„دلقک خانه ای به نام „ایران افشاگر

„دلقک خانه ای به نام „ایران افشاگر

در زندان شاوشنک، دسته دیگری هم بودند، جنایت کارانی که مزدور رییس زندان بودند. رییس زندان برای انجام کارهای کثیف خود از آنها استفاده می کرد. بطور مثال، کتک زدن و یا به قتل رساندن سایر زندانیان که تحت کنترل رییس زندان نبودند. این گروه، بسیار شبیه به دلقک ها و چماقدارهای مجاهدین بودند. کار این افراد چاپلوسی و مجیز گویی برای مسعود و مریم رجوی و در صورت نیاز، فحاشی و ضرب و شتم و شکنجه اعضای معترض

ترور؛ ضعفِ فرد و سیاست و جامعه

ترور؛ ضعفِ فرد و سیاست و جامعه

اینان، چه چپ و چه راست، چه مذهبی و چه غیرمذهبی، چه تحصیل‌کرده و چه عامی، چه از خانواده‌ی متوسط و بالا یا پایین، چه دیروز و چه امروز و چه فردا، افرادی هستند که به دلیل مشکلات فردی و اجتماعی، به این نتیجه رسیده‌اند که می‌بایست هویت و موجودیت خود را با ترور و کشتن دیگران به اثبات برسانند حتی اگر خود نیز کشته شوند. حتما هم نباید به «بهشت» و حوریان آن اعتقاد داشت تا از جان خود گذشت

حملات تروریستی اسپانیا را محکوم می کنیم

حملات تروریستی اسپانیا را محکوم می کنیم

وقتی ماه ژوئن امسال هزاران تروریست در اجتماع ویلپنت پاریس در مقابل چشم مردم و پلیس و دولتمردان اروپایی، خشونت و ترور را ارج و گرامی داشتند و همچنین اربابان ترور چند روز قبل در تیرانای آلبانی جهت تنفس مصنوعی به تروریسم و روحیه بخشیدن به تروریستها خود را از آمریکا به آلبانی رسانده و تروریسم را مورد حمایت همه جانبه قرار داده اند، طبعاً بسیاری از ترورهای اروپا ریشه در همین حمایتها داشته و بسیاری از

ملاقات جنگ طلبان امریکا با مریم رجوی حمایت بی چون و چرا از تروریست است

ملاقات جنگ طلبان امریکا با مریم رجوی حمایت بی چون و چرا از تروریست است

از قدیم گفته اند موش گرفتن گربه محض رضای خدا نیست، دلسوزی امریکا برای مردم ما یا کشورهای دیگر هم محض خاطر مردم آن کشورها نیست، تمام جنگ ها و کشتارها که امروز منطقه ما درگیرش هست به نوعی زیر سر امریکا برای رسیدن به منافع خود می باشد

اشک تمساح ریختن مجاهدین برای خانواده های زندانیان قتل عام شده

اشک تمساح ریختن مجاهدین برای خانواده های زندانیان قتل عام شده

اولین جلسه ای که من با حضور مرحوم اول مسعود رجوی برگزار شد شرکت داشتم، این شعار مسعود رجوی که „هر کس با ما نیست بر ما است“ توجه مرا جلب کرد. حتی در این رابطه من نامه نوشتم و سئوال کردم، هر چند که طبق معمول هرگز در سازمان مجاهدین به سئوال کسی پاسخی نمی دهند این سئوال من نیز بی پاسخ ماند. بر پایه همین شعار، هر چیزی که به سود مجاهدین باشد و در خدمت آنها

دیدار صمیمانه از خانواده چشم انتظار عضو اسیر فرقه رجوی، یوسف مبرهن

دیدار صمیمانه از خانواده چشم انتظار عضو اسیر فرقه رجوی، یوسف مبرهن

درادامه دیدار نزدیک از منازل اعضای خسته وگرفتار در فرقه بدنام و مافیایی رجوی ؛ با افتخاردعوت آقای فرهاد مبرهن پدرخانواده را پذیرفتم و با اشتیاق به سراغ شان درروستای باغ محله امیربکنده ی زیباکنار از توابع رشت رفتم و دیدار و گفت وشنود بسیار صمیمانه و درعین حال جانسوز دیگری را در کارنامه انجمن نجات گیلان رقم زدم

مقایسه تطبیقی زندان پاپیون و قرارگاه فرقه رجوی

مقایسه تطبیقی زندان پاپیون و قرارگاه فرقه رجوی

مسعود رجوی در یکی از نشست های کال کنفرانس صوتی در قرارگاه اشرف در سالن اجتماعات به یکی از جوانانی که با رؤیای آزدای و عدالت اجتماعی به این قرارگاه آمده بود و در پشت میکروفون قرارگرفت گفت: “شنیده ام که این قرارگاه را با فیلم پاپیون مقایسه کرده ای و می گویی چشم انداز برای خروج از این قرارگاه تیره و تاراست

نامه سرگشاده نادرکشتکار به نمایندگان محترم سنا و کنگره امریکا

نامه سرگشاده نادرکشتکار به نمایندگان محترم سنا و کنگره امریکا

مردم ایران در کارنامه این سازمان جز خیانت به وطن ومزدوری برای کشورهای دیگر،چیزدیگری ندیده وبیاد نمی آورد.از اینرو بطور طبیعی کسانی را هم که با آنها تعامل و همکاری دارند را نمیتوانند دوست تلقی کنند و فکر میکنند آنها نیزچه بسا مثل دولت صدام عده ای متجاوز و زیاده خواه باشند

خطر فرقه های سیاسی ـ مذهبی

خطر فرقه های سیاسی ـ مذهبی

گروههای سری از لحاظ سری بودن شان در درجات مختلفی قرار دارند. همان طور که دایره المعارف بریتانیکا، اشاره می کند گروههایی که „رازی در رازی دیگر“ نهفته دارند بخصوص خطرناک هستند. این دایره المعارف، در ادامه توضیح می دهد که اعضای بالارتبه „با استفاده از اسامی مستعار ویژه، آزمایشات سخت و یا افشای اطلاعات، می خواهند خود را در طبقه ممتاز قرار دهند. و بدین ترتیب افراد پایین رتبه را برای رسیدن