ویروس كرونا دكان سورچرانى مريم رجوی را گل گرفت

ویروس كرونا دكان سورچرانى مريم رجوی را گل گرفت

ویروس كرونا دكان سورچرانى مريم رجوی را گل گرفت

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 01.05.2020

بحران كرونا دست و پاى فرقه رجوى بخصوص شخص مريم رجوى را براى سورچرانى و خرج هاى هنگفت و استفاده از لابي هاى دلار بگيرش جهت سوء استفاده هاى سياسى و خودفروشى به بيگانگان كاملا بسته است و جلوى فعاليت شبانه روزى آن ها براى اين كار گرفته شده و از زمان بروز اين بحران دستگاه تبليغات شيطان سازى اين فرقه  براى روحيه دادن كاذب به اسيران در پادگان اشرف ٣ در آلبانى از اين مزيت توخالى و پوچ، جهت شيره مالى سر اين اسيران نگون بخت تهى شده است و همين امر رعشه بر اندام رهبرى فرقه انداخته است.

به همين دليل، مريم رجوى از ترس گسست يكباره و ريزش نيرو در بحبوبه بحران كرونا با وجود نبود ساز و كار سرگرمى نيروها، بوسيله تبليغات پوج سياسى و استفاده از لابى دلارى براى روى آنتن بردن فرقه و حمايت از فرقه، از ترفند جدا سازى و قرنطينه براى مشغوليت افراد به اين امر و جهت عدم ارتباط افراد با فضاى بيرون و به نوعى زندانى كردن افراد در مكان هايى كه مشغوليت شان فقط بر گوش دادن به  ياوه هاى دروغين مسعود و مريم رجوى و صيقل دادن انقلاب درونى( شستشوى مغزى افراد در جهت ايدئولوژى كثيف رهبرى سازمان) است متمركز شده اند و فضائى رعب الود  براى افراد ايجاد كرده اند تا شايد بدين وسيله خلع نبود تبليغات و حمايت ها و فعاليت هاى سياسى را پر نموده و موقتاً بحران درونى را به كنترل درآورند.

مي دانيم كه هر ساله مريم رجوى با سوءاستفاده از ماه مبارك رمضان در اين ماه دستگاه سورچرانى و خوشگذرانى فريب و دروغ خود را به راه مي انداخت و با صرف دلارهاى هنگفت و خرج هاى ميليونى مهماني هاى متعدد راه مي انداخت و از اين طريق به اصطلاح حمايت سياسى از خود و فرقه اش كسب مي كرد آنهم در پشت پرده با مزدورى و خودفروشى سياسى براى اربابانش از جمله شرورترين جنگ طلبان آمريكايى و اسرائيلى و همچنين غلامى ارباب منطقه اى خود يعنى سردمداران جانى و كودك كش سعودى، خودنمایی و ابراز وجود مي كرد و از طرفى با تبليغات پوشالى خود و حمايت هاى پوج سر افراد اسيرش شيره  مي ماليد و همچنان برده خود نگه مي داشت. اما امسال بحران كرونا اين اهرم و ترفند را هم از مريم رجوى گرفته است و اين وضعيت براى مريم رجوى بسيار سخت و گران است چون تنها اهرم تنفس مصنوعى خود و فرقه اش را مديون همين خرج هاى گزاف و خودفروشى و مزدورى هاى خود مي ديد و لاغير.

الان كه بحران كرونا پر و بال مريم رجوى را بسته است اين عجوزه شيطان صفت به تبليغات شيطان سازى و پوچ و سياه نمايى براى مردم ايران رو آورده و دائم از كانون هاى شورشى دم مي زند.

بايد به اين ديو انسان نما(مريم رجوى) گفت كه لطفا سر جاى خودت بتمرگ و افاضات كنده تر از دهن كثيفت بالا نياور، شما كه دشمن شماره يك مردم ايران هستيد ادعاى دايه دلسوزتر از مادر براى مردم ايران در نياور كه الحق رسواى عام و خاص مردم ايران هستيد، به خودفروشى خود جهت تحريم و جنگ عليه مردم ايران ادامه بدهيد و يك لحظه از اربابانت غافل نشو اين برايت چند صباحى وقت خواهد خريد، در صورت انتخابى ديگر توسط مردم ايران تنها كسى كه جاىی ندارد شما و شوهر مفقود شده و فرقه تروريست تان است. به رتق و فتق كهنسالان البانى بپرداز كه سقف را روى سرت آوار نكنند همين برايت بس است و خدا را شاكر باش كه فعلا دست عدالت به يقه ات نرسيده و آن روز دير نيست كه تقاص اين همه جناياتتان را پس بدهيد.

„پایان“