آماده باش فرقه رجوی برای فاز سرنگونی

Movaseghi_Amir_400

درست در روزهای گذشته که در ایران اعلام مرگ یکی از بزرگترین سیاست مداران حکومتی اعلام شد فرقه ترو ریستی رجوی به سر کردگی مریم قجر به صحنه آمده و شروع به تحلیل و تفسیر کردن این پیشامد در درون نظام مطلقه فقیه کرده که بیایید مرحله س باید تمام و کمال به اجرا گذاشته شود و باید خودمان را برای سر نگونی ولایت حاضر و آماده کنیم .

بله برای من تداعی کننده زمانی بود که در عراق بودم و رهبر جمهوری اسلامی از دنیا رفت و رجوی فکر میکرد که میتواند با همکاری دولت صدام و غیره حرکت کند به سمت ایران و از بحران بوجود آمده به نان و نوایی برسد  اما غافل از اینکه حکومت پایه هایش محکم تر از این بود که موریانه ای به نام رجوی بخواهد انرا متزلزل کند . 

  بله امروز فرقه رجوی که ابتر شده و بی سر میخواهد خیز بردارد برای سرنگونی  واقعا باید به این ابله صفتان گفت که آن زمان که قدرت داشتید و ارباب  توپ و تانک و هلیکوپتر و زمینی و در یایی و هوایی پشت داشتید از طرف صدام چه غلطی کردید که حالا میخواهید از فرانسه و کمپ سالمندان در آلبانی مر حله سر نگونی را مهیا سازید.

بله آ ن زمان که رجوی در قید حیات سیاسی ایدولوژیکی  استراتژیکی بود چه کار کرد که حالا که خبر مرگش را در تمام رسانه ها اعلام کردند میخواهید به سرنگونی بروید  و یا عجبا عجبا از این اتفاقها در همه جای دنیا برای تمامی رهبران و سران احزاب سیاسی و غیره پیش آمده و باز هم پیش خواهد آمد بدلیل اینکه مرگ یک امر پروردگار می باشد هیچکس بیشتر از حضرت نوح که عمر نخواهد کرد همه یکروز به دنیا آمده اند و یک روز هم پرونده شان بسته خواهد شد مهم این است که دست آخر با دست پر از این دنیا برویم ویا اینکه با لعنت و نفرین هزاران هزار خانواده داغدار که جگر گوشه هایشان را رجوی به کشتن داد و یا به اسارت گرفت و نهایتا هم فرستاد به کمپ سالمندان و از کارافتا دگان آلبانی . 

  بله آقا و خانم رجوی دوران دوران بحث و گفتگو و تبادل نظر هست ونه قداره کشی و چماق داری مطمئن باشید که اگر ملت ایران این حکومت را نمی خواست خیلی راحت همین مردم که این حکومت را ساخته اند همین مردم هم این حکومت را عوض میکردند وباید گفت که این ملت هستند که دولت تعیین میکنند و این دولت هست که به این ملت خدمت میکند و سر سوزنی هم اجازه نمی دهند لاشخورهایی همچون رجوی پا به خاک ایران بگذارند .

سید امیر موثقی

آلمان کلن