حضور مریم قجر در آلبانی به دنبال سونامی خروج از عراق

حضور مریم قجر عضدانلو در البانی به دنبال سونامی خروج از عراق

….در مهر ماه مریم قجر عضدانلو خودش به آلبانی سفر کرد که در این سفربرای مدت طولانی در آنجا مستقر شده بود. وی نشستهای طولانی چندین روزه در آنجا برگزار کرد، از جمله نشست عمومی چند روزه و نشست لایه ای برای مردان و زنان در روز 30 مهر (که مصادف است با جشن سی مهر سالگرد انتصاب مادام العمری مریم قجر به عنوان رئیس جمهور خود خوانده) که امسال با حضور مریم قجر عضدانلو در آلبانی برگزار شد . در این مراسم مریم قجر به تمامی افراد یک آرم برنزی فرقه به عنوان کادو هدیه داده است…
سونامی بعد از خروج فرقه رجوی از عراق آنقدر شدید بود که اکثر سران مؤثر که بتوانند با عواطف اسیران بازی کنند وآن ها را تحت تاثیر قرار بدهند از فرانسه و دیگر کشور های اروپائی به آلبانی گسیل شدند از جمله: زهرا مریخی جانشین مریم قجر (جانشین و همردیف مریم قجر، مهوش سپهری معروف به نسرین که از سال 1375 این سمت را داشت و سال هاست که از آن سمت کنار گذاشته شده است، مهدی ابریشم چی با اسم مستعار بهمن تهرانی شوهر سابق مریم قجر، محمد علی جابر زادۀ انصاری، محمد علی توحیدی، سروناز چیت ساز و محسن رضائی …..). افراد مذکور نتوانستند در مقابل این سونامی که دارد تشکیلات فرقه را متلاشی می کند کاری از پیش ببرند. به همین دلیل در مهر ماه مریم قجر عضدانلو خودش به آلبانی سفر کرد که در این سفربرای مدت طولانی در آنجا مستقر شده بود. وی نشستهای طولانی چندین روزه در آنجا برگزار کرد، از جمله نشست عمومی چند روزه و نشست لایه ای برای مردان و زنان در روز 30 مهر (که مصادف است با جشن سی مهر سالگرد انتصاب مادام العمری مریم قجر به عنوان رئیس جمهور خود خوانده) که امسال با حضور مریم قجر عضدانلو در آلبانی برگزار شد. در این مراسم مریم قجر به تمامی افراد یک آرم برنزی فرقه به عنوان کادو هدیه داده است…
این نشستها بر سر دو موضوع مهم بود: انقلاب ایدئولوژیک و برگشتن به این موضوع که از بند ف بعد از 25 سال درست عبور نکرده اند و این بار نگاه چپه وارونه به آن است یعنی 180 درجه برعکس بحث سال 1370 می باشد . جوهرۀ این بحث این است که به گذشته نباید پرداخت و کار های گذشته و اشکالات و ایرادهای گذشته را باید فراموش کرد. علت اصلی بحث جدید، این است که می خواهند نگاه ها و اذهان نفرات را طوری کانالیزه کنند و به آنان تلقین کنند که آن بحث های پوشالی که از سال 1360 که دررابطه با مبارزه مسلحانه بود و بعد انقلاب پوشالی ایدئولوژیک و سلسله بحث های مسعود رجوی و پوشال های دیگری که به اسم استراتژی و… مطرح شده بود و از سال 1358 به این سو همه به شکست انجامیده را گل مالی کنند و کسی به آنها فکر نکند و آنها رابه فراموشی بسپارند.
در همین رابطه بحث «فقط بیان» را که قبلا مخصوص غسل هفتگی یعنی بیان فاکتهای جنسی بود به نشستهای عملیات جاری (تفتیش عقاید) و دیگ (فحش و فحاشی) نیز تعمیم داده اند یعنی افراد اکنون اشکالات و انتقادات خودشان به افراد دیگر را به صورت ساده «فقط بیان» می کنند و رد می شوند یعنی گفته اند که کسی کاری نداشته باشد که طرف عمل میکند یا خودش را اصلاح می کند یا نه و در این فاز نباید برای کسی رنجشی بوجود بیاید. در حالی که درگذشته افراد را مورد فحاشی و احیانا ضرب وشتم قرار می دادند.
موضوع بعدی که مریم قجر می خواسته به خورد افراد بدهد اعلام فاز جدید به عنوان فاز تهاجم سیاسی برای سرنگونی است یعنی بازگشت به 35 سال قبل. این امر دقیقا نشان می دهد که فرقه رجوی در تمامی زمینه ها شکست خورده است چه بلحاظ ایدئولوژی و چه سیاسی و چه استراتژی. تمام این شعبده بازی های مریم قجر در آلبانی در این سه هفته برای نیروهای وا رفته که همچنان ادامه دارد فقط برای حفظ تشکیلات است که در آستانۀ فروپاشی قرار گرفته است.
محمد کرمی

محمد کرمی
oyanyoldash@yahoo.com