!طالبان تغییر کرد اما فرقه رجوی نه

!طالبان تغییر کرد اما فرقه رجوی نه

پاریس : محمد رزاقی 30 آگوست 2021

طالبان تغییر کرد اما فرقه رجوی نه !

در 2 هفته گذشته اوضاع افغانستان وسقوط کابل و بدست گرفتن حکومت توسط طالبان در صدر اخبار جهان قرار دارد .قبل از پرداختن به موضوع یک نکته مهم را یاد اوری کنم که این مطلب به هیچ عنوان تایید گروه طالبان نبوده و نیست . تنها یک نگاه گذرا به گذشته طالبان و مقایسه ان با عملکرد فرقه رجوی داعشی می باشد

25 سال پیش گروه طالبان وارد صحنه سیاسی افغانستان شد و توانست ان زمان حکومت وقت افغانستان را سرنگون و حکومت را بدست گیرد .

 ان زمان گروه طالبان با پیشری به بسوی کابل غارت و کشتار راه انداخت و با کشتارهم توانست کابل را تسخیر کند و در همان ساعت های اولیه به قدرت رسیدن در کابل قوانین عقب مانده و من در اوردی خود را بنام اسلام اعلان کرد و بنام دین کشتار و غارت و تجاوز  ومحدودیتهای اجتماعی و سیاسی خاص محدودیتها برای زنان را بنام دین اعمال وتوجیه کردند .

25 سال پیش وقتی طالبان حکومت افغانستان بدست گرفت از کشتار دیپلماتهای ایرانی در مزار شریف و حمله به مراکز دیپلماتیک و دفاتر ارگانهای بین المللی و اعدام های وحشیانه خیابانی ؛ سنگسار و قتل عام غارت و بستن مراکز اموزشی به روی دختران و زنان افغان تا ممنوع کردن تماشای  تلویزیون و گوش دادن به رادیو موسیقی و حتا اندازه گرفتن ریش مردان ؛ ممنوع کردن تردد زنان بدون چادر و بدون نفرهمراه مرد و دهها قوانین ضد انسانی مثل فعالیت مذاهب غیر از وهابیت و بر گزاری آئین دیگر مذاهب جلو گیری کرد و از هیچ جنایتی دریغ نکرد .

طالبان علاوه بر جنایتهایی که در حق مردم افغانستان انجام داد از بن لادن تروریست و گروه تروریستی وی نیز حمایت می کرد و اجازه داد بود گروه بن لادن در افغانستان بصورت ازاد مقر و مراکز اموزشی داشته باشد .

 2 هفته پیش وقتی طالبان بعد از اینکه توانست  کنترل اکثر مناطق افغانستان بدست بگیرد بدون در گیری جدی کنترل کابل پایتخت افغانستان را بدست بگیرد . در همان روز سر کرده های طالبان عنوان کردند زنان می توانند به سر کار بروند و سخنگوی طالبان در تلویزیون ملی افغانستان ظاهر شد و مطالبی را بیان کرد که مردم افغانستان حق داشتند باور کنند . چون خاطره خوبی از 5 سال حکومت این گروه بر افغانستان نداشتند .

نکته دیگری که خیلی قابل توجه بود سر کرده های طالبان حاضر شده بودند با سران قبیله ها و سیاستمداران افغانستانی دیدار و مذاکره کنند ! اتفاقی که هیچ کس از این گروه انتظارش را نداشت .

ولی ما چه بخواهیم و یا نخواهیم در این 2 هفته گذشته شاهد این رفتارها از طرف سران این گروه بودیم و انکار ناپذیر .

اما فرقه رجوی در کدام نقطه قرار دارد ؟

رجوی روح پلید که در همه نشستها ادعا می کرد ایدئولوژی دست سازش اسلام انقلابی ! و در چپ مارکسیسم ( پیشرفته تر ) از مارکسیسم قرار دارد و در روابط دورنی اش دمکراتیک ترین روابط تشکیلاتی بنیان گذاشته و مریم قجر داعشی هم در همه شوء هایش از دمکراسی و ازادی دم می زند هنوز نتوانسته از ان همه ادعاهایش در درون مناسبات به اعضاء خود عطا کند !

هر وقت اخبار و گزارشی در مورد افغانستان در تلویزیون و شبکه های اجتماعی پخش می شود شاهد ان هستیم که دست هر یک از اعضاء طالبان برای بر قراری تماس یک تلفن همراه دستشان هست .

 

در صورتیکه سران فرقه رجوی اعضاء خود را از تماس با خانواده خود محروم کرده و اعضاء نگون بختی که در اسارتگاه اشرف در البانی حضور دارند حق تماس با دنیای بیرون با تلفن و یا برنامه های که در شبکه های اجتماعی برای برقراری ارتباط هست محروم هستند .

طالبان تغییر کرد اما فرقه رجوی نه

سران گروه طالبان اعضاء خود را از دیدار با خانواده هایشان محروم نکرده اند . ولی سران فرقه رجوی به اعضاء خود بیش از 30 سال در عراق و البانی زندگی می کنند دیدار و ملاقات داشته باشند .

سران طالبان اعضاء خود را ممنوع ازدواج نکرده . اما سرا ن فرقه رجوی اعضاء نگون بخت ممنوع ازدواج کرده هیچ اعضایی هم که متاهل بودند مجبور به طلاق کرد .

سران طالبان هر روز برای اعضاء خود نشست تفتیش عقیده که نشست سرکوب و فشار روحی و جسمی برای اعضاء هست را برگزار نمی کند .اما سران فرقه رجوی برای اعضاء خود در مناسبات فرقه گرایانه خود هر روز نشست جمعی و نفتیش عقیده بر گزار می کند.

سران طالبان برای اعضاء خود نشست اعترافات جنسی به نام غسل هفتگی بر گزار نمی کند . اما سران فرقه رجوی برای اعضاء نگون بخت خود نشستهای غسل هفتگی برگزار می کند و اعضاء فرقه رجوی مجبور هستند هر انچه مربوط به مسائل جنسی به ذهنشان زده و حتا خوابهای جنسی دیده اند در جمع بیان کنند .

اما این روزها یکی از روشهای سرکوب درون تشکیلات و مناسبات فرقه رجوی توسط سران فرقه رجوی بیرونی شده که قابل توجه می باشد !

در مناسبات درونی فرقه رجوی نشستهایی برگزار می شود بنام نشست دیگ !

این نشست مختص اعضایی هست که با سیاست و مناسبت و روشهای فرقه گرایانه رجوی روح پلید و سران فرقه رجوی مخالفت کنند و یا خواهان خروج و جدا شدن از فرقه رجوی باشند برگزار می شود. در این نشستها نفر مخالف و یا خواهان جدا شدن را به جمع بیش از 100 نفر تا هزار نفر می اورند و این جمع در ابتدا تونل انسانی درست می کنند و قتی این تونل تشکیل شد نفر مخالف یا خواهان جدا شدن را وارد این تونل انسانی می کنند و در طی مسیر فالانژ های فرقه رجوی با تف انداختن و پس گردنی زدن و فخش دادن و داد و بیدا و گفتن مزدور ؛ پاسدار ؛ بی شرف ؛ برو گمشو و … نفر را چنان تحت فشار روحی و روانی و جسمی قرار می دهند که نفر به نقطه له شدگی برسد و در طول نشست هم همچنان با داد و بیداد سران و فالانژهای فرقه رجوی با همان شعار مزدور ؛ پاسدار ؛ بی شرف ؛ برو گمشو ساعتها و بعضی وقتها روزها با اعمال فشارهای روحی روانی عضو مخالف را از نظر خود بر گردانند و یا مانع خروج  عضوء نگون بخت از فرقه رجوی شوند .

 

سران فرقه رجوی با برگزاری این مدل نشست و تحت فشار قرار دادن عضوء نون بخت باعث شده اند عضوء نگون بختی که سوژه همچین نشستی بوده دست به خود کشی بزند تا دیگر شاهد این مدل نشستها نباشد .

احمد رضا پور در اردوگاه شهر مرزی جلولا بنام انزلی دست به خودکشی زد یکی از قربانیان همین نشستهای دیگ بود که سران فرقه از بعد از ظهر برای احمد رضا نشست جمعی ( دیگ ) برگزار کردند و احمد رضا نگون بخت برای فرار از فشارهای روحی روانی شب سر پست با شلیک به سر خود دست به خودکشی زد تا از فشارسرا ن فرقه رجوی خلاص شود .

اما انچه قابل توجه می باشد اینکه سران فرقه رجوی همان شیوه نشست درونی فرقه اش را تازه بیرونی کرده و هر جا مخالف یا منتقدی می بینند بصورت دسته جمعی کف بر دهان همان شعار مزدور؛ پاسدار ؛ بی شرف و … را سر می دهند .

حال با یک مقایسه کوتاه و گذرا می توان تفاوت عملکرد طالبان با فرقه رجوی را خوب فهمید . طالبان در ظاهر هم شده می خواهد بگوید دیگر ان طالبان 25 سال پیش نیست و تغییر کرده .

اما سران فرقه رجوی تازه اعمال وحشیانه درون مناسبات و تشکیلات فرقه گرایانه خود را بیرونی کرده و در خیابانها ی اروپا می خواهد با شیوه درون تشکیلاتی مخالفان و منتقدان فرقه اش را سرکوب کند !

می توانم به یقین و با اطمینان بگویم : طالبان در ظاهر هم شده تغییر کرد اما فرقه رجوی نه !

لینک به منبع

طالبان تغییر کرد اما فرقه رجوی نه

***