نامه سرگشاده به سرکار خانم روونا وودا، معاون وزیر کشور آلبانی

نامه سرگشاده به سرکار خانم روونا وودا، معاون وزیر کشور آلبانی

كشور شما ميزبان سازمان مجاهدين خلق است كه اسم پناهنده سياسى با خود به يدك ميكشد و با پشتيبانى شخصيتهاى دولتى و جنگ طلب و تروريست پرور در هيأت حاكمه و سازمان سيا جهت بهره بردارى از آن براى منافع نامشروع آمريكا بر كشور شما تحميل شده است

نامه های جداشدگان از فرقه رجوی به معاون وزیر کشور آلبانی

نامه های جداشدگان از فرقه رجوی به معاون وزیر کشور آلبانی

رهبر این فرقه بطور خاص مریم رجوی که در بین ایرانیان به مریم قجر داعشی معروف می باشد در طاهر با لباسهای گرانقیمت و تکرار حرفهائی مثل ؛ آزادی ؛ برابری ؛ دمکراسی و … همیشه سعی کرده و می کند افکار عمومی و سیاستمداران را فریب بدهد ولی بدانید رهبران این فرقه برای حفظ منافع خود هر لحظه رنگ عوض می کنند

دختر خیابان انقلاب

دختر خیابان انقلاب

یکی از مراحل انقلاب ایدئولوژیک به نام „بند ب“ بود که فقط برای زنان مجاهد بود. این نشست توسط مریم رجوی اداره می شد و محتوای نشست محرم شدن همه زنان مجاهد برای مسعود رجوی بود. نهایت این مرحله از انقلاب باعث شد که رحم زنان از بدن آنها خارج شود، آنها به عقد مسعود رجوی در بیایند و مورد تجاوز مسعود رجوی قرار بگیرند

سیامک نادری و سازمان مجاهدین خلق بی آبروی ایران

سیامک نادری و سازمان مجاهدین خلق بی آبروی  ایران

البته آقای نادری اولین کسی نیست که با شجاعت جلو آمده و بخاطرحفظ ایمان و شرافتش دست به افشاگری میزند،و مسلما آخرینشان هم نیست.قبل از ایشان کسانی بودند که این جاده را کوبیده وبهاء در افتادن با تشکیلات مافیایی رجوی را داده و هنوز میدهند،آنهم درست زمانی که از آقای نادری شاید خیلی تنهاتر و در فشار و ترس بیسشتری بودند

فرقه رجوی در آلبانی در اخرین ایستگاه فروپاشی

فرقه رجوی در آلبانی در اخرین ایستگاه فروپاشی

بنگرید رجوی را که روزگاری که در حاکمیت صدام حسین مست ودیوانه گشته بود چگونه برای ما قربانیان بی پناه این دستگاه دستانش را روی کلت میگذاشت و با دست دیگر و مشت میگفت پاسخ کسی که جدا شود مشت اهنین است او امروز دیگر نیست و نخواهد بود او برای همیشه پایان یافته است او هرگز دیگر ظهور نخواهد کرد او رفته پی کارش و فرقه ای بی صاحب که این هم خواهد رفت و از طرفی دیگر انسانهائی که دوباره متولد میشوند

مریم رجوی و چالش دختران خیابان انقلاب

مریم رجوی و چالش دختران خیابان انقلاب

بدین ترتیب باید گفت؛ این دوگانگی در حرف و عمل ، ناشی از عملکرد ایدئولوژی فرقه ای این گروه است که مریم رجوی سعی دارد آنرا پنهان کند. بنابراین تنها شاخص و معیار برای سنجش دیدگاههای واقعی مریم رجوی در مورد زنان ، نه تبلیغات کَر کننده که به پشتوانه پولهای کثیفی است که صورت میگیرد، بلکه نحوه رفتار وی با زنان محروم

!لچک انقلابی

!لچک انقلابی

سالهای زیادی از مفت خوری، همه چیز و همه خشونتها را به نام خود و خشونت را یگانه راه مبارزه انقلابی و راهگشا خواندن و بر آن اصرار ورزیدن و از آن برای بستن راه اصلاحات و رفرم بهره جستن و در محافل خارجی به نان و نوا و مال و منال رسیدن، گذشت تا این که رسیدیم به جایی که جامعه ایرانی از هر آنچه که به او گذشته بود ناچاراً عبور کرد

حرمسرای قاجار

حرمسرای قاجار

ناصرالدین شاه شیفته دوربین بود و به همین دلیل سر و کله دوربین در اندرونی ناصری و حرمسرا پیدا شد. ناصرالدین شاه خود از همسرانش عکاسی می کرد. او زنان بسیاری داشت و بسیاری از دختران فقط برای یک شب به عقد شاه در می آمدند

…آه و فقان فرقه ترو ریستی رجوی از حمایتهای جدا شدگان از نیروهای

…آه و فقان فرقه ترو ریستی رجوی از حمایتهای جدا شدگان از نیروهای

امروز ما جدا شدگان با فریاد هایی که میکشیم و با اعلام همدردی با نیرو های در اسارت فرقه ترو ریستی رجوی این را به جها نیان و به طور خاص به دو لتمردان آلبا نی هشدار میدهیم که هر گز اجازه ندهند اردو گاه های مرگ هیتلر در کشورشان توسط فرقه ترو ریستی رجوی مجددا بنیان گذاری شود

حامیان رجوی در جدیدترین لیست تروریستی دولت عراق

حامیان رجوی در جدیدترین لیست تروریستی دولت عراق

در این لیست علاوه بر نام رَغَد دختر صدام حسین، تعدادی از حامیان عراقی، سازمان مجاهدین خلق و رجوی نیز به چشم می خورند. عبدالله الجبوری و صالح المطلک دو تن از حامیان سازمان تروریستی مجاهدین خلق در عراق بودند که به خانه مریم رجوی در اورسوراواز فرانسه نیز رفت و آمد داشتند و اسامی آنها در کنار تعدادی از برجسته ترین تروریست های گروه داعش ثبت گردیده تا بازداشت و محاکمه گردند