مریم رجوی: کردها را زیر چرخ تانک ها له کنید

مریم رجوی: کردها را زیر چرخ تانک ها له کنید

مریم رجوی قاتل کردها برای کردهای سوریه اشک تمساح می ریزد 

سایت فرقه رجوی داعشی در چند نوبت موضعگیری در رابطه با حمله ترکیه به کردهای سوریه چند موضع گیری کرده که تنها نشان دهنده اطاعت مریم قجر و پیش برد خط و خطوط اربابش نتانیاهو می باشد . موضع گیری فرقه رجوی داعشی در حمایت از کردهای سوریه میماند مثل اینکه روباه نشسته باشد برای مرگ مرغ ها عزا داری کند !

اعضائی که در سال 70 در تشکیلات فرقه رجوی حضور داشتند و یا در عراق بودند به خوبی بیاد دارند که رجوی داعشی در شورشهای داخلی همدست با صدام قیام داخلی عراق سرکوب کردند .

بطور خاص به دستور شخص رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی نیروهای فرقه رجوی در مناطق شمالی ( استان دیالی ) سنگر بندی کردند و با کردهای عراقی که می خواستند به سمت بغداد بروند وارد درگیری شدند .

در ان زمان مریم قجر داعشی پیامی به اعضاء فرقه داد که هنوز دقیق در یادها مانده و ما جدا شده های واقعی از فرقه رجوی بعنوان شاهدان زنده این پیام ننگین مریم قجر داعشی هستیم . مریم قجر پیام داده بود که : کردها را زیر شنی تانکهایتان له کنید .

در آن درگیریها صدها کرد عراقی کشته شدند وحتا در بعضی از مناطق از جملهدر شهرهای کفری ؛ جلولا ؛ طوز ؛ سلیمان بک  خانه های کردها به توپ بسته شد ویران شد .

مریم قجر داعشی و سران فرقه رجوی که دستشان علاوه بر خون مردم ایران به خون عراقی ها بطور خاص مردم کردستان عراق آغشته است به یکباره مدافع کردهای سوریه شده اند ! البته اشک تمساح ریختن مریم قجر داعشی برای کردهای سوریه نه از موضع انسانی هست که دست داشتن کردهای سوریه . اشک تمساح ریختن مریم قجر داعشی به اسم مقاومت ایران ! برای توقف حمله ترکیه به کردهای سوریه به دستور نتانیاهو صورت می گیرید که مریم قجر داعشی بارها در موضع گیری علیه ایران و ایرانیان همسوئی خود با ارباب جدیدیش نتانیاهو جنایتکار به نمایش گذاشته و قارا کنیزی خود و دارو دسته اش برای اسرائیل را به ثبت رسانده است .

البته نا گفته نماند که نتانیاهو جنایتکار هم مدافع کردها نیست بلکه از این قوم برای رسیدن به منافع خود سوء استفاده کرده و می کند و از انجا که صهونیستها معتقد هستند سرزمین یهود از نیل تا فرات هست و کردها هم در منطقه ای قرار دارند که به فرات نزدیک هستند و در سالهای گذشته می خواستند از طریق کردهای عراق به ارزویشان برسند ولی ان نقشه شوم محقق نشد این بار می خواستند از طریق کردهای سوریه به نیات پلید خود برسند که این نقشه هم با حمله ترکیه به قسمت کرد نشین سوریه نقش بر اب شد و حال نتانیاهو در تلاویو به حمایت از قربانیان خود تظاهرات برگزار می کند و قارا کنیزش هم که قاتل کردها هست همزمان با اسرائیل برای کردهای سوریه با دان اطلاعیه بنام مقاومت مردم ایران اشک تمساح می ریزد .

اما نکته اساسی اینجاست که در صف مقدم جنگ با کردهای سوریه کسانی هستند بنام ارتش ازاد که تا دیروز مریم قجر انها را حلوا حلوا می کرد برایشان در پاریس سفره پهن می کرد انها را برادران مبارز سوری می نامید ! همانطور که داعشی های وحشی را عشایر انقلابی می نامید . با دهانش یک ارتش زادی می گفت از زیر دامنش صد ارتش ازادی سوریه درمی اورد .

همان ارتش ازادی سوریه که امروز توسط ترکیه بکار گرفته شده و جلودار جنگ با کردهائی هست که مریم قجر داعشی و نتانیاهو جنایتکار ابو داعش برای کردهای سوریه اشک تمساح می ریزند .

نا گفته نماند امریکا بلائی سر کردها اورد که قبلا سر فرقه رجوی داعشی در اروده بود .

امریکا که قبل از حمله ترکیه کردهای سوریه را حمایت می کرد با عقب نشینی از مناطقی که کردهای سوریه مستقر بودند انها را به امان خدا رها کرده همانطور که فرقه رجوی را در عراق رها کرد .

به سران فرقه رجوی بطور خاص به مریم قجر داعشی که برای رسیدن به اهداف پلید خود سالیان به صدام ملعون و الان هم به امریکا و اسرائیل قاراکنیزی کرده و می کند می گویم هر روز در نشستهائی که برگزار می کند برای ختم جلسه حتما این جمله را بگویند به سرشان بزنند شاید از سوزش جانسوزشان کم شود …

امریکا کیمی یار … بغداد کیمی دیار اولماز .

پاریس : محمد رزاقی

مریم رجوی قاتل کردها برای کردهای سوریه اشک تمساح می ریزد

لینک به منبع