سرگذشت دردناک مارینا سراج در سازمان مجاهدین خلق

سرگذشت دردناک مارینا سراج در سازمان مجاهدین خلق

گفتگوی محمد حسین سبحانی با زهرا میرباقری ـ سرگذشت دردناک خانم مارینا سراج

خانم مارینا سراج در لایه دوم شورای رهبری با من هم رده بود و من در خیلی از نشستهای به اصطلاح لایه ای که برای ما می گذاشتند، شاهد بودم که او سالها مورد اذیت و آزار قرار گرفت و حقوق اولیه وی چه به لحاظ یک زن و چه به لحاظ یک مادر نقض شد. او در سال 1380 در یکی از نشست ها با فریاد و اعتراض به مسعود و مریم رجوی گفت من همسر و پسرم را می خواهم. بعد به او آنقدر آمپولهای مخرب تزریق کردند تا او را از پای در آوردند ا. با توجبه بیمار روانی ماه های متمادی زندانی بود و وقتی او را ازندان بیرون می آوردند ، همیشه یکی نگهبان داشت . او بر اثر این فشار ها آنچنان بی تعادل شده بود که توان راه رفتن نداشت و من خودم شاهد بودم صورتش متورم موهای صورت و ابروهایش سفید شده بود این در حالی بود که مارینا ورزشکار و دونده خوبی بود و فرد بسیاز قوی به لحاظ جسمانی بود.

یک روز در جلسه مسعود رجوی در سال ۸۹ که برای لایه دوم شورای رهبری گذاشته بود ومن هم حضور داشتم، رجوی روی تابلو نوشت “بحث اینست ناموس یا بی ناموس” یعنی رابطه ما با شما اینست یا ناموس من هستید در غیر این صورت بی ناموس هستید و تکلیف بی ناموس هم مشخص هست و گفت اعتراض شما نشانه شیطان درون شما هست.

چرا این وضعیت درد ناک را مریم رجوی و مرسعود رجوی بر مارینا سراج تحمیل کردند؟
بقیه این مطلب را در ویدئوی زیر می توانید مشاهده کنید.

توضیح: این گفتگو ىر سال ۲۰۱۳ انجام شده است

ایران قلم