دیدار با خواهران چشم انتظار زهرا حسینی در دفتر انجمن نجات گیلان

دیدار با خواهران چشم انتظار زهرا حسینی در دفتر انجمن نجات گیلان

در دیدار صمیمانه و خانوادگی با خواهران زهرا حسینی عضو اسیر رجوی ؛  خانم مرضیه حسینی ضمن تشکراز زحمات اعضای انجمن نجات گفتند: “ اردیبهشت ماه گذشته  خدمت رسیدم و از شما خواستم که نامه ام به خواهرعزیزم زهرای اسیر را درسایت نجات اطلاع رسانی کنید شاید که به گوشش برسد و تماسی برقرار کند وشادمانمان بگرداند.
ازآن تاریخ به بعد حقیقت خیلی چشم انتظاری کشیدیم و منتظر یک تماس تلفنی زهرا بودیم تا حداقل پدرومادر پیر و مریض مان بتوانند بعد سالیان دوری و بیخبری با دخترشان صحبتی داشته باشند و به آرزویشان برسند . حقیقت امروز هم خدمت رسیدم که بگویم که حال و احوال پدرومادرم اصلا خوب نیست وبشدت مریض و بستری شده اند. پدرومادرم مدام اسم زهرا را زمزمه میکنند ودارند اذیت میشوند . مگرمیشود که رجویها اینقدر بی رحم وسنگ دل باشند که اجازه ندهند این رابطه عاطفی حتی درحد یک تماس تلفنی بین پدر و مادر بیمار با دختراسیرشان برقرارشود !؟
خدا میداند که ما خانواده ها خیلی ازجانب رجوی آزارواذیت شدیم وبالغ بر30 سال است که ازخواهرمان خبری نداریم وحتی برای دیدار با ایشان پشت سیم خاردار مقرشان دراشرف رفتیم وتحصن کردیم ولیکن نه تنها امر ملاقات میسرنشد بلکه با فحش وناسزای سران تشکیلات آنان مواجه شدیم وبا چشمان گریان به وطن عزیزمان ایران برگشتیم .
ازطرف دیگرخواهرزاده ام که یگانه فرزند زهرا باشد دردهه هفتاد ؛  آنزمان که درکم سن وسالی نیازمند مهرومحبت وحراست پدرومادربود بواسطه رجوی ازدامن آنان ربوده شد وبه ناکجا آباد اروپا فرستاده شد. الان برای خودش مردی شده است ودارای دوفرزند مقیم آلمان هست وجفای رجوی دراینجاست که حتی به مادرش اجازه نمیدهد که با فرزند ونوه هایش تماس داشته باشد که هضم این داستان غم انگیز برایم هیچگاه میسرنشده است که این سازمان جهنمی چقدرظالم وضد بشر است وچه افکارشیطانی دارد وشهوت قدرت پرستی وی را مسخ ودیوانه کرده است .“
نامه به زهرا حسینی عضو اسیر فرقه بدنام رجوی  

خانم مرضیه حسینی که به اتفاق خواهرشان کبری درآغازین ماه مبارک رمضان در دفترانجمن حضور داشتند عاجزانه درخواست کردند که زهرا بتواند ولو یکبار با شماره تماس زیرتماس بگیرد وخانواده خاصه پدرومادری را ازنگرانی درآورد.  01333662857
زهرا جان اینهم عکس مامان جون . ببین شاید بخوای بیاین ایران ودرآغوشش بگیری…