توهم مريم رجوى در آستانه فروپاشى تشكيلاتش

توهم مريم رجوى در آستانه فروپاشى تشكيلاتش

توهم مريم رجوى در آستانه فروپاشى تشكيلاتش

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 08.10.2017

مريم رجوى براى نشان دادن اينكه تشكيلاتى برايش باقى مانده و هنوز هم ميشود از اين مهره در راستاى پوئن گرفتن از حكومت ايران توسط دشمنان اين كشور و مردم آن به هر دريوزگى و خوار و خفتى تن داد و خود را غلام حلقه بگوش جنايتكارترين  و وحشى ترين انسان نماهاى ضد بشر كرد و با تروريسم وحشيانه داعش همخوان شد و به هزار و يك حيله و فريب متوسل شد كه بتواند جلوى ريزش نيرو در آلبانى را بگيرد، اما با توجه به سابقه ننگينى كه در پشت سر خود كاشته بود به محض اينكه پاى افراد از عراق خارج شد، ديگر كنترل و سركوب و مغزشويى كارايى اش را از دست داد و مريم رجوى و ديگر سرانش را با بحران فروپاشى مواجه كرد و در اين مدتى كه به البانى منتقل شدند، به هر ترفندى متوسل شد اما نتوانسته جلوى ريزش نيروى تشكيلاتش را بگيرد. خبرها از البانى حاكى است كه بعد از خيمه شب بازى انتخاب مسئول اول و تغيير و تحولات سلسله مراتب شوراى رهبرى فرقه، اضمحلال و كم رمقى و بى ميلى در درون افراد شدت پيدا كرده است و كمتر كسى حاضر است حتى برنامه هاى جارى روزانه را طبق برنامه مشخص شده انجام دهد.

نارضايتى چنان تار و پود تشكيلات را فرا گرفته است كه نشستهاى تشكيلاتى و ايدئولوژيكى هم به كساد كشيده شده است و كمتر كسى است كه حاضر باشد مثل گذشته به اراجيف مريم رجوى و سرانش گوش دهد.

ديگر كسى براى اراجيف مريم رجوى بهائي قائل نيست. طبق شنيده ها از دوستانى كه اخيراً از تشكيلات در البانى جدا شده اند، از اينكه مريم رجوى و با توصيه شوهر مفقود شده اش يكسال آينده را سرنگونى دولت ايران عنوان كرده و با استدلال هاى آبكى مانند گذشته، اينبار ترامپ و مكين را عامل حتمى سرنگونى اعلام نموده اند، نفرات به شدت با توجه به ربع قرن گذشته كه  با چنين تحليلهاى آبكى و گول زننده سر افراد را شيره ميماليدند و سرنگونى را شش ما و يك سال عقب ميكشيدند، الان بدون سلاح و دور از وطن،  اين  نوع ترفند ها و  فريبهاى زوج رجوى بشدت دافع برانگيز شده است و افراد علناً با طرح آن مخالفت ميكنند و با نشستهاى مريم رجوى و خواندن پيام مسعود رجوى زاويه دارند و تن به پروژه نويسى و امضا و تعهد یك ساله نميدهند. بنابر اين خود مريم رجوى هم از اين معضلى كه در آن گرفتار است، مستأصل شده است و نميداند چكار كند.

خبرى از تشكيلات البانى بيرون آمده كه بعد از همه پرسى اقليم كردستان عراق، مريم رجوى جشن و سور راه انداخته و مسئولين بالاى سازمان را توجيه كرده است كه بارزانى براى رهبرى فرقه پيام داده است كه از اين پس تشكيلات فرقه ميتواند مانند جنگجويان P.K.K در كوههاى قنديل كردستان عراق مستقر شوند و با حكومت ايران بجنگند و در اين راستا هم به قول خودشان دوستان آمريكايى تأمين كننده نيازهاى تسليحاتى و لجستيكى شان خواهند بود و اين اطلاعات به رده هاى پائين تشكيلات درز كرده است.

البته از اقاى بارزانى كه در خط اسرائيل قدم بر ميدارد و با توصيه اربابان خود در تل آويو و واشنگتن، به چنين حماقتى در اقليم كردستان عراق دست زده است،  بعيد نيست كه از رجوى هم كه متحد دوران ديكتاتور  صدام به بارزانى بود و دست به كشتار كردهاى يكتى به رهبرى مرحوم جلال طالبانى و در راستاى منافع بارزانى قرار داشت، چنين حماقتى به خرج دهد و اربابان آنها براى مقابله با ايران چنين نقشه شومى در سر داشته باشند.

اما بايد بدانند كه اولا بارزانى با چنين اشتباه تاريخى كه مرتكب شد، ديگر هم موقعيت خود را از دست خواهد داد و هم منافع مردم اقليم كردستان عراق با اين خواسته نامشروع به خطر افتاده است و جز بحرانى كردن منطقه كه دارد از لوث وجود داعش و ترور پاك ميشود و ميرود كه آرامشى به مردم غرق در خون اين كشور كه از كشتار و ترور داعش خلاصى ميابند،  بدهد، با اين پروژه شيطانى كه به نفع اقليم كردستان عراق در وهله اول و مسئله أكراد در ثانى، نيست و منافع آنها را تأمين نخواهد كرد و فقط اين خلق مظلوم اقليم كردستان عراق است كه بازيچه قدرتهای فرامنطقه اى براى پيشبرد اهداف نامشروع خود توسط افرادى مانند مسعود بارزانى كه داعيه رهبرى بر أكراد را دارد، قرار گرفته است و اين اقليم كردستان است كه از اين حماقت بارزانى ضرر خواهد برد.

لذا مسعود و مريم رجوى هم بدانند كه ديگر افراد حاضر نخواهند شد گوشت دم توپ براى ديگران شوند و اين پيوند شوم مطمئناً محقق نخواهد شد و اگر چنين باشد، اقليم كردستان و سنگ و درختان كوه قنديل ميزبان اجساد تمامى افراد تشكيلات رجوى خواهد شد و حتى يكى هم جان سالم از اين معركه بدر نخواهد برد.

„پایان“