پاندول رجوی از دونالد ترامپ به سمت جو بایدن چرخید

پاندول رجوی از دونالد ترامپ به سمت جو بایدن چرخید

پاندول رجوى از ترامپ به سمت بايدن چرخيد

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 23.11.2020

مريم رجوى اين عفريته هزار چهره، خودفروش و فريبكار، با شوهر بزدل و ترسو و تروريست اش بعد از مسلم شدن پيروزى آقاى بايدن و بعد از به گِل نشستن اقدامات شان براى پيروز جلوه دادن دونالد ترامپ، به يكباره طى چرخشی ١٨٠ درجه اى با شيادى منحصر به فردى كه فقط خاص اين زوج  مزدور و تروريست است ادعا مي كنند كه مسئله سرنگونى جمهوری اسلامی، بند به ترامپ يا بايدن نبوده و نيست و ما هستيم كه سياست ها را تعيين مي كنیم و خود مجاهدين(منظور ١٥٠٠ اسير بالاى ٦٠ سال و نااميد از همه چيز) توان انجام ابتكار را دارند و به دست آن ها سرنگونى محقق مي شود.

واقعا اين كلام گهربار عفريته جهل و جنايت را بايد در لوح زرين نوشت و بر سر قبر ارباب قبلى شان معدوم صدام حسين، ديكتاتور عراق و همچنين جان مكين جانى و نيز بر پالان  پمپئو، جان بولتون و رودى جوليانى و نتانياهوى بى آبرو و بن سلمان اره اى، آويزان كرد و به تبليغ رهبر عقيدتى مجاهدين پرداخت!

من كه ربع قرن عمر و زندگى و جوانى خودم را در پاى اين جانيان با فريب  و وعده هاى دروغ و با سركوب و سانسور فضاى بيرون از تشكيلات بدون هيچ گونه دسترسى به رسانه صوتى يا تصويرى يا نوشتارى به جز رسانه شيطان سازى و دروغ پراكنى خود سازمان  بنام سيماى آزادى  آن هم محدود، اين چنين گذرانده ام برايم شيادى اين زوج جانى، عادى است، اما كسى نيست به اين خودفروش ها و تروريست هاى داعشى پر رو بگويد آهاى شيادان تاريخ و بى مقدارهاى تروريست و جانى ديگر دوران طلايى شما به سر آمد، ديگر اروپا و آمريكا و حتى نتانياهوى دروغكو و بن سلمان، هم خريدار شما نخواهند بود، لطفا با سيلى صورت خود را سرح نگه نداريد.

دوران خودفروشى و وطن فروشى و مزدورى تان به سر آمده است. از اين شاخه به آن شاخه پريدن ديگر دردى از شما دوا نخواهد كرد، شما رانده شده از عراق هستيد با مساعدت ارباب در فاصله دورى از وطن لانه گزيده ايد، باسركوب هم مثل قبل نمي توانید نيروهاى اندك و فرسوده و پير را در چنگال تان نگه داريد، در اروپا ايزوله شده ايد و آن دست باز را نداريد و دست تان را قطع كرده اند.

در آمريكا هم علیرغم شيادى تان ديگر جاى مانور نداريد و عنقريب بعد از روى كار آمدن آقاى جو بايدن وجه  المسالحه مابين ايران و آمريكا و اروپا، قرار بگيريد آن وقت است كه مسعود رجوى را از زير خاك هم شده از لانه اش مثل صدام بيرون خواهند آورد و به همراه عفريته فريب و ريا، تحويل ايران خواهند داد و در كنار دوستان تان چون سركرده جيش العدل به سزاى اعمال تان خواهيد رسيد.

خطابم به مسعود و مريم رجوى است، لطفا به بقيه وطن فروشان و تروريست و همپالكى تان  كه در چنگ ملت ايران قرار دارند توجه ويژه بفرمائيد و سرنوشت وطن فروشى و جنايت هاى تروريستي و کشتن مردم ايران، سرانجامی غير از اين نخواهد بود و شما هم محتوم در اين جرگه قرار داريد با اين تفاوت كه شما جانى تر و شقى تر و ضد مردمى تر و تروريست تر از بقيه هستيد و قطعا  تاوان شما بسا بيشتر از بقيه است. سياست سازى از اين پس پيش كش تان، به فكر جان خودتان باشيد.

در ضمن، با اسيران تان چطور روبرو مي شويد!؟ اين قدر تخم مرغ هاى سرنگونى تان را توى سبد دونالد ترامپ ريختيد كه همه دهنشان براى سرنگونى بوسيله ترامپ آب انداخته بود، الان كه چرخ گردون نه به سمت سرنگونى ملت ايران بلكه به سمت فنا و نابودى خودتان چرخيده چه خاكى بر سر خواهيد كرد.

مژده كه به زودى روز حسابرسى تان فرا خواهد رسيد و  از تشكيلات تان نشانى نخواهد ماند و ما از اين پس شاهد ريزش و فرار نيرو در پادگان رجوى در البانى خواهيم بود. به اميد نابودى دشمنان مردم ايران و وطن فروشان بی خاصیت و بى مقدار.

„پایان“