ابراز همدردی با مردم افغانستان و محکومیت حمله تروریستی

ابراز همدردی با مردم افغانستان و محکومیت حمله تروریستی

 

ابراز همدری با مردم افغانستان و محکومیت حمله تروریستی

 

ایران فانوس، 24.07.2016

روز گذشته شنبه 23 ژوییه 2016 (دوم مرداد) در یک حمله انتحاری به تظاهرات صدها تن از اقلیت هزاره افغانستان در شهر کابل دست کم 80 نفر کشته و 230 نفر زخمی شده اند. با تسلیت به خانواده و بستگان کشته شده های حمله تروریستی روز گذشته و آرزوی بهبودی برای مجروحین این حادثه را داریم. این حلمه تروریستی یک عمل ضد بشری و حمله تروریستی به تظاهرات مردم افغانستان محکوم است.

حداقل 10 هزار نفر از اقوام هزاره و تاجیک تحت عنوان معترضان جنبش روشنایی در کابل گرد هم آمده و خواستار خط برق 500 کیلوواتی ترکمنستان به کابل از منطقه خود بودند. اما این اعتراض مسالمت آمیز با وقوع سه انفجار انتحاری پیاپی در میان معترضین، آن را به فاجعه ای تبدیل کرد. گروه تروریستی دولت اسلامی(داعش) مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفته است. امروز (یکشنبه 24 ژوییه) بخاطر این فاجعه دردناک، اعلام عزای ملی شد. به همین منظور، پرچم افغانستان در تمامی ساختمان های دولتی و سفارتخانه ها به حالت نیمه افراشته در آمده است.

اقلیت قوم هزاره، یکی از اقوام افغانستان و بعضا در کشورهای همجوار می باشد و اکثریت آنها شیعه مذهب هستند. آنان سومین گروه قومی افغانستان را تشکیل می دهند. طبق آخرین آمار، هزاره ها حدود 20% از مردم افغانستان را تشکیل می دهند. هزاره ها، به زبان فارسی دری و با گویش هزارگی صحبت می کنند. آنان فرهنگی مشابه با دیگر اقوام ایران و افغانستان دارند. مناطق هزاره نشین در افغانستان، به هزاره جات و هزار استان معروف است. هزاره ها از اقوام ایرانی ـ ترک تبار منطقه محسوب می شوند. بعضا مطرح می شود که آنان ریشه مغول تبار و یا ترک تبار دارند. با این حال مردم هزاره آمیخته ای از نژاد شرقی و نژاد غربی هستند.

با ابراز همدردی با قربانیان فاجعه تروریستی روز شنبه 23 ژوییه 2016، این عمل جنایتکارانه را محکوم می کنیم و آرزوی بازگشت صلح و ثبات برای افغانستان و مردم آن سامان را داریم.

„پایان“