باز هم بگویید ارباب بی مروت

باز هم بگویید ارباب بی مروت

باز هم بگویید ارباب بی مروت

ایران فانوس، 12.10.2021

مقارن ایامی که نیروهای نظامی ایران در مرزهای شمال غربی از آب و خاک ایرانی در مقابل آذربایجان جداشده و اردوغان متوهم و دشمنان ریز و درشت دیگر، دفاع می کنند و نیاز به حمایت و روحیه دارند، دشمنان داخلی در یک اقدام هماهنگ با دشمنان خارجی به ویژه اسراییل، در حال خدشه وارد کردن به اقتدار و منافع ملی بر آمده اند.

مجاهدین خلق در این رابطه و آنچه در بالا آمده در آمریکا کنفرانس مطبوعاتی در ارتباط با افشاگری نظامی و پهبادی، علیه مراکز و منابع نظامی ایران برگزار کردند تا ضمن ضربه زدن به روحیه نظامیان ایران همچنین به طرف های برجامی گوشزد کنند تا مراتب و افشاگری فوق را در ارتباط با توافقات برجامی در وین، لحاظ نمایند.

https://iran-efshagari.com/%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%87%d9%be%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%ac%d9%85%db%8c-%d8%b1%da%98%db%8c/

درست گفتند، هر کجا که ارباب آمریکایی و اسراییلی خود توان و جسارت افشاگری و جست و خیز نداشته باشند وظیفه و ماموریت را به مجاهدین خلق حواله می دهند. باصطلاح کارهای تمیز چون ترور را خود تقبل می کنند و کارهای کثیف را به نیروهای کثیفی که کارشان کثافت کاری است، می سپارند.

طبیعی است، گربه محض رضای خدا موش نمی گیرد و طبیعی تر این که مجاهدین خلق اطلاعات ماهواره ای و دلار و سایر امکانات این کنفرانس را از دیگران و از منابع مورد اعتماد چون اسراییل، گرفته و با پیشنهاد آنان اقدام به افشاگری کرده اند.

مجاهدین خلق، مدت ها بود که جهت مظلومیت و فریب نیروهایشان در بوق های تبلیغاتی شعار می دادند که ارباب بی مروت است و کسی پشت ما را هنگام خارش، نمی خاراند. خب، با این وصف و آن چه که علیرضا جعفرزاده و سونا صمصامی، در کنفرانس افشاگرانه در آمریکا طرح کردند مثل همیشه عکس شعر و شعارهای مجاهدین خلق مبنی بر بی مروت بودن ارباب و این که کسی پشت آن ها را نمی خاراند، ثابت می شود.

یک افسر آمریکایی در قرارگاه اشرف در ارتباط با ماهیت و احوال مجاهدین خلق، معتقد بود که مجاهدین نیرویی هستند که اگر عسل به دهان شان فرو کنی هنگام خارج کردن دست، دست تان را گاز می گیرند.

آنها نه از ارباب بلکه از هیچ چیزی در این جهان قدردان و شاکر نیستند و در بی اعتمادی و ناسپاسی مطلق نسبت به نیروهای درون و جهان پیرامون، روزگار می گذرانند.

در ادامه، همچنین یکی دیگر از مهره ها، در باب همین کنفرانس مطبوعاتی، با نام „پیام یک افشاگری“ ادامه می دهد،

https://www.hambastegimeli.com/105968_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C—%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C

جالب است، اگر کشورهایی چون آمریکا و اسراییل و عربستان سعودی، می خواستند در ارتباط با توان دفاعی ایران و برجام پیش رو، مقاله بنویسند، بهتر از این نمی نوشتند. گماشته، از قول خودش می نویسد که افشاگری علیه مراکز نظامی و پهبادی ایران انعکاس زیادی در جهان داشته و النهایه نتیجه می گیرد که چنین اطلاعات نظامی و جاسوسی را می بایست در مفاد برجام لحاظ کرد.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس، به قدرت های برجامی و جوامع بین المللی و حقوق بشری، توصیه می کند اگر با جاسوسی و مزدوری و تروریسم و خیانت و نقض حقوق بشر، مخالفت و تضادی دارید، کنفرانس افشاگرانه و مطبوعاتی مجاهدین خلق در آمریکا، بهترین سند و نمونه در این رابطه است.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس