گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس

لینک به منبع

گردهم آیی سالانه مجاهدین خلق فرقه تروریستی رجوی مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال

گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی تاریخ و کارکرد سازمان مجاهدین خلق با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده… مسعود خدابنده: کمی پیش از جنگ اول خلیج فارس، خودم ۳ کامیون طلا برای مجاهدین از عربستان آوردم.

(پایان}

*