اردوگاه سوم و پایان راه

اردوگاه سوم و پایان راه

مسعود رجوی، مجهول المکان و ممنوع التصویر و ممنوع الصدا، بعد از حدود یکسال و نیم بی خبری یک پیام کوتاه فرستاد که توسط مسئولین قرائت گردید. او در این پیام بر ضابطه فرقه ای “خروج ممنوع” تأکید ورزید و از همه کسانی که طالب جداشدن هستند خواست تا ۱۹ بهمن سال جاری صبر کنند

جدال ریشه و خاک و پس زدن جنازه یک تروریست

جدال ریشه و خاک و پس زدن جنازه یک تروریست

البته کسانیکه که مثل من در اردوگاه مرگ اشرف در عراق بودند، بخوبی با مرگهای مشکوک فرقه رجوی آشنا هستند و کسانیکه مرضیه رضایی را میشناختند بخوبی به یاد دارند که علاوه بر سابقه سرکوبگری در درون تشکیلات مجاهدین در این اواخر مخالف سیاست های مسعود رجوی بود که دست آخر بنا به اطلاعیه مریم رجوی در آلبانی مرد

„هدف ترامپ با خروج از “برجام” مذاکره مستقیم با ایران است نه ”سرنگونی

„هدف ترامپ با خروج از “برجام” مذاکره مستقیم با ایران است نه ”سرنگونی

آمریکا اگر نمی داند ، بداند و سعی کند بفهمد که حضور مجاهدین در ایران ، یعنی یک “کره شمالی” دیگر در خاور میانه که همگی با روسری های قرمز و لباس های یونیفرم سبز رنگ ، یکدست مثل ” روبات “در جلوی عکس مسعود و مریم رژه میروند و مثل کره شمالی هدف شان تنها قدرت موروثی همچون “کره شمالی ” در ایران است و این یک گام عقب تر از سلطنت و سلطنت طلبی در ایران است

فرقه رجوی و جشن و پایکوبی برای ترامپ بولتون وکاسبکاران جنگ

فرقه رجوی و جشن و پایکوبی برای ترامپ بولتون وکاسبکاران جنگ

جریاناتی و افرادی که پیاده سوار این دستگاه شده اند ، و با لیسیدن کفش های نظامیان و جنگ طلبان ، مشتاقانه و با عشقی توصیف ناشدنی ابراز ارادت میکنند به جولیانی مدال میدهند تا نشان دهند که تا چه میزان ارادتمند اجنبی هستند ، در تمام مقرهای فرقه رجوی جشن و پایکوبی براه می اندازند و شعار میدهند،، ترامپ بولتون جولیانی زدند استارت سرنگونی

نامه سرگشاده خانم بتول سلطانی خطاب به منصوره رضائی در فرقه رجوی

نامه سرگشاده خانم بتول سلطانی خطاب به منصوره رضائی در فرقه رجوی

چرا سازمان آنهمه در نشستهای طولانی سعی می کرد بگوید که کاظم رجوی برادرش در سوئیس باعث شده که رجوی در زندان اعدام نشود برای اینکه پرونده خیانت رجوی به همه رفقایش و اینکه دنبال رسیدن خودش به رهبری و قدرت است بر ملا نشود

خروج آمریکا از برجام و واکنش های جهانی

خروج آمریکا از برجام و واکنش های جهانی

مجاهدین خلق از درد و رنجی که مردم ایران متحمل شده اند و قرار است که متحمل شوند، شاد و مسرور هستند. در یکی از جلسات شستشوی مغزی مجاهدین در قرارگاه(شکنجه گاه) باقرزاده، مسعود رجوی در پاسخ به پرسشی که تحریم های اقتصادی مردم ایران را تحت فشار قرار می دهد، گفت درست است که مردم ایران تحت فشار قرار خواهند گرفت، ولی مردم ایران نیز باید سهم خود از مبارزه با خمینی را این چنین بپردازند

خروج آمريكا از برجام و سرنوشت تشكيلات رجوى

خروج آمريكا از برجام و سرنوشت تشكيلات رجوى

در ميان وطن فروشانى كه در خارج كشور از تصميم ترامپ حمايت كرده اند فرقه رجوى مثل گذشته گوى سبقت را در خيانت و وطن فروشى از ديگران ربوده است و با فاصله نجومى در خضوع و سرسپردگى خود به هيأت حاكمه جنگ طلب آمريكا، خود را در صدر اين قمپوزيسيون قرار داده است، واقعيت اين است كه اين فرقه تروريستى كه در خدمت صدام بر عليه مردمش در گذشته بوده و مسير رو به افول ارباب و خود و حاميان خود

روابط مجاهدین با جنگ طلبان آمریکایی از چه جنسی است؟

روابط مجاهدین با جنگ طلبان آمریکایی از چه جنسی است؟

مجاهدین که پیش از ترامپ و بیش از او بدنبال پاره کردن برجام بودند، ظاهرا در نهایت به آرزوی خود رسیده و از تصمیمی که دونالد ترامپ علیه منافع مردم ایران گرفته، در آمریکا، فرانسه و آلبانی به جشن و شادی برخاستند

پیام روشن فرقه رجوی به آمریکا تحت پوشش کنوانسیون آزادی

پیام روشن فرقه رجوی به آمریکا تحت پوشش کنوانسیون آزادی

از داخل فرقه و ادعاهای پوچ و توخالی مریم رجوی و سیستم تبلیغاتی فرقه که بگذریم آنها ملتمسانه اخبار را دنبال می کنند و دست به دعا شده اند تا جنگ بشود و به ایران حمله بشود و کسی بیاید حکومت را سرنگون کند تا رجوی و همسر روانپریشش بار عظیم رسیدن به قدرت را به دوش بکشند

زیستن در شکاف و مزدوری برای بیگانگان

زیستن در شکاف و مزدوری برای بیگانگان

دوستان عزیر در آلبانی ! دقت کنید. فریب تبلیغات و دجال بازی رجوی و استراتژی زیستن در شکاف را نخورید. خوب معلومه که همه جهان پر از تضاد و شکاف است، ولی چه ربطی به منافع مردم ایران و یک خلق دارد. اینها همه عوامفریبی از سوی رجوی است تا بن بست های استراتژیک خودش را پنهان کند