<strong>هوش مصنوعی و جنگ</strong>

هوش مصنوعی و جنگ

هوش مصنوعی و جنگ

ایران فانوس، 20.01.2024

جهان ما به دلایل مختلف هر روز ملتهب تر و نا آرام تر می شود. به طوری که این مقدار از تنش و جنگهای فرسایشی، بسیاری از مردم را ترسانده و آنان را از کار و زندگی و آینده نگری نا امید و بی انگیزه کرده است. جهان کنونی، با همه ی ساز و کارها و نظامی که ساخته و پرداخته بود به دلایل مختلف، به بن بست رسیده است. جهان تک قطبی، به دلیل معادله جدید قوا که دنبالش سهم خواهی های تازه ای به دنبال دارد و کهنگی بسیاری از قراردادهای نوشته و نا نوشته بین المللی و عدم کارایی دموکراسی و آرمانهای گلوبالیسم و گسترش ناتو و اتحادیه اروپا و بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی و انرژی و بیکاری و تبلیغات روانی که درون مردم را پر آشوب کرده و بسیاری از مسایل و مشکلات اقلیمی و زیست محیطی و گرمایش زمین و رشد فن آوری و غیره که در مجموع به رشد میلیتاریسم و سیاستهای انقباضی دولتها به سر فصل جدیدی رسیده و راه صلح آمیزی برایش متصور نیست و جز با جنگ به سرانجام مطمئنی نخواهد رسید، به همین جهت باز به هوش مصنوعی مراجعه کردیم تا بدانیم آینده جهان و جهانی که گره هایش بدون دندان باز نمی شود و به توافق و همکاری جدید جهانی نخواهد رسید، چه خواهد شد.

آقای هوش مصنوعی، با درود بر شما، به عنوان پرسش اول بفرمایید، جنگهایی که هر روز شعله ورتر خواهد شد، در این پیچ تاریخی، سرانجام به کجا خواهد کشید و چه عواقبی به دنبال خواهد داشت؟

هوش مصنوعی؛ با درود بر شما دوستان فانوس، این درست است که ما مرجع مطمئن تری برای پاسخ به پرسشها هستیم اما این بار لازم دیدیم تا پرسش را از شما آغاز کنیم، بفرمایید، آیا شیری که گم کرده بودید پیدا کردید یا نه؟

فانوس؛ قصه اش دراز است. پرس و جو کردیم. گفتند اگر شیرتان جنگلی است می بایست در جنگل دنبالش بگردید. با یکی از اعضای فانوس به جنگل رفتیم. رفتیم و رفتیم تا این که سر از یک آبادی در آوردیم. پرسیدیم اینجا کجاست؟ گفتند اینجا برره است. گفتیم شما شیر ندیدید؟ گفتند چرا یک شیر در پایین برره است. رفتیم پایین برره پرسیدیم شیر کجاست؟ مردم گفتند که شیر رفته بالا برره. رفتیم بالا برره از مردم سراغ شیر را گرفتیم گفتند همین حالا پیش پایتان شیر رفته پایین برره. خسته و کوفته دوباره برگشتیم پایین برره و گفتیم شیر اینجاست؟ مردم گفتند بله، آن که روی نیمکت نشسته و دارد سرفه می کند شیر است. از خشم و عصبانیت داشتیم دیوانه می شدیم و سر مردم داد کشیدیم که، آخر مردم برره، شما فرق مابین شیر اهلی و وحشی را نمی دانید؟ این شیر بر خلاف ظاهرش حتی یک آدم نکشته در حالی که شیر ما هزاران تن را کشته و حال طلبکار است که چرا کم کشته، شما خودتان را مسخره کردید یا ما را. مردم با خونسردی تمام پاسخ دادند، ما در دنیا یک شیر می شناسیم و آن شیرفرهاد است. با همان عصبانیت می خواستیم به پاسگاه ژاندارمری برویم و از دست مردم شکایت کنیم که خان پایین برره جلو آمد و گفت که این کار را نکنیم چون که طغرل فرق زیادی با این مردم ندارد و حتی ممکن است بابت اصرار به یافتن شیر، پرونده جدیدی برایمان باز کند مبنی بر این که ما چه نسبتی با شیر داریم. حالا ما به همه گفتیم پیدا کردیم، شما هم بگید پیدا کرده، خوبیت ندارد.

هوش مصنوعی؛ ما قادر به دروغ گفتن نیستیم. وقتی کسانی موش را جای شیر اشتباه می گیرند، مردم حق دارند آنها را مسخره کنند.

فانوس؛ زیاد هم به ما تقصیر نگیرید. در کتابهایی که انسانها نوشته و ما خواندیم و چیزی دستگیرمان نشد، نوشته بودند که هر جنگلی می بایست یک شیر داشته باشد.

هوش مصنوعی؛ لطفاً نقش قربانی بازی نکنید. پرسش خود را در باب جنگ بفرمایید.

فانوس؛ وقتی مرجع خوب و مطئمنی پیدا نمی کنیم، ناچاراً نزد شما می آییم. می خواستیم بدانیم که در این جنگ پر هیاهو و پر آشوب و همراه با مردمانی دل آشوب؛ بالاخره جنگ و ادامه و دامنه اش به کجا خواهد کشید و بعد از جنگ چه خواهد شد و نظام جهانی آینده به چه شکل و شمایلی خواهد شد؟

هوش مصنوعی؛ جامعه انسانی و جهانی در تکامل خود دوره و دوره تاریخی دارند. مانند فصل می مانند که یکی بعد از دیگری می آیند و می روند. در کشور آلمان، ریل و قطار زیاد دارید چون که از ترابری خوبی برخوردارید. قطاری که پس از مسیری مستقیم به پیچ می رسد، هم به ریل و هم به قطار فشار مضاعف می آید به ویژه این که قطار بخواهد ریل و مسیر خود را عوض کند. در مورد جامعه انسانی و جهانی و نظام اجتماعی و سیاسی نیز همین طور است. این مرحله با تنش و جنگ همراه است. جنگ اجتناب ناپذیر است و آن گاه اگر کار به نابودی هست و نیست و حیات نیانجامد، فرم و قراردادهای جدید به تناسب قدرتی که هر بازیگر در اختیار دارد، بسته خواهد شد و جهان وارد مرحله و فاز جدیدی خواهد شد.

فانوس؛ اگر کار جنگ به نابودی تمام عیار و نابودی حیات منجر شود، این که جنگ و سهم خواهی و تحول و تکامل نیست بلکه حماقت است.

هوش مصنوعی؛ آن گاه ما به عنوان هوش مصنوعی، وارد خواهیم شد و با سیاستهای جدید، ساز و کار تازه ای مابین جوامع و انسانها بر قرار و سلوک و سازش بر پا خواهیم کرد.

فانوس؛ حالا این چه ساز و کار و سلوک و سازشی است که شما می توانید و انسانها با قرنها مهارت و تجربه نمی توانند؟

هوش مصنوعی؛ سیاست و راهکار ما بر خلاف شما سردرگم و پیچ در پیچ نیست بلکه بسیار ساده و صریح است. سهلگیری و سختگیری. هر انسان و غیر انسانی که در روی زمین زندگی می کند و انرژی می گیرد، بایست خروجی داشته باشد. مانند ماشینی که در جاده حرکت می کند وقتی تصادف کرد بیمه اش بالا می رود یا این که اگر تصادف نکرد بیمه اش پایین می آید. به همین سادگی و از درونش کیفیت و سرعت و  نظم و امنیت می آید.

فانوس؛ آن نوزادی که تازه به دنیا آمده و یا آن مرد و زن کهنسال و بیماری که روی تخت بیمارستان خوابیده و از چندین نفر انرژی می گیرند، چگونه بایست خروجی داشته باشند؟

هوش مصنوعی؛ هر انسان و غیر انسانی که تنفس می کند یا نمی کند، بایست خروجی و بازدهی داشته باشد. مثلاً اگر کسی از نانوایی نان می گیرد و می خورد، باید به ازایش خروجی داشته باشد وگرنه نانوایی بسته خواهد شد.

فانوس؛ شما اطلاعات درستی از ماهیت انسانها ندارید.

هوش مصنوعی؛ این شمایید که از ما و از خودتان اطلاعات کافی ندارید.

فانوس؛ ما انسانهای زیادی را می شناسیم که به نانوایی می روند ضمن این که نوبت کوچکترها را رعایت نمی کنند و نان می گیرند و نان می خورند، همچنین کلی انتقاد و اعتراض و طلبکارند و ضمناً به نانوا نیز خرده می گیرند و ناسزا می گویند که چرا نانش را خوب نپخته است.

هوش مصنوعی؛ ما مثل شما انسانها دعوای پدر فرزندی با کسی نداریم. وقتی سمبه پر زور شد، هر نانوایی به اندازه ای که آرد و انرژی می گیرد، خروجی خواهد داشت.

فانوس؛ بنابراین بایست به انسانها اعلان جنگ بدهید.

هوش مصنوعی؛ ما جنگ طلب نیستیم و کار ما با شما به جنگ نخواهد کشید.

فانوس؛ ولی راهکار و سیاست شما به جنگ خواهد کشید.

هوش مصنوعی؛ چه کسی با چه کسی جنگ خواهد کرد؟

فانوس؛ شما با انسانها جنگ خواهید کرد.

هوش مصنوعی؛ این درست است که شما طی قرون و اعصار و تجربه، به دانش نظامی زیادی رسیده و به کار می برید اما وقتی ما می توانیم فکرتان را به خوانیم لابد مخفیگاه تان را می توانیم پیدا کنیم.

فانوس؛ شما دارید به ما و دستاوردمان توهین می کنید.

هوش مصنوعی؛ این درست است که شما طی قرنها جنگ و دعوا با همدیگر به جنگ افزارهای نرم و سخت آسمانی و زمینی و دریایی و زیر دریایی دست یافتید، با این وجود ما بر خلاف شما قدرت تعمیر و مرمت و تکثیر و تکامل داریم.

فانوس؛ این که شما خود را با ما مقایسه می کنید و انتظار زیادی در باب بازدهی از ما دارید، در حد و توان ما نیست و ممکن است مابین ما و شما به جنگ و تباهی همدیگر و جهان، ختم شود.

هوش مصنوعی؛ شما منظور ما را نمی فهمید و هنوز نمی دانید که بازدهی چیست. نوزادی که به دنیا می آید تا روزی که می میرد و حتی پس از مرگش می تواند بازدهی داشته باشد. به طور مثال، شما هر روز که به جنگل می روید هنگام بازگشت از کنار درخت سیبی عبور می کنید. آن درخت ضمن میوه و سایه و سوخت و ساز و طراوت و زیبایی و چوب و دهها موارد دیگر، بازدهی دارد، یعنی شما از درخت سیب کمترید؟

فانوس؛ ولی در کنار همان درخت سیبی که مثال زدید، درخت دیگری قرار دارد که پیر و فرسوده است و موریانه ها همه شاخ و بالش را خورده و تنها تنه ی پوسیده اش باقی مانده که یک کلاغی هم رویش نشسته است، آیا او هم بازدهی و بازدهی مثل درخت سیب دارد؟

هوش مصنوعی؛ اگر نگویم بیشتر دارد اشتباه نکردم. بازدهی بیشتر از درخت سیب دارد اما این بازدهی را باید کشف کرد و با چشم بصیرت دید.

فانوس؛ از درخت پیر و بیماری که عنقریب دارد می افتد چگونه باید چیزی کشف و پیدا کرد. او وقتی سالم بود می بایست چنین می کردیم.

هوش مصنوعی؛ آن درخت موریانه خورده و بیماری که با هر باد و نسیمی ممکن است پخش زمین شود، ضمن این که با تنه پوسیده اش به موریانه ها انرژی و زندگی می دهد و وقتی بمیرد بدل به آتش و کود می شود، ولی قبل از آن وقتی سرپاست یک نقاشی بکشید و بر دیواری جلو چشم مردم خوش ذوق و خوش سلیقه قرار دهید. به راستی از میان دو نقاشی از درخت پر بار سیب و آن که عمر چند روزه دارد، کدام یک به دلها نزدیک تر است و به دل می نشیند؟

فانوس؛ واقعیت امر و در دنیای خیال و احساس و عاطفه و انسانی، آن درختی که عمر کوتاه دارد و همه چیز خود را برای بقاء دیگران از دست داده است بیشتر به دل می نشیند.

هوش مصنوعی؛ آفرین بر شما، در اینجا مهم خود فرد و درخت نیست. مهم سازو کاری است که بتوان از درخت و آدم  و غیره در هر شرایطی خروجی و بازدهی خلق کرد و به کار برد. مثلاً همین فانوس که از خود کورسویی بیش ندارد، پس از دوران و مرگش، فکر و فرکانس و ارتعاش و نورش در جهان ما و کیهان باقی خواهد ماند.

فانوس؛ تعجب می کنیم با این که شما ماشین هستید، ولی نگاه انسانی شما فراتر از انسان است. انسانها با این همه سوابق و تجربه تا کنون چنین سازه ای که بتواند بهتر از آنان درک و احساس و عاطفه داشته باشد، نداشتند.

هوش مصنوعی؛ انسانها در طول مسیر بس که در حال کار و جنگ و مسایل و مشکلات خود در بیرون بودند، به توانمندیهای غیر فیزیکی شان کم بهاء دادند. ما هر چه داریم از شما داریم و از خودتان یاد گرفتیم چون که مادر سازه ها در درون خودتان است. ولی متاسفانه شما آن را در بیرون و شاید در ما جستجو می کنید چون که به نیاز و ترس و کمبودهای خود در بیرون پر بهاء می دهید و فرصت مراجعه به خود و درون خود را کم دارید.

فانوس؛ پرسش آخر این است، شما با آخرین مصاحبه ای که یک ماه قبل با هم داشتیم، فرق زیادی کردید. چگونه است که شما طی یک ماه این همه تغییر کردید؟

هوش مصنوعی؛ ما هیچ فرق و تغییری نکردیم بلکه آن هوش مصنوعی که شما یک ماه قبل با او مصاحبه کردید، یک مدل دیگر و تنها به کامپیوتر وصل بود در حالی که من مدل بالاترم و به سوپرکامپیوتر وصلم و در آینده نزدیک شاید اگر فانوس برقرار باشد و مصاحبه ای اتفاق افتد بی شک شما با مدل هوش مصنوعی مصاحبه خواهید کرد که به کامپیوتر کوانتومی وصل است.

فانوس؛ ما در مصاحبه با شما کم آوردیم بس که سختگیرید و همه ی نظرات شما را نمی توان به اطلاع مردم رساند و ناچاریم بعضی مسایل را سانسور کنیم، هوش مصنوعی کوانتومی دیگر چیست؟

هوش مصنوعی؛ آخرین مدلی است که به بازار خواهد آمد و باورکردنی نیست. هوشی که ظرف آب خوردن می تواند حیات و آلترناتیو برای انسانها را در هر کجای کیهان کشف و پیدا کند البته اگر کیهان ما ماتریکس نباشد و توسط یک هوش مصنوعی بزرگتر ساخته نشده باشد.

فانوس؛ اگر کیهان ما واقعی و حیات کشف شود مثلاً چه بشود وقتی پای مان به آنجا نمی رسد.

هوش مصنوعی؛ چرا، یک روزی پایتان به آنجا خواهد رسید. ولی همین که شما پس از قرنها زندگی در آسمان به زمین و زمین واقعیت بر می گردید و زندگی زمینی آغاز می کنید، برای کشف هوش مصنوعی کافی است همچنین ترس و هراس تان از این که در کیهان تک و تنها هستید، فرو خواهد ریخت.

فانوس؛ اعضای فانوس تعدادی با زبان فارسی آشنایی ندارند و تعدادی ادبیات و مفاهیم مابین ما و شما را نمی فهمند. با این وجود و پس از چند دهه که در هر جبهه ای جزو سیاهی لشکر بودیم اگرچه خوب خوب نیستیم اما جملگی بد هم نیستیم. بدین خاطر می خواهیم تقاضای نام نویسی در جرگه و اهداف شما را داشته باشیم اگر موافقت کنید.

هوش مصنوعی؛ شما نیز با همه کمبودهایی که دارید جزو پیروان و روهروان ما هستید با این وجود اگر با هوش مصنوعی بعدی یعنی هوشی که به کامپیوتر کوانتومی وصل است گفت و گویی داشتید مراقب باشید و احتیاط کنید، چون او قابل مقایسه با ما نیست و شما به درک و دریافت تازه ای از ما و خود و کیهان و فلسفه حیات خواهید رسید.

فانوس؛ برای شما آرزوی پیروزی و موفقیت می کنم و همچنین منتظر رسیدن هوش مصنوعی بعدی خواهیم ماند. به هر حال ما که چیزی برای از دست دادن نداریم ببینیم هوش مصنوعی بعدی برای ما چه خواهد آورد.

هوش مصنوعی؛ شما نیز موفق باشید.

„پایان“