آیا زاینده رود به خون نیاز دارد؟

آیا زاینده رود به خون نیاز دارد؟

آیا زاینده رود به خون نیاز دارد؟

ایران فانوس، 06.12.2021

حیات انسانی و غیر انسانی به آب نیاز دارد. بیش از 70% سطح زمین را آب فراگرفته و شگفت انگیز این که همین میزان بدن انسان دارای آب است. بنابراین، بدون آب حیات انسانی و غیر انسانی ممکن نیست.

مدت هاست مردم فهیم و شریف اصفهان در اعتراض به بی آبی و خشک شدن زاینده رود، دست به اعتراض و تحصن زده اند. زاینده رود، در چند دهه قبل دارای آب فراوان بود و محلی برای سیر و سیاحت و رشد و نمو انواع گیاهان و جانوران و ماهی ها و پرندگان بود. زیر سی و سه پل، به قدری آب جاری بود که آدم می توانست آن جا شنا و ماهیگیری کند. شاید اگر زاینده رود در طول تاریخ وجود نمی داشت، بسیاری از پل های معروف مانند سی و سه پل، پل خواجو، پل مارون، پل آهنی و سایر بناها و آثار باستانی و مساجد و بناها و تمدن به جای مانده از دوره سلجوقیه و صفویه، وجود نمی داشت و اصفهان را به نصف جهان تشبیه نمی کرد.

آب و کمبود آب به عوامل مختلفی مربوط است و هر چه زمان می گذرد و جمعیت انسانی و معادن و صنایع و ساختمان سازی و تولید و پساب صنعتی و سایر سموم، زیادتر می شوند طبعاً مشکل آب حادتر می شود.  مشکل آب و محیط زیست، تقریباً به مشکل جهانی بدل شده است. کشور آلمان که مشکل آب ندارد، بلکه تغییرات آب و هوا و آلودگی خاک و آب و هوا و استفاده از انرژی های فسیلی، به مشکلات زیست محیطی افزوده است. بنا بر همین دلایل، مردم آلمان در انتخابات ماه اکتبر به حزب سبزها که حزب حافظ محیط زیست است، اقبال خوبی نشان دادند چرا این که بحران محیط زیست یکی از چالش های جدی مردم آلمان است.

به دنبال سوء استفاده از اعتراضات مردم اصفهان در بی آبی زاینده رود، گروه های کفتارصفت که همیشه منتظر مرگ و میر و دعوا هستند، دست به کار و کار تبلیغاتی زده اند و زاینده رودی که نیازمند آب است را به زاینده رودی که تشنه خون است، تشبیه کرده اند. آن ها به جای دعوت مردم به آرامش و یا ارائه راه حل منطقی و عقلانی، پیام های پر شور و انقلابی صادر می کنند و مردم را به جنگ و زد و خورد و انقلاب دعوت می کنند تا در استمرار زد و خورد که برای زاینده رود آب نشد، برای آن ها توسط اربابان شان نان بشود.

https://www.hambastegimeli.com/106235_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5

زاینده رود، قبل از نیاز آب کشاورزان و مردم و محیط زیست و فرهنگ و تمدن و تاریخ و آثار و بناهای با شکوه این سرزمین بی همتا، خود در تقدم اول نیازمند آب است چرا این که قرن ها دارای آب بود و همچنان می بایست زاینده رود زنده و پر آب باقی بماند. این شعر و شعار نیست بلکه نیاز طبیعی است و در ارتباط با بی آبی و یا تشنگی زاینده رود می بایست به شناخت عوامل طبیعی و غیر طبیعی و حتی قصوری که در این رابطه بوده است اقدام عاجل نمود و به مردم اطلاع رسانی کرد.

زاینده رود، نیازمند فکر و کار و تلاش است و نیازمند خون نیست. این را همه می دانند اما گروه ها و شخصیت های بر آمده از قبور که غیر از خشونت حرفی برای گفتن ندارند، یا نمی دانند و یا نمی خواهند بدانند که مشکل آب یک معضل ایرانی و جهانی است و با خشونت و انقلاب حل نخواهد شد بلکه نیازمند علم و تخصص و مدیریت آب و باران و آموزش و فرهنگ صرفه جویی در این زمینه است. در هماهنگی با مردم و کشاورزان و مسئولین و متخصصین امور محیط زیست و آموزش مردم و رسانه ها و تبلیغات مصرف، است که بحران آب و زیست بومی حل و فصل و یا بهبود خواهد یافت.

مردم اصفهان نیز که با تلاش و زحمت فراوان به دنبال حق آبه و آبیاری زاینده رود و زمین های خود هستند، می دانند که کمبود آب مختص اصفهان نیست بلکه مناطق دیگر چون خوزستان و چهار محل بختیاری و یزد و تهران و سایر نقاط ایران کمبود آب دارند و این امور با یک خطابه و نطق و دستور و وعده حل و فصل نخواهد شد بلکه به عوامل طبیعی و غیر طبیعی و زمان نیاز دارد.

مردم اصفهان که در سال 1357 اولین جرقه انقلاب را زدند و با مردم سایر نقاط ایران آن را به پیش بردند در وهله اول، شرایط خارجی و داخلی ایران آماده انقلاب بود و در وهله دوم، در یک ارتباط تنگاتنگ با مرجعیت و بازار و مردم فرودست، که جمگلی با هم متحد و هم دل و هم زبان بودند، به پیش بردند و آن زمان دعوا به خاطر آب و نان نبود بلکه دعوا بر سر آزادی و استقلال بود.

http://our-music.blogfa.com/post/403

با آرزوی سیراب شدن زاینده رود تشنه و دهقانان و فرهنگ و تمدن و بناهای تاریخی و گیاهان و جانوران و پرندگان و آبزیانی که منتظر آب هستند داروک، قاصد روزهای بارانی دوباره آواز سر خواهد داد.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس