خاطرات آقای بخشعلی علیزاده اسیر جنگی – قسمت سوم

خاطرات آقای بخشعلی علیزاده اسیر جنگی – قسمت سوم

خاطرات آقای بخشعلی علیزاده اسیر جنگی – قسمت سوم

“افراد را مکلف میکردند که بیایند انتخاب کنند. انتخاب هم به این معنی که مردهایی که زن داشتند زنهایشان را طلاق بدهند و زنانی که شوهر داشتند شوهرهایشان را طلاق بدهند. حلقه هایشان را بیاورند و تحویل بدهند” 

با سلام.
خدابنده هستم، مسعود
به سومین شماره پادکست خاطرات خوش آمدید. امروز شانزدهم آذر 1400، هفتم دسامبر 2021، خدمت آقای بخشعلی علیزاده از تهران هستم. بخش سوم خاطرات ایشان.

خاطرات آقای بخشعلی علیزاده اسیر جنگی – قسمت سوم

آقای بخشعلی علیزاده در بخشهای اول و دوم از رفتن به خط مقدم، اسارت در جبهه، شرایط بد اسرا، انتقال به کمپ، آزادیها و محدودیت ها صحبت کردند

آقای علیزاده در بخش سوم خاطرات بیاد آوردند:

ادامه تاثیرات شکست عملیات فروغ جاویدان.
تاثیر شکست حمله صدام حسین به کویت
عملیات مروارید و درگیر شدن مجاهدین علیه اکراد عراقی
بسته شدن مرز ایران و عراق
شروع آموزشهای نظامی مکانیزه
و شروع مجدد نشستهای ایدئولوژیک و بحثهای طلاقهای جمعی

این بخش را با خاتمه مانورهای نظامی و شروع نشستهای رجوی با القابی همچون “حوض” و “عملیات جاری” به پایان بردیم.

محبت کردید، همراه باشیم. قسمت بعدی هم انشاالله بزودی.

لینک به منبع

***