بالاترین خیانت رجوی به جنبش آزادیخواهانۀ مردم ایران

وقتی رفت با خود گفتم: آیا نباید چنین شخصیتها و انسانهای مبارز قدیمی و مجاهدان از زمان قبل از انقلاب ایران در جایی دیگر غیر از اینجا و با امکاناتی آزاد و کافی برای مبارزۀ واقعی در راستای آزادی مردم و میهنمان با آگاهی بخشی و نوشتن و کار سیاسی فرهنگی می بودند؟

مسعود رجوی فرمول انیشتن درس می دهد

البته بهای این رهایی موقت رهبری فرقه مجاهدین، اسارت اعضای مجاهدین در چمبره مناسبات فرقه گرایانه مجاهدین بوده است که در صد زیادی از آنها هنوز گرفتار و در بند هستند. سایت ایران قلم فکر می کند که وظیفه همه فعالان حقوق بشر می باشد

مريم رجوى و بحران تشكيلاتى در آلبانى

مريم رجوى و بحران تشكيلاتى در آلبانى

نكته آخرم، جهت يادآورى به سران رجوى است كه هنوز هم پند نگرفته و همچنان به جنايات خود در حق اعضاء ادامه ميدهند. شما خوب ميدانيد كه در نبود مسعود رجوی، تشكيلات ديگر دوام نخواهد آورد آنهم در بورژوازى كه خود رجوى سالها قبل به آن إذعان كرد، بيخود چاه جناياتتان را عميق تر نكنيد، ديگر نوش دارو بعد از مرگ سهراب بي فايده است

شما جانتان را برای چه می خواهید؟

شما جانتان را برای چه می خواهید؟

او با آن که به چند تن اجازه داد تا به نفع تئوری „جان و جنسیت“ از خود انتقاد و بحث را تائید کنند، حتی به یک مورد پرسش و تردید اجازه ورود نداد تا کسی بپرسد، آیا کودکان و پیران و معلولین و دیگرانی که از جانشان محافظت می کنند، برای جنسیت و آمیزش جنسی است؟ یا حفظ خود و رمز و راز بقاء و میل به حیات، ریشه در جای دیگری دارد

شهریورماه ۱۳۸۰ دراسارتگاه فرقه تروریستی رجوی

بله اینها همه خود از بریده بریده تر بودند و از خائن خود خائن تر و برای هر کس که خواهان جدایی بود دادگاه به راه می انداختند و رئیس و وزرای داد گاه میشدند . بله اعلام مرگ رجوی و امسال رجوی برای من و امسال من هیچ سودی ندارد بلکه ضرر هم دارد چراکه مردن برای این موجودات از هر پا داشی گران بها تر هست و اینها باید که به پای میز محاکه می امدند

راز و نیازهای این روزهای فرقه رجوی

حال کمی به عقب برمیگردیم زمانی که میخواستند نوری مالکی را انتخاب کنند در مرحله اول یکی از طرفداران سرسخت نوری مالکی همین مجاهدین بودند وسنگ اورا به سینه میزدند از او حمایت کردند فکر کردند که نوری مالکی هم میتواند برادر دینی انها مثل صدام حسین باشد

فرشته مرگ بر فراز اورسورواز

اطرافیان ناصرالدین شاه ،جنازه شاه مقتول خود را از ترس عواقب یر ملا شدن خبر مرگ درکالسکه ای گذاشته بودند و با گل آرایی آنرا در شهر میچرخاندن و جار میزدند که شاه در حال سرکشی به مردم و رعایا هستند،حال بنظر میرسد مسئولین فرقه رجوی نیزسعی دارند به همین شیوه مرگ رجوی را انکار کنند

چرا مریم قجر عضدانلو در خاک سپاری محمد علی جابرزاده شرکت نداشت؟

چرا مریم قجر عضدانلو در خاک سپاری محمد علی جابرزاده شرکت نداشت؟

چه شده برای کشته شدگان سوریه و فرانسه و… مراسم و برنامه های عزاداری آنچنانی در اورسوراواز می گیرند و روز ها در سایت هایشان تبلیغ کرده و انتشار می دادند اما برای یکی از سران فرقه که به او لقب مجاهد کبیر داده شده این طور بی سروصدا برنامه مختصری برگزار می کنند

در مسیر کوچه بن بست جابرزاده ها چگونه جابر شدند

چقدر دیر شد من وارد کوچه بن بست واخر زمان شده بودم الان هم میگویم انها که در این کوچه بن بست همان راه را میروید نروید بن بست است . جابرزاده و جابرزاده ها ثمره درخت کینه کشی رجوی از به قدرت نرسیدنش بود او تاوان به قدرت نرسیدنش را از ما میگرفت