سفسطه یا مغلطه جمشید پیمان در سایت آفتابکاران در مقاله، جناب برج عاج نشین

سفسطه یا مغلطه  جمشید پیمان درسایت آفتابکارن در مقاله  ,جناب برج عاج نشین , چرا دلشوره داری

میر باقر صداقی انجمن ایران ستارگان  دوازده اوت دوهزارو شانزده

 باز جمشید پیمان در سایت آفتابکاران معجزه کاشت , جمشید درسفسطه و مغلطه رو به سوم شخص غایب از عناصری همچون معجزه ,شامورتی,جادو , جنبل, بند بازی, شاخ غول وچراغ جادو نام برد که گویا در مجاهدین نیست بیگانگی و سرسپردگی این عنصر به این فرقه یاد آور تبعیت گوسفندوار هواداران و اعضای است که برای معاف از جزا وعبودیت حاضرند و حاضر بودم  برای رهبر عقیدتی سربدار شویم  چه تجربه تلخی برای من و ما بعنوان اعضای قدیمی که دراستثمار و تاراج عمرمان در سراب رهبر عقیدتی سر از پا نمیشناختیم .

جمشید جان فرق من امروزی با دیروزی تنها در یک چیز است . دیروز من در عراق در مجاهدین  چه آن هنگام که در مرز از میدان مین عبور میکردم چه آن هنگام که در زیر بمباران مهیب بودم و چه آن هنگام که بیش از هشتاد موشک اسکاد بی سرمان میبارید به ایمانی که مسعود رجوی میگفت باور داشتم یعنی ایمان به چیزهائیکه دیده نمیشوند و همین گناه من و ما بود که به سراب رهبر عقیدتی افتادیم مگر کم تناقض در مجاهدین بود مگر من نگهبان زندان مجاهدین در قراگاه عسگریزاده نبودم مگر من شاهد خودسوزی فرمان در مقر سی وپنج از قرارگاه پنجم نبودم مگر من و ما بردگان برده داری نوین مسعود رجوی نبودیم .

جمشید جان از مقاومت زیاد اسم بردی هر چه فکر میکنم , چه من جدا شده و منتقد و چه همه کسانیکه امروز در عراق و آلبانی تحت اسارت این فرقه هستند هیچ مقاومتی را نمایندگی نمیکردیم . دیروز ما, درعراق بعنوان ستون پنجم دولت متخاصم کارنامه خیانت باری بیش نیست آیا تو به این میگوئی مقاومت چه سعادت بزرگی که حرکت موازی با پنتاگون و حمایت از داعش بعنوان عشایر انقلابی سنی عراق و همنوایی با عناصر تکفیری وهمسوئی با سیاستهای عربستان سعودی و وهابی شده مقاومت باید مدال افتخار خیانت را به گردن مجاهدین انداخت جمشید جان چه کنم که بیرون گود نشستی و میگوئی لنگش کن زیاد دنبال معجزه نگرد همین که مسعود به غیبت کبری رفته یکی از معجزه های مسعود رجوی برای عدم پاسخگوئی است مگر چه باید بشود تا هواداران از خواب خرگوشی بیدار شده دغل و ریا رهبر عقیدتی را حس کنند و به چشم ببینند همین وجود تو و مقاله ات یکی از معجزه های دیگر مقاومت است شامورتی هم همین که ترکی الفیصل , شاهزاده سعودی و رئیس اسبق دستگاه اطلاعاتی عربستان با انگیزه سیاسی از مسعود رجوی بعنوان مرحوم یاد کرد این مضحکه نیست که فرقه رجوی حتی حاضر نشد بصورت رسمی مرگ یا زنده بودن مسعود رجوی را تائید کند و متعاقب این خبر در یک چشم بندی محمود عباس با رئیس جمهور مادام العمر مقاومت در پاریس دیدار کرد البته باید باور و قبول کرد که سالهاست مسعود و مریم رجوی در کوران نشستهای انقلاب ایدئولوژیک و مغز شوئی مستمر در عراق اعتماد به نفس بالائی را کسب کرده است مسعود و مریم  خوب میدانند چگونه سواری بگیرند خیالت را حت و تخت باشد .

 جمشید جان من هرچه فکر کردم عقلم جائی قد نداد آنجا که گفته بودی مقاومت ایران بندبازی نمی کند، امّا مبارزه اش چنان جدی و تاثیر گذار و شگفت انگیز است که در چشم و ذهن تنگ نظرانِ تنک مایه، اصطلاح بندبازی کردن را متبادر می کند اما برخلاف تصور تو در عالم واقع مجاهدین خلق در حال سوخت و فروپاشی هستند اضمحلال آنها درس عبرتی برای نسلها و اتمام حجتی برای تمامی جریانات و احزاب سیاسی خائن خواهد بود استقلال ضرورت هر انقلابیگیری است و با فرصت طلبی نمیتوان به قدرت رسید دیروز مجاهدین در عراق با دوهزار زرهی و تانک شناخته میشدند با ارتشی با اصطلاح آزادیبخش از تانک تی پنجاه و پنچ گرفته تا تانک چیفتن , توپ صدوسی میلیمتری , توپ صدوبیست دو  میلیمتری , کاتیوشا , مینی کاتیوشا , نفر بی بی ام پی وان و…….هزاران ادوات جنگی دیگر, اما امروز رهبری عقیدتی مجاهدین مجبور است شکر خورده از اشرف شهر شرف دست کشیده نیروها را  با کوله بار یاس به آلبانی بفرستد تجربه تاریخی خروج ساف از لبنان به تونس نیز  باعث  شادامنی مقامات اسرائیلی بود چرا که دیگر ساف در کشورهای همجوار اسرائیل نیرو و امکان فعالیت نظامی بر عیله اسرائیل را نداشتند حضور ساف در تونس موجب انزوای بیش از پیش جریان ساف شد و نهایت آن به انشعاب و تشکیل حماس گردید این انشعاب موضع ساف را در جهان عرب تضعیف کرد.

جمشید جان دیدی رهبر عقیدتی شاخ غول شکاند تو چه خوش باور, همه این شکستها را به پای پیروزی ریختی بنازم به چراغ جادوی رهبر عقیدتی که در بورژه گل کاشت همه شکستها را در یک لحظه به پیروزی تبدیل کرد جمشید جان چه کنم رهبر عقیدتی  با شعار هزار اشرف میسازیم همه را خام کرد باز جمشید جان چه کنم که بیرون گود نشسته ای من بسیار چراغ جادو از رهبر عقیدتی دیده ام آنروز که خلع سلاح میشیدیم برادر به یکبار از ته چاه و سوراخ موش نعره کشید که شما یعنی رزمندگان واو شدید این خلع سلاح نیست ما گرد آوری سلاح داریم بروید فاکتهای واو شدنتان در جنگ را بنویسید البته که راست میگفت چون من وما زیر بمباران مهیب جنگنده ها بودیم رهبر عقیدتی  در جزیره امن لم داده بود و نیاز به ترس  و واو شدن نداشت .در بیست سالی که با مجاهدین بودم به تجربه دریافتم که مجاهدین و رهبر عقیدتی آن پایبند هیچ اصول و پرنسیبی نیست رهبر عقیدتی  برای به قدرت رسیدن حاضر هست سر تک تک مردم  ایران را ببرد زیر پایش بگذاردتا خودرا بالا بکشد از اینرو رهبر عقیدتی در عالم واقع از گوشه نشنی و غار نشینی استقبال میکنند کاش مجاهدین پشت کامپیوتر فیس بوک و تلگرام و پالتاک می نشستند حداقل خیر آن این بود که با دید باز و روشن به جهان پیرامون خود نگاه میکردند اما رهبر عقیدتی مجاهدین با بهانه  انقلاب ایدئولوژیک تمامی اشرفیان را در غار خرافات کرد و با تشکیل فرقه سازمان حنیف را از مردم بیگانه کرد چرا باید خانواده های دردمند خود مجاهدین حق ملاقات فرزندانشان در کمپ لیبرتی و آلبانی را ندارند آیا این عالم هپروت نیست که اعضای مجاهدین در عراق به خانواده خود به دیده مزدور وزارت اطلاعات نگاه میکنند جمشید جان اگر میگوئی نه بیا من شماره تلفن مادر پیر خودم را به شما بدهم شما بزرگی کن از مجاهدین بخواه تا بگذارند بعد از بیست وشش سال میرواقف با مادرش چند دقیقه تلفنی صحبت کند یا باز جمشید جان خودت بزرگی کن از مجاهدین بخواه تا یک شماره تلفن عمومی با یک ایمیل عمومی در اختیار خانواده ها بگذارند تا امکان تماس خانوادگی آنهم با کنترل خود مجاهدین وجود داشته باشد چرا وقتی پای اولیه ترین نیازها بمیان میاید مجاهدین سعی میکنند مارک وزارت اطلاعاتی بزنند جمشید جان تا به امروز حتی مجاهدین یک شماره تلفن عمومی یا آدرس ایمیل عمومی در اختیار خانوادها نگذاشته اند جمشید جان دیدی اگر حوزه خوش نشینی و سیر در آن باشد تو تا فرق سر در آن گرفتار هستی با شناختی که از مجاهدین دارم این مرز سرخ است نه تو حتی مهدی ابریشمچی هم حق ورود به این حوزه را ندارد دیدی جمشید جان جامه مجاهدین برای تو تقدیس شده است حوزه ورود و تامل در آن را نداری نیاز نیست به مجاهدین ایراد و بهانه گرفت چون مجاهدین تمام وجود غرق در ایراد و بهانه هستند حتی نیاز نیست در مورد مجاهدین اغراق کرد یا دروغ گفت چون مجاهدین از نوک پا تا فرق سر غرق در تقصیر , گناه و ایراد هستند  . جمشید جان اگر وطن فروشی بر تو معنای مقاومت و مبارزه دارد من  وما عطایش را به لقایش میبخشیم .

جمشید جان ذیلا متن مقاله تو را میآورم شاید به عقب برگشتی و در هر آنچه نوشتی کمی تامل کردی.

جناب برج عاج نشین , چرا دلشوره داری ( جمشید پیمان )

معجزه نمی کند،یعنی اصولن کارش معجزه کردن نیست . ـــ مقاومت ایران

ـــ مقاومت ایران شامورتی نمی کند، یعنی مبارزه برای آزادی را دور از عوالم چشم بندی های سیاسی می داند .

ـــ مقاومت ایران جادو و جنبل نمی کند، یعنی بطورر واقعی آنقدر اعتماد به نفس بالا دارد که نیازی به اینگونه پارسنگ های روانی احساس نمی کند .

ـــ مقاومت ایران بندبازی نمی کند، امّا مبارزه اش چنان جدی و تاثیر گذار و شگفت انگیز است که در چشم و ذهن تنگ نظرانِ تنک مایه، اصطلاح بندبازی کردن را متبادر می کند

ـــ مقاومت ایران شاخ غول را نمی شکند، اما شاخ ولی فقیه و اعوان و انصارش را به مراتب شکسته است و باز هم خواهد شکست. اگر این جانوران شاخ شکسته در چشم هائی غول می نمایند، بهتر است نگاهشان را ترمیم کنید!

ـــ مقاومت ایران چراغ جادو ندارد،امّا مرامنامه و اساسنامه و برنامه مبارزاتی دارد به اضافه ی نیروی اندیشه و زور بازو! چراغ جادو ارزانی کسانی که اینها را ندارند و می خواهند به دیگران بقبولانند که دارند

جناب برج عاج نشین!

ـــ مقاومت ایران هدف دارد و راه دارد و چراغ راهنما دارد

ـــ مقاومت ایران گوشه نشین و غار نشین و پشت کامپیوتر نشین نیست

ـــ مقاومت ایران، به فیس بوک و تلگرام و پالتاک بسنده نکرده است و نمی کند

ـــ مقاومت ایران از میان مردم ایران سر بر کشیده و در دامن مردم ایران پرورده شده و به مردم ایران متکی است.نیروی لایزالی که سرمایه پایداری و ماندگاری مقاومت است

ـــ مقاومت ایران از ثروتش، خانه و همسر و فامیلش و اگر لازم باشد از جانش مایه می گذارد و راه باز می کند و پرچم مبارزه با جمهوری جنایتکار اسلامی را افراشته نگه میدارد.

ـــ مقاومت ایران در عوالم هپروت و یا عرصات ایدآل های حوزه ی خوش نشینی سیر نمی کند. به همین خاطر است که نه منتظر می ماند و نه جامه ی مقدس مابی شبه انقلابی می پوشد .
ـــ مقاومت ایران در مسیر مبارزه اش به ایرادهای بهانه گیران حرفه ای، راهنمائی های راه گم کردگان تاریخی، نق زدن های واماندگان و از نفس افتادگان کم حوصله وقعی نمی نهد، امّا پشتیبانی ها و موضع گیری های مهم و موثر آزادی خواهان و مبارزان سیاسی را بر دیده ی منت می نهد.

ــــ مقاومت ایران ، در جهان پیچیده ی امروز، هر عنصر موثر و تعیین کننده و هر نیروی کار بر را در جهت پیکار برای آزادی ایران از قید حاکمیت آخوندی به دوستی و پشتیبانی فرا می خواند.

ــــ مقاومت ایران با همه ی توانش می کوشد رژیم جنایتکار حاکم بر ایران را در صحنه ی جهانی ،هر چه بیشتر منزوی و ناتوان کند.

جناب برج عاج نشین!
اینها بخش کوچکی از بدیهیات مبارزه برای سرنگونی رژیم آخوندی و تحقق آزادی و حاکمیت مردم است. مقاومت ایران با جن و پری سر و سّری ندارد،بندبازی نمی کند، شاخ غول را هم نمی شکند، چراغ جادو هم ندارد، فقط بطور واقعی برای تحقق آزادی در ایران مبارزه می کند. کاری که جلوه هایش در چشم جنابان برج عاج نشینان، معجزه می نماید.!

میر باقر صداقی سوئیس دوازده اوت دوهزارو شانزده