مرحوم همیشه بیدار(قسمت دوم

مرحوم همیشه بیدار(قسمت دوم

ابراهیم خدابنده، انجمن نجات، 07.09.2016

در مقاله کوتاه قبلی با عنوان „مرحوم همیشه بیدار“ اشاره کردم که در تماس با یک دوست انگلیسی متوجه شدم که عبارت „همیشه بیدار“ در فرهنگ انگلیسی می تواند مترادف با متوفی باشد.
بعد از این مقاله ارتباطی با یک دوست ایرانی در انگلستان داشتم که اینطور توضیح میداد:
علاوه بر این، مریم رجوی در سخنرانی 19 تیر خود زمانی که به تعریف و تمجید از شوهرش مسعود رجوی پرداخت او را با آرش کمانگیر مقایسه کرد که حدود مرزهای ایران زمین را مشخص نمود و گفت که مسعود رجوی هم کاری مشابه او در خصوص آزادی انجام داده است.
این دوست در  ادامه مطرح نمود:
قابل توجه است که آرش بعد از گذاشتن تیر در چله کمان و پرتاب آن برای مشخص کردن مرزهای ایران زمین بلافاصله درگذشت و به این ترتیب خود را قربانی این کار نمود. شاید مریم هم خواسته در لفافه اشاره ای در همین رابطه داشته باشد که مسعود رجوی جانش را برای مشخص کردن مرزهای آزادی داده است.
و اما دوست دیگری از قول یک روزنامه نگار عرب در لندن برایم نوشته است:
مشکل عربستان برای نزدیک شدن به سازمان مجاهدین خلق و حمایت علنی از آن سابقه تروریستی و خصوصا همکاری با صدام حسین و همچنین سابقه نقض حقوق بشر در خصوص اعضای خودش است. عربستان سعودی مایل است که با سازمان مجاهدین خلق بدون مسعود رجوی که باید مسئول مستقیم تمامی این سوء سابقه شناخته شود همکاری نماید. به همین دلیل شاهزاده سعودی با بکار گیری واژه مرحوم در خصوص مسعود رجوی که میتواند دور از واقعیت هم نباشد خود را از گذشته منفور سازمان خلاص کرده است. شاید سازمان مجاهدین خلق تصور کند که اعلام خبر مرگ مسعود رجوی سازمان را متلاشی خواهد کرد اما سعودی ها اینطور فکر نمیکنند و معتقدند که حذف مسعود رجوی و اعلام خبر مرگ او اتفاقا راه را برای حمایت و دادن کمک ها به این سازمان باز می نماید.“
به اعتقاد من سازمان مجاهدین خلق چه با مسعود رجوی و چه بدون او به بن بست مرگباری رسیده و به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی قابل استفاده برای هیچ کس نیست. اگر این فرقه به هر شکل و طریقی قابل استفاده بود تابحال صد بار آمریکائی ها از آن استفاده کرده بودند. سعودی هم از سر استیصال دارد بی جهت به سازمان مجاهدین خلق مضمحل چوب میزند تا بلکه دوباره سرپا شود.