزاران نیروی پلیس اضافه برای کنترل مراسم آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ به کار گرفته شده‌اند

خوب، بد، زشت سال 2016

خوب، بد، زشت سال 2016

او شبی که در معیت مردان و زنان بی طاقت و بی تاب اش انقلاب ایدئولوژیک درس می داد و عشق را از آن انقلاب استنتاج می کرد، دست بر چهره اش کشید و گفت، مگر من آلن دلن هستم که همه عاشق من شده اید؟ بعداً معلوم شد آلن دلن و شخصیت های دیگر که او خود را با آنها مقایسه می کرد، جملگی ماسک بوده اند

سرانجام فرقه ای که رهبرش گم شده است

از انجائی که تمام فرقه ها بدلیل بنیادهای فردگرایانه و اتکایشان به شخصیت افراد و رساندن این افراد به جایگاه خدائی و بت کردنشان انجام میشود به گونه ای که هیچ جایگزینی ندارند و دیگر کسی نمی تواند سکان ان فرقه را بدوش بکشد و در نتیجه این فرقه ها بصورت اتودینامیک پس از رفتن رهبر فرقه شان یا مردنشان یا مثل فرقه رجوی گم شدن رهبرشان دیگر جایگزینی ندارند

اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اتحادیه اروپا به افغانستان

اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اتحادیه اروپا به افغانستان

این اخراج ها را به اصطلاح بازگشت داوطلبانه به افغانستان مطرح می کنند اما در واقع هیچ بازگشت داوطلبانه ای وجود ندارد. اخراج با دستگیری نابهنگام صورت می گیرد. بطور معمول اول صبح که فرد خواب است، پلیس به آپارتمان آنها می رود و آنها را دستگیر و به بازداشتگاه می برد

استراتژی جدید مریم قجر، فاز تهاجم سیاسی

استراتژی جدید مریم قجر، فاز تهاجم سیاسی

در این مقاله، شما هموطنان اوج ذلت و خواری و خودفروختگی فرقۀ رجویسم به سردمداری مریم قجر عضدانلو را در خدمت به جناح جنگ طلب امریکا به سردمداری یک سناتور آمریکایی و حمایت علنی از خونخواران داعش، تا جبهه النصر، ارتش آزاد سوریه، فتح الشام والقاعده… را می بینید

این شرایط اجتماعی سیاسی پایدار نیست

ما در علم، اندیشه و نظریه پردازی که بخشی از محصول اندیشه است نیازمندِ نوآوریِ دائمی هستیم. چون حرکت لازم داریم. بدون این ها مصرف کننده ایم. نمی گویم مصرفِ علم، مصرفِ اندیشه، مصرفِ نظریه اصالتا چیزِ بدیست. اما نتیجه اش می شود همین غصه هایی که گفتیم. نتیجه اش می شود فاصله، می شود تبعیت