دروغ های شیر و خورشید و فردوسی مریم رجوی را باور کنیم یا دم دلارهای عربستان را

دروغ های شیر و خورشید و فردوسی مریم رجوی را باور کنیم یا دم دلارهای عربستان را

دروغ های شیر و خورشید و فردوسی مریم رجوی را باور کنیم یا دم دلارهای عربستان را

کریم غلامی، ایران فانوس، 30.05.2017

مشکلات بزرگ امروزی که دنیا گریبان گیر آن است بی دلیل نیست بلکه پایه ای در شرایط امروزی دنیا دارد. بطور مثال، جرائم اجتماعی عمدتا پایه در فقر دارد. در جوامعی که مردم آن شاغل هستند و درصد فقر در آن بسیار پایین است، در آن کشور جرائم اجتماعی نیز بسیار کمتر است. دزدی عملا پایه در نیاز دارد. اگر کسی که گرسنه است برای رفع گرسنگی خود دست به دزدی می زند. تروریسم نیز پایه در جنگ دارد، کشورهایی که سالیان طی جنگ های مختلف آسیب می بینند، زمینه خوبی برای رشد تروریسم دارند. القاعده در افغانستان، داعش در سوریه، مجاهدین و بسیاری گروه های خرد و ریز دیگر در عراق. البته نمی خواهم به کشورهای دیگر مانند فیلیپین و یا سومالی و یا کشورهای آمریکایی بپردازم. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، در باره حملات تروریستی در این کشور را با جنگ هایی که بریتانیا در آن شرکت داشته مرتبط دانست.

بزرگترین دشمن تروریسم، آزادی و دمکراسی است. به همین منظور، گروه های تروریستی همواره تلاش می کنند تا کشورهایی که در آن آزادی و دمکراسی برقرار است را تحت حمله قرار بدهند. بعد از انقلاب سال 1357 در ایران ما شاهد آزادی کامل بودیم اما به دلیل عمل کردهای گروه هایی مانند مجاهدین خلق این دوره بسیار کوتاه شد. مجاهدین ابتدا تلاش کردند با شرکت در انتخابات به قدرت برسند، ولی در هیچ یک از انتخابات به پیروزی نرسیدند. برای همین در 30 خرداد اقدام به مبارزه مسلحانه بر علیه دولت کردند. مجاهدین از هشت سال جنگ ایران و عراق، تغذیه کردند، مسلح شدند و قرارگاه درست کردند و تا آنجا که می توانستند نیرو برای خود جمع کردند. اما بعد از آتش بس دوران فروپاشی فیزیکی مجاهدین شورع شد. از سال بعد از مرحوم اول مسعود رجوی، تلاش کردند که شعله جنگ ایران و عراق را دوباره روشن کنند اما به نتیجه ای نرسیدند. در ادامه، مجاهدین تلاش کردند تا بین ایران و آمریکا، جنگ راه بیندازند و همواره جانب جناح های جنگ طلب را گرفتند. تصویر مریم رجوی کنار جان مک کین، خود نمونه ای از خیانت است.

آمریکا برای ادامه حیات اقتصادی خود نیازمند به جنگ است. فروش 110 میلیارد دلار سلاح به عربستان سعودی، خود نمونه ای از آن است. دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا در اولین سفر خارجی خود وارد عربستان شد. او تلاش کرد تا ایران را به تروریسم و بی ثبات کردن خاورمیانه متهم کند و ایران را یک خطر بزرگ برای کشورهای همسایه نشان بدهد. البته در این راه بنظر می رسد که موفق هم بوده، زیرا تا آنجا که توانسته عرب ها را دوشیده است. تا آنجا که من مطالعه کرده ام، کشور ایران در چند صد سال گذشته حتی یکبار هم به هیچ یک از کشورهای همسایه خود تهاجم نظامی نکرده است، هر چند که ایران بارها مورد تهاجم کشورهای همسایه قرار گرفته و ایران همواره مدافع بوده است. واقعیت اساسی این است که آمریکا اصلی ترین عامل بی ثباتی خاورمیانه است. فروش سلاح به عربستان سعودی، راه حل ثبات منطقه نیست. هر چند که عربستان سعودی خود اصلی ترین کشور منطقه است که این منطقه را بی ثبات کرده است، ریشه ایدئولوژیکی گروه های تروریستی اسلام گرا مانند القاعده و داعش و سایرین، از عربستان تغذیه می کنند. عربستان سعودی بزرگترین حامی تسلیحاتی و مالی و لجستیکی این گروه های تروریستی است. فروش سلاح به عربستان سعودی، یعنی تامین سلاح برای گروه های تروریستی است.

در این میان، مریم رجوی وضعیت سیاسی را بر علیه ایران و بوی جنگ به مشام او رسیده است، در اوج خیانت و وطن فروشی، از صاحبان خود در عربستان سعودی حمایت کرده و آنها را تشویق به ادامه خصومت علیه ایران کرده است. مریم رجوی و مجاهدین، تنها کسانی هستند که از اعراب حمایت می کنند. مریم رجوی، چنان در خیانت و وطن فروشی فرو رفته است که حتی ذره ای شرم برای پوشاندن این خیانتکاری خود ندارد. مریم رجوی در اوج خیانت و وطن فروشی و حمایت از اعراب بر علیه ایران، قصد دارد در نمایش خیمه شب بازی سالیانه خود با سوء استفاده از نام اسطوره های ایران، خود را ایرانی جا بزند. اما مزدوری و خیانت مریم رجوی که دنباله روی شوهر خود مرحوم اول مسعود رجوی است، چنان آشکار است که آنها مجبورند برای پر کردن سالن این خیمه شب بازی از افغانی ها و اعراب و دانشجو های کشورهای فقیر اروپایی استفاده کنند. هر گونه دفاع از حمله خارجی بخصوص آمریکا و اعراب به ایران، یک خیانت آشکار نسبت به ایران و مردم ایران است و ننگ بر هر کسی که از آن حمایت می کند.

„پایان“