اعلام شوی جدید شجره طیبه فرقه تروریستی رجوی

لینک به منبع

اعلام شوی جدید شجره طیبه فرقه تروریستی رجوی در اوج شکست ایدئولوژیکی و استرا تژیکی در کشور آلبانی

در روزهای گذشته فرقه ترو ریستی رجوی با به راه انداختن شوی جدیدی در کشور آلبانی با حضور مریم قجر یک بار دیگر مسئول اول جدیدی را برای این فرجه جهل و جنایت انتصاب کرد و هژمونی اورا بر همه اعضاء حاضر در آن گرد همایی پوشالی تحمیل کرد و همه دستمال به دستهای مریم قجر هم یکی پس از دیگری و به اجبار  خواسته و یا نا خواسته در برابر مریم قجر سر تعظیم فرود آوردن و زهرا مریخی را که از کره مریخ آمده است را بعنوان مسئول اول این فرقه ترو ریستی انتصاب کردن .

 مریم قجر که از سال ۱۳۶۸ در عراق توسط مسعود ملعون منتصب شد و همواره تا به امروز برای به قدرت رسیدن از هیچ ظلمی و خیمه شب بازی فروگذار نکرده و  حتی مسعود را از صحنه سیاسی حذف کرده و تنها خودش را به بالاترین سطح در رأس این تشکیلات فرقه ای حفظ کرده است، حالا در خارج از کشور عراق و در خاک یک کشوردیگر  در آلبانی همان خیمه شب بازی ها را ادامه میدهند و برای اینکه نشان بدهند هنوز فرقه رجوی بد نام به نام مجاهدین در صحنه حضور دارند این چنین جلساتی را بر گزار میکنند

امروز فرقه ترو ریستی رجوی در اوج در ماندگی سیاسی و استراتژیکی  ودر منتهای خیانت و جنایت چهره خودش را اینچنین بزک می نماید که گویی آب از آب تکان نخورده است و همه چیز همچون گذشته که در زمان حکومت صدام در عراق به اجرا گذاشته میشد امروز هم همان روال ادامه دارد اما غافل از اینکه فرقه رجوی سر سوزنی در هیچ کجای این کره خاکی ارزش و جایی ندارد  و همواره امریکا و اسرائیل از این  فرقه و سران او همچون دستمال یکبار مصرف استفاده کرده و میکنند .

شجره طیبه مجاهدین و کهکشان پر از ستاره های خونین بالش امروز در  پنجاه و دومین سالگرد این فرقه در شرایطی به نمایش گذاشته می شود که سر کرده این فرقه ترو ریستی در قبر خود مخفی شده و توان ارسال یک پیام تبریک کوتاه را هم ندارد که به مسئول اول جدید این فرقه بگوید آیا حاضری برای رساندن مریم قجر با این لشکر شکست خورده خودت رابه پایتخت شیر و خورشید برسانی تا همین مسئول اول همانند مسئولین پوشالی گذشته  فریاد حاضر حاضر گفتنهایش به عرش برسد

 رجوی را غیرمستقیم مرده فرض کردند و تنها مریم هست که بر صندلی قدرت در رأس تشکیلات این فرقه نشسته است و بیچاره  مهدی ابریشم چی و سایر خواهران و برادران دست از پا دراز تر که باید میکروفون در دست بگیرند و از این انتصاب های اجباری و پوشالی مریم قجر را حمایت دکنند

اگر فیلم های این جلسه نکبت بار را از سیمای زندانی فرقه ای تماشا کنید میتوانید به خوبی از آزادی بیان و عقیده در فرقه ترو ریستی رجوی با اطلاع  شوید.

من به خوبی یاد دارم در آن زمان که در عراق بودیم در یک چنین نشستهایی در فرقه رجوی هیچکس جرات نداشت از این دستور سر پیچی کند و به تصمیم فرقه ای و دیکتا توری رجوی نه بگوید.

آنها بصورت فرمالیستی چنین وانمود می کردند که گوئی انتخاب صورت گرفته است  و امروز همین داستان باز در کشور آلبانی تکرار شد به خوبی مشخص شد که حرفها و صحبتها همان گفته های تکراری و همان تاکیدات قجری بوده و هست و مریم هم به خیال خودش در راس این تشکیلات سکان هدایت  و رهبری را در دست دارد.

به راستی باید به رجوی و رجوی صفتان گفت  که تا کجا میخواهید خودتان را با این شامورتی بازی ها از این شاخه به آن شاخه بکشانید آیا واقعا معنای روسیاهی و تباهی و خجالت کشیدن را نچشیده اید واقعا که بسیار جای شرمساری دارد و بس.

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*