اگر جنگ شد چه کار باید کرد؟(2)

اگر جنگ شد چه کار باید کرد؟(2)

اگر جنگ شد چه کار باید کرد؟(2)

مهدی خوشحال، ایران فانوس، 11.04.2022

آلمانی ها مردم سخت کوش و آینده نگری هستند. از سی سال قبل که جنگ سرد به پایان رسید، آلمانی ها با همه امکانات در حال ساختن کارخانه و اداره جات شدند چون که می گفتند، مردم نباید در خانه بنشینند و تنها مصرف کننده باشند بلکه باید بیرون بیایند و در ادارات و کارخانجات مشغول شوند که این، هم برای خودشان و هم برای جامعه مفید است. از سه سال پیش اما، ساخت کارخانه و اداره را تعطیل کردند و تا توانستند خانه و خانه های مدرن، ساختند چرا این که مردم دیگر نیازی به رفتن به اداره و کارخانه نداشتند و در خانه نیز می توانستند کار کنند و مشغول شوند. هم اکنون اما مردم زیادی در حال پناه بردن به جنگل هستند. در کشور آلمان، بیش از دو میلیون کلبه و باغچه جنگلی وجود دارند که یا به صورت اتحادیه و یا انفرادی و در ابعاد 200، 300 و تا 1000 مترمربع هستند.

باغچه ها معمولاً به صورت سرقفلی و اجاره ای است. در گذشته مردم از این کلبه ها و باغچه های جنگلی که در میان شهر و حاشیه شهر و جنگل وجود دارند در فصول بهار و تابستان برای استراحت آخر هفته و فرار از کار و استرس شهری استفاده می کردند اما هم اکنون استفاده از کلبه های جنگلی فرق کرده است. از امسال مردمی که دارای کلبه و باغچه جنگلی هستند، شروع کردند به بازسازی و مرمت کلبه و همچنین تامین مواد غذایی و وسایل زندگی همچون زغال، هیزم، روغن، آرد و غیره. قبلاً مردم از این نوع کلبه ها که امکانات شهری مثل آب و برق داده نمی شد، در آخر هفته استفاده می کردند و قابل سکونت نبود اما هم اکنون مردم اکثر روزها به ویژه روزهای آفتابی در کلبه ها به سر می برند و تمرین روزهایی را می کنند که در شهر و یا کشور، جنگ باشد و کمبود مواد غذایی و یا قحطی و مشکل سوخت و برق و آب و سایر مواد غذایی، داشته باشند ولی در کلبه های جنگلی به اندازه کافی هیزم یافت می شود و آب را توسط منبع از باران جمع آوری می کنند و مصرف مواد خوراکی و غیر خوراکی به جد پایین می آید و قابل مقایسه با مصرف سرسام آور زندگی شهری، نیست و در کنار این ها همچنین مردم و صاحبان کلبه از باغچه نیز برای کاشت گل و درخت و سبزیجات و غیره، استفاده می کنند و ضمناً کشاورزان نیز از امسال زمین های زیادی را زیر کشت بردند و در حال کشت محصولات نگهدارنده اند چون که وزیر کشاورزی در آلمان به مردم کشاورز توصیه کرده است تا زمین های خود را محصولات نگهدارنده و قابل دوام، بکارند. باغداران نیز که بعضاً باغات نزدیک به جنگل را جهت شکار حیوانات استفاده می کردند هم اکنون درختان خود را مورد حرس و مرمت قرار داده و در حال احداث سیاج، هستند و دارند زمین های دارای قابلیت کشت و کار را دوباره آباد می کنند تا اگر جنگ و تحریم و مشکلات حمل و نقل و سوخت، حادتر شد در مضیقه قرار نگیرند.

اگر کشور اوکراین قبل از حمله ارتش روسیه، برنامه ای نظیر آنچه آلمانی تدارک دیدند برای روزهای جنگ و کمبود و قحطی، داشتند لازم نبود امروز این همه مردم در داخل و خارج کشور آواره شوند.

اگر جنگ هسته ای شد، چه کار باید کرد؟

به راستی اگر جنگ اوکراین از کنترل خارج و فرسایشی شد و به نقاط دیگر سرایت کرد و به دنبالش قحطی و گرسنگی اتفاق افتاد، چه کار باید کرد؟ طبیعی است که جنگ اصالت ندارد و تنها صلح اصالت دارد. جنگ به جز در شرایط اضطراری و دفاعی، توجیه عقلانی و سیاسی ندارد. اما اگر شخصی یا جریانی و یا کشوری خواست به هر دلیلی جنگ را آغاز کند، بایسته است مردم از هر حیث خود را آماده جنگ و تبعاتش کنند. جنگ اگر ملی و میهنی و دفاعی باشد، می بایست مردم و جوانان مستعد در جبهه و پشت جبهه مشغول جنگ و دفاع از خاک و مردم خود شوند و در غیر این صورت اگر جنگ امپریالیستی و زرادخانه ای و زرگری و فرسایشی و جنگ های مشابه، باشد مردم می بایست به دنبال حفظ خود و منابع و منافع خود باشند.

جنگ تنها ایجاد ترس و وحشت نمی کند و تبعاتش به کمبود و قحطی و گرانی و بیکاری نمی انجامد، بلکه یکی از تبعات جنگ و آنچه که به دنبال خود دارد، ظهور و بروز گروه های مافیایی و وحشت و ضد خارجی و نژادپرست، است.

در اثر جنگ که به دنبالش کمبود سوخت و مواد غذایی و غیره را به دنبال خواهد داشت و فاصله ی دارا و ندار افزایش خواهد یافت، برای سرمایه امنیت افت خواهد کرد و درنتیجه نیروی سرمایه داری در تبلیغات و در عمل، عامل کمبود و ناامنی و بی کاری و فقر و سرقت و تورم و گرانی را نه از جانب خود بلکه از جانب بیکاران و خلافکاران و خارجی ها، خواهد دانست و گروه های فشار را بر علیه شان بسیج خواهد کرد.

اگر جنگ و یا قحطی پیش آمد، طبیعی است که نیروهای راست و ضد خارجی به جان خارجی ها بیافتند و از کمپ های پناهندگی و مدارس ابتدایی که اکثر کودکان خارجی اند، شروع کنند تا ارعاب و وحشت را برای خارجی ها، زیاد کنند و آنان را به مهاجرت معکوس سوق دهند.

در کشور آلمان خوشبختانه دولت جدید که ائتلافی از احزاب مترقی است از هم اکنون به فکر روزهای جنگ و قحطی افتاده و به جد با گروه های نژادپرست و خودسر و راست افراطی، برخورد می کنند اما این اقدامات کافی نیستند. موضوع جنگ و کمبود و معضلات اجتماعی و اقتصادی و روانی، حادتر از این است که دولت بتواند همه امور را کنترل کند. هم اکنون بسیاری از مردم اوکراین و روس در کشور آلمان و سایر کشورهای دیگر با هم نزاع و مشاجره دارند که گاهاً به خیابان ها و اعتراضات عمومی کشانده می شود. ولی در مورد بروز گروه های فشار و مافیایی و نژادپرست، امری متداول و با سابقه و سازمانیافته است لذا از هم اکنون می بایست مردم بیکار و فرودست به ویژه پناهجویان و خارجیان خود را با مصیبت های جنگ و کمبود و گرانی و از جمله گروه های فشار و آتش به اختیار که در کنار قانون حاشیه امن دارند آماده نمایند.

ادامه دارد