ضوابط کنترل نیرو در فرقه مجاهدین خلق

ضوابط کنترل نیرو در فرقه مجاهدین خلق

فرقه رجوی از ترس و وحشت برای اینکه ضوابط کنترل نیرو در فرقه مجاهدین خلق افراد با هم رابطه نداشته باشند هربار به بهانه های مختلف ضوابط تعیین می کرد تا ازاین طریق جلو نفرات را بگیرد که نتوانند با هم ارتباط برقرار کنند و از این طریق کنترل کامل افراد را بدست بگیرند

ترفندی به اسم جنسیت در مناسبات فرقه رجوی

ترفندی به اسم جنسیت در مناسبات فرقه رجوی

الان هم در کشور البانی و در پادگان فرقه نشستها شروع شده است و با سس تحریک مردان توسط زنان میخواهند چند صباحی از ریزش نیرو جلوگیری نمایند اما در این شرایط محال است و راهی برای مسعود و مریم رجوی جز تن دادن به واقعیات موجود نمانده است و دیگر نشستها و کنفرانسهای مجازی مریم رجوی در انواع رنگ‌ها بیفایده و آب در هاون کوبیدن است

اسیرانی که تا ابد اسیرند

در عصر برده داری نیز با برده ها چنین رفتاری نمی کردند. در عصر برده داری، برده که کارش را انجام می داد و پیر و ناتوان می شد او را آزاد می کردند و حداقل حرمت آزادی را پاس می داشتند ولی اینجا، اسارتگاه انسان و آزادی، نه این که اسرا و برده ها را آزاد نمی کنند بلکه از اجسادشان نیز استفاده بهینه در راستای انگیزه دادن به مابقی اسرا و بردگان به عمل می آورند

تأثیر ات تفاهم هسته ای و رفع تحریم بر فرقه رجوی

تأثیر ات تفاهم هسته ای و رفع تحریم بر فرقه رجوی

در پایان از رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر ضد مردم ایران استقبال نموده و امیدوارم توافقی بین مردم ایران و غرب و آمریکا فراهم شود که خیر و برکت برای همه داشته باشد و صلح و دوستی برای جهان و منطقه به ارمغان بیاورد و شر تروریسم از سر مردم مظلوم خاورمیانه برچیده شود

آنها که نویسنده شدند

نویسنده ای که در مناسبات داخل نقش سگ گله را دارد، نویسنده بیرون از جنس شرمنده و شورایی نیز نقش بهتری از نویسندگان درون مناسبات ندارد. آنان می بایست کلیشه ای و با رعایت خطوط قرمز و سانسور، هارت و پورت های بیهوده سر بدهند و گاهاً مسخره بازی دربیاورند اما در نهایت و محتوای مقاله شان نمی بایست از سه محور و منظور سازمانی فراتر برود حتی اگر به مورد جمهوری اسلامی و مسئله سرنگونی نپردازند