عوام فریبی های رجوی و پز حملات سیاسی

 

میلاد آریایی، وبلاگ مزرعه خوبی ها، 16.11.2016

عوام فریبی های رجوی و پز حملات سیاسی!؟

در شرایطی که رجوی اصلی ترین پایگاه سیاسی استراتژیک خود را در عراق از دست داد و همزمان با خلع سلاح و پس گردنی از خاک عراق اخراج و در منطقه دور افتاده در آلبانی در فاصله ۵۰۰۰ کیلومتری از خاک ایران سکنی گزید . ناگهان مریم رجوی یادش افتاد دلایل این همه شکست عدم تهاجمات سیاسی است ؟! جلل الخالق ؟؟!این چنین بود که یک دو جین مسئولین این جریان و در صدر آنان مریم رجوی چرخه دروغ و فریب را به جریان انداختند و این همه در شرایط هول آور سیاسی است که مسعود  رجوی جرات نکرده است به هیچ عنوان آفتابی شود و حتی با یک پیام خشک و خالی خود را نمایان کند آن هم در شرایطی که به قول دروغگویان مردم فریب،  سازمان مجاهدین  دوران عوض کرده است ، این باز هم گمانه زنی ها را در مورد مرگ وی بیشتر و بیشتر میکند

در شرایطی که افراد ایام پایانی عمر خود را سپری کرده و ارتش پوشالی دیگر لغز آزادیبخشی سر نمی دهد سعی میشود تنها  با یادآوری چندی خاطره و تعدادی عکس های رژه های به یاد ماندنی سر خود را گرم نگاه دارند . جریانی که هیچگونه ابتکار عمل سیاسی نداشته و ندارد و تنها به بهای عوام فریبی و دروغ روزگار میگذراند .

« قمپز» در کردن هایی از نوع حمله سیاسی !! و تهاجم سیاسی !! بیشتر شبیه « شکر خوردن » های بد مستی است و شاید هم سر گیجه های ادامه دار از رسوایی های پدید آمده است ، که قطعا رجوی و مریم بانو هیچ پاسخ مشخصی برای آن نداشته و ندارند و بهترین تاکتیک را همانا شیره مالیدن سر خود و دیگران را برگزیده اند.

کسی که مستوجب این همه خونریزی و فلاکت اجتماعی و بن بست سیاسی در ایران شده و سر در امور وابستگی آن هم به عراق و مرتجع ترین دول عرب فرو برده است ،هیچ  جایی برای سخن گفتن نگذاشته است اکنون بی شرمانه و با دروغگویی مشمئزکننده کننده باز هم برای فرار از این همه مصیبت و رسوایی، گرد و خاک راه انداخته و باز هم چون همیشه با «عوام فریبی» و « پوشال کاری » های سیستماتیک راه فرار برای خود انتخاب کرده است ..

سالهاست به همین شیوه و همین تاکتیک نخ نما شده متوسل شده است . عجیب استعدادی مریم رجوی در مضحکه کردن و نمایش بازی دارد گوییا از آغاز برای ایفای چنین نقش آفرینی هایی در کل تاریخ مجاهدین زاده شده است.

یک روز در هوس حضور هیلاری در کاخ سفید غش! میکند ولی فردای همان روز در اندوه نیم نگاهی از «ترامپ» تب و لرز !؟ سرنگونی میگیرند . بی پرنسیپی سیاسی که بیش از هر چیز پرده از نان به نرخ روز خوردن رجوی ها برمیدارد، بیان نمونه های آشکار و پنهان در دنیای سیاست از نگاه آنها ست که جدا مثال زدنی است نه برای امروز بلکه برای تاریخ معاصر ایران .

تنها این  رها شدگان و جدا شدگان از سازمان مافیایی مجاهدین هستند که قادر به درک این همه عوام فریبی و دریوزگی سیاسی آنان در تاریخ معاصر هستند

واقعا بخصوص در این پانزده سال گذشته که شیرازه مجاهدین با سرنگونی صدام حسین از هم پاشید نگاه کنید مجاهدین چقدر رنگ عوض کرده اند؟و هر روز سر در آخور وابستگی تنها کشور و دولت عوض می کنند تا شاید نیم نگاهی در دنیای در یوزگی سیاسی به آنها انداخته شود