نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به ایلیرمتا، رئیس جمهور آلبانی

نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به ایلیرمتا، رئیس جمهور آلبانی

نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به ایلیرمتا، رئیس جمهور آلبانی علی اکبرراستگو – کانون آوا – 5 اکتبر 2019

نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به ایلیرمتا، رئیس جمهور آلبانی

نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به ایلیرمتا، رئیس جمهور آلبانی

حضورمحترم آقای ایلیرمتا!

طبق اطلاعات منتشرشده درسایتهای سازمان مجاهدین ظاهرا شما در تاریخ 13 سپتامبر2019 ازمحل اقامت اعضای این سازمان در حومه تیرانا بازدید کرده اید.

بعنوان رئیس جمهور آلبانی طبیعتا حق قانونی شما می باشد که از مناطق تحت حکومتتان بازدید بعمل آورده  واز جاری بودن قانون اطمینان خاطر کسب کنید.

از طرف جداشدگان سازمان مجاهدین همواره از دولت و ملت آلبانی تشکرکرده ایم که افراد بی پناه مجاهدین را درکشورخودپذیرفته وسرپناهی برای آنان درنظرگرفته اند.

بازدید اخیرشما از پایگاه مجاهدین متاسفانه ازجانب این گروه مورد سوء استفاده قرارگرفته و درراستای حمایت شما ازاین خشونت طلبان تلقی می شود. جهت تکمیل شناخت شما از این فرقه توجه تان را به موارد زیر جلب می کنیم:

 • سازمان مجاهدین یک گروه فرقه گرا می باشد که بخاطر موارد گسترده نقص فاحش حقوق بشر اعضای خود (از جمله طبق گزارش دیدبان حقوق بشر) و رفتار خشونت آمیزبا منتقدین و اعضای جداشده شدیدا مورد انتقاداست. بخصوص اعضای این سازمان که از کمپ لیبرتی عراق به کشورامن آلبانی پناه آورده اند، بشدت تحت هژمونی رهبری گروه قراردارند. مجاهدین تلاش می کنند اعضایشان را در آلبانی تحت کنترل داشته باشند و مانع انتگراسیون آنها با دنیای خارج از سازمان بشوند.
 • سازمان مجاهدین درعرض سالهای گذشته بخاطرشهرت بد خود بشدت محتاج کسب وجهه بین المللی می باشد. در این زمینه آنها خودشان را بعنوان „مقاومت ایران“ توصیف می کنند اما درحقیقت درمیان گروه های جدی اپوزیسیون در ایران بهیچ عنوان جدی گرفته نمی شوند. از جانب مردم ایران نیز این سازمان بدلیل همکاری با دیکتاتور سابق عراق صدام حسین بشدت منفورهست. راه حل ارائه شده توسط رجوی بنام „راه سوم“ – برای سرنگونی نظام سیاسی در ایران توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته خود (منظورسازمان مجاهدین) – فقط به این دلیل تخیلیست که که سازمان مجاهدین خلق عملا هیچ پشتیبانی در مردم ایران ندارد و بعد از 40 سال نتوانسته حتی جای پای کوتاهی در صحنه سیاسی ایران باز کند وصرفا حرکات صنفی و اکسیونهای اعتراضی مردم را بنام خود جا می زند که اغلب نیز با اعتراضات شدید تظاهرکنندگان مواجه می شود. البته در اینکه سازمان مجاهدین خلق می تواند یک جایگزین جدی برای رژیم فعلی ایران باشد، صرفا در افکار واهی و پوچ سازمان مجاهدین خلق و لابی آن می گنجد.
 • سازمان مجاهدین از داخل پایگاه خوددرآلبانی دستور خشونت و آتش زدن اماکن عمومی در ایران را صادر می کند. تصویرزیرازسایتهای فارسی سازمان مجاهدین گرفته شده وطبق گفته های مسئولین این سازمان دلیلی برعملیات های روزمره آنها درداخل ایران می باشد. البته برای سازمانی که صدهاهزار دلار برای شرکت سیاستمداران غربی در مراسمشان پرداخت می کند، آتش زدن  یک عکس و یا بنر در یک گوشه دورافتاده شهری با پرداخت چند دلار کاری ندارد.
 • mintpressnews.com mek cult iran regime change rally 259944

„رئیس جمهور آلبانی تأکید کرد: این امر همچنین بیانگر وجود یک جنبش گسترده در داخل ایران است…من بسیار تحت تأثیر طرح ده ماده ای خانم رجوی قرار گرفتم زیرا بر آزادیهای بنیادین مبتنی است و بهروزی و دمکراسی برای مردم ایران را تضمین می‌کند. همه ما در آلبانی در حمایتمان از تلاشها و عزم و اراده شما متحد هستیم. „

بنظر می رسد که شما دیپلمات مآبانه سعی کرده اید از زیر بار انتقاد به مجاهدین بگریزید وگرنه مثل روزروشن است که هیچکدام ازاظهارات شما مبتنی برواقعیات نیست. از یکطرف این جنبش گسترده !!؟  اگر اقبال مردمی از جانب مردم خودش داشت دست نیاز برای غذا و سرپناه بسوی شما دراز نمی کرد. از طرف دیگر تضمین آزادی آنها برای مردم ایران پیشکششان، در داخل سازمان خودشان آزادی های بنیادین را رعایت کنند. اگر شما گزارش دیدبان حقوق بشر را قبلا ملا حظه کرده بودید هیچوقت این اظهارات را نمی کردید.

 • تجربه ثابت کرده که همه سیاستمدارانی که به مجاهدین نزدیک شده اند، از طرف رای دهندگانشان مورد بی مهری قرارگرفته اند. بعنوان مثال درسرنوشت نمایندگان پارلمان اروپا نظیر پائولوکازاکا، آلخوویدال کاراکاس و استروان استیونسن از حامیان سرسخت مجاهدین در این پارلمان می شود ملاحظه کرد که چطور رای دهندگان به این نوع اقدامات می نگرند. هرسه این نمایندگان در اوج فعالیتهای لابی خود برای سازمان مجاهدین در پارلمان اروپا از طرف مردم کشور خود مورد بغض گرفته و در انتخابات اخیر پارلمان اروپا رد شدند.

آقای رئیس جمهور!

بازدید شما بعنوان رئیس جمهور کشورآلبانی از مقر سازمان مجاهدین در حومه تیرانا و حتی ملاقات شما با سرکرده این سازمان، نه نفعی بحال مردم ایران دارد ونه نفعی برای اعضای ساکن در آلبانی. تنها کسانی که از این بازدید نفع می برند همانا مریم رجوی و رهبری مجاهدین می باشند!

مجاهدین می خواهند از شهرت و اعتبارشما، همانطور که با بسیاری از سیاستمداران قبل ازشما اینکارراکردند، جهت اهداف خود بهره برداری کنند حتی اگر دراین رابطه نردبان ترقی سیاسی شمارا بشکنند.

با احترامات فائقه

مهندس علی اکبرراستگو

کانون آوا – آلمان – 5 اکتبر 2019

  

Offener Brief an den albanischen Staatspräsidenten Ilir Meta

Sehr geehrter Herr Staatspräsident Ilir Meta,

nach Angaben von Websites der MEK haben Sie anscheinend am 13. September 2019 die Residenz ihrer Mitglieder am Stadtrand von Tirana besucht.

Als Präsident Albaniens ist es selbstverständlich Ihr Recht, die Gebiete zu besuchen, die Ihrer Herrschaft unterliegen, um sich des geltenden Rechts zu versichern.

Im Namen der MKO-Aussteiger haben wir der Regierung und dem albanischen Volk immer dafür gedankt, dass sie der MEK Unterkunft und Obdach gewährt haben.

Ihr kürzlicher Besuch in der Mojahedin-Basis wurde leider von dieser Gruppe missbraucht und wird als Unterstützung der Gewalt angesehen.

Um Ihre Informationen über diese Sekte zu ergänzen, möchten wir folgende Punke erklären:

 • Die MEK ist eine Kult-Organisation, die wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen an ihren Mitgliedern (siehe HRW-Bericht) und dem zweifelhaften Umgang mit Kritikern und Aussteigern in der Kritik steht. Gerade die Flüchtlinge, die aus Camp Liberty im Irak nach Albanien in Sicherheit gebracht wurden, stehen besonders im Focus der Beeinflussung durch die Führung der Organisation. Die MEK versucht alles, um ihre Mitglieder in Albanien unter ihrer Kontrolle zu halten und eine Integration in die Gesellschaft außerhalb der Organisation zu verhindern.
 • Die MEK bemüht sich in den letzten Jahren wegen ihres zweifelhaften Rufes intensiv um internationale politische Aufwertung. Sie bezeichnen sich zwar als „der iranische Widerstand“, aber innerhalb der ernsthaften politischen Oppositionsgruppen im Iran spielen sie keine Rolle. Auch werden sie vom Großteil der iranischen Bevölkerung wegen ihrer Zusammenarbeit mit dem ehemaligen irakischen Diktator Saddam Hussein verachtet. Der von Rajavi propagierte „Dritte Weg“ – den Umsturz des politischen Systems im Iran durch das iranische Volk und seinen Organisierten Widerstand (die MEK) – ist alleine schon deswegen utopisch, weil die MEK so gut wie keine Unterstützung im iranischen Volk hat. Dass die MEK eine ernstzunehmende Alternative zum derzeitigen iranischen Regime sein kann, ist lediglich das Wunschdenken der MEK und ihrer Lobbyisten.
 • Die MEK befiehlt von ihrem Basis in Albanien aus Gewalt und Feuer an öffentlichen Orten im Iran. Das obere Foto, das die Mojahedin im Iran aufgenommen haben, ist ein Beweis für ihre täglichen Operationen im Iran. Für eine Organisation, die Hunderttausende von Dollar für die Teilnahme westlicher Politiker zahlt, ist es natürlich nichts, in einer abgelegenen Ecke der Stadt ein Foto oder ein
 • Banner für ein paar Dollar zu brennen.
 • mintpressnews.com mek cult iran regime change rally 259944
 • Die MEK hat Sie auf ihren Websites mit den Worten zitiert:

„Der albanische Präsident betonte:

„Es zeigt auch die Existenz einer weit verbreiteten Bewegung im Iran. Ich war sehr beeindruckt von Frau Rajavis Zehn-Punkte-Plan, da er auf den Grundfreiheiten beruht und Wohlstand und Demokratie für das iranische Volk garantiert. Wir alle in Albanien unterstützen gemeinsam Ihre Bemühungen und Ihre Entschlossenheit. „

Es scheint, als hätten Sie als Diplomat versucht, sich der Kritik der Mojahedin zu entziehen, ansonsten wissen Sie selbst dass Ihre Aussagen nicht der Wahrheit entspricht.

Einerseits diese massive Bewegung !!? Wenn sie die Unterstützung ihres eigenen Volkes hätten, gäbe es keine Notwendigkeit um die Nahrung und Unterkunft von Ihnen zubetteln. Andererseits wäre besser, die Grundfreiheit innerhalb ihrer Organisation zu gewähleisten. Wenn Sie zuvor den Bericht von Human Rights Watch geleden hätten, hätten Sie ihn nie erstellt.

 • Die Erfahrung hat gezeigt, dass alle Politiker, die sich an die MEK gewandt haben, von ihren Wählern abgewählt worden sind. Aber auch für Ihre politische Karriere könnte es besser sein, nicht an dieser Propagandaveranstaltung teilzunehmen. Am Beispiel der Europaparlamentsabgeordneten Paulo Casaca, Alejo Vidal-Quadras und Struan Stevenson, die drei engagiertesten Unterstützer der MEK im EP, kann man sehen, dass die Wähler eine solches Engagement nicht gutheißen. Alle drei wurden auf dem Höhepunkt ihrer Lobbytätigkeit für die MEK nicht mehr ins Europaparlament wiedergewählt.

Herr Präsident!

Ihr Besuch als Staatsoberhaupt Albaniens nützt also weder dem iranischen Volk,  noch den in Albanien lebenden MEK-Mitgliedern. Die einzigen, die aus Ihrer Teilnahme einen Nutzen ziehen würden, sind Maryam Rajavi und ihre MEK-Führungsriege!

Wie schon bei vielen Politikern vor Ihnen, wollen die MEK auch Ihren guten Ruf für ihre eigenen Ziele ausnutzen, selbst wenn Ihre politische Karriere dabei auf der Strecke bleibt.

Mit freundlichen Grüßen,

AAWA Association e.V.

Dipl. Ing. Ali Akbar Rastgou (Vorsitzender)

Deutschland, 05.Oktober 2019