بازی مسخره رجوی بنام انتخابات

بازی مسخره رجوی بنام انتخابات

مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است؟ بازی مسخره رجوی بنام انتخابات

وبلاگ ادوارد 08 سپتامبر 2021

در تمام دنیا انتخابات  قابل قبول یک شکل است و معمولآ انتخاب مخفی است، حتی در سیستم هایی که انتخابات را دستکاری و مهندسی می کنند، در فرقه رجوی انتخابات نه تنها معنی و مفهومی ندارد بلکه رای دهندگان توسط رهبر فرقه به سخره گرفته می شوند و البته کسی رای دلخواه رجوی را تآیید کند یا نکند اصلآ مهم نیست، که البته کسی جرآت چنین کاری را ندارد.

رجوی ها هیچگونه اعتقادی به انتخابات نداشته و ندارند، همانگونه که به هیچ عنوان به آزادی و دمکراسی معتقد نیستند و تنها برای فریب مردم و امروز مقامات غربی شعارش را سر می دهند، در فرقه رجوی انتصاب از اولویت برخوردار است و هر کسی را که رجوی ها پسندیدند به افراد غالب می کنند آنهم با شارلاتان بازی که تنها از دست همین گروه ضد مردم و ضد ایرانی و رهبر فراری اش بر میاید.

چندی روز پیش هم خانم زهرا مریخی را در یک مبارزه بسیار فشرده و در یک انتخابات کاملآ دمکراتیک و آزاد در رقابت با خودش دوباره به تخت مسئول اولی فرقه نشاندند، سیستم انتخابات در فرقه رجوی در سالن و با دست بلند کردن انجام می شود که هیچ کسی جرآت نداشته باشد دستش را بالا نبرد حتی این نوع از انتخابات را به شورای کذایی ملی خود هم تحمیل کرده و به همین دلیل هم گفتم رجوی ها رای دهندگان که اکثرآ اعضای نگون بخت خودش هم هستند را به سخره می گیرد و این یعنی آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته.

مسئول اول مجاهدین خلق زهرا مریخی

مسئول اول مجاهدین خلق زهرا مریخی

از این موضوع که بگذریم یک پرسش اساسی پیش میاید آنهم اینکه مسئول اول امروز در فرقه رجوی به چه کاری میاید و اساسآ برای چیست؟ زمانی که رجوی در پاریس مستقر بود و هنوز به پابوسی صدام نرفته بود همین پست امروزی خانم مریخی را به عهده داشت، با رسانه ها مصاحبه می کرد و در جلساتی در پاریس شرکت می کرد و به هر حال تحرکی داشت و به قولی کار سیاسی می کرد، اما امروزه فرقه رجوی در گوشه ای از آلبانی و در انزوا و رانده شده از اروپای غربی که کانون فعالیت های سیاسی برای احزاب است مسئول اول چه نقشی در روابط خارجی این گروه بی سر می تواند داشته باشد؟

 

واقعیت این است که هیچ، مسئول اول درعراق هم کاربرد بیرونی و سیاسی نداشت و تنها برای کنترل نیرو و پیشبرد انقلاب کذایی مریم که هدفش تنها سرویس دادن به فرد مسعود رجوی بود و دیگر برای سرکوبی منتقدین یا معترضین در تشکیلات بکار گرفته می شد به همین دلیل هم رجوی تلاش می کرد از میان زنان دور و برش زنی را برای این پست انتخاب کند که هار و پاچه گیرتر از دیگران باشد، مثل مهوش سپهری با نام مستعار (نسرین) که زنی درنده خو و بد دهان و بی عاطفه بود و اکثر اعضای سازمان هم از وی دوری می جستند و از وی متنفر بودند، شخصآ بارها و بارها در جمع بچه ها در درون تشکیلات شاهد بودم که چه الفاظ رکیکی نثار این زن وحشی می کردند، حالا هم در آلبانی همین بساط را هر دوسال یکبار تنها برای فریب دادن اعضای در بند و اسیر در اشرف سه پهن می کنند، تثبیت و تحمیل خانم مریخی دو دلیل دارد، یکی اینکه خانم رجوی کسی را که قابل اعتماد تر از خانم مریخی باشد ندارد و به قول معروف کف گیرش ته دیگ خورده که این هم متقابلآ نشانه ای است از بی اعتمادی دیگر زنان عضو نسبت به خانم رجوی و تشکیلات روبه زوالش و دیگر اینکه از نظر خانم رجوی خانم مریخی در فریب افراد و سرکوبی تشکیلاتی خوب عمل کرده و خانم رجوی مدال مسئول اولی را دوباره به گردن ایشان آویزان کرده که از نظر اینجانب اتفاقآ در این دوسال و در دورانی که خانم مریخی مسولیت مقام اول فرقه را برعهده داشته ریزش نیرو بیشتر بوده و امیدوارم که در دوسال آینده باز با همان سیاست قبلی باعث ریزش بیشتر نیرو شود تا افراد بیشتری به دنیای آزاد برسند.

 

لازم به ذکر است، پخش و اعلام بیرونی این انتخابات مضحک تنها به این دلیل است که به مردم بگویند ما در درون فرقه انتخابات آزاد داریم، اما این دکور ها و بازار گرمی هاهم کسی را نمی فریبد. بهتر بود که فیلم انتخابات را هم پخش می کردند تا مردم ببینند این انتخاب است با انتصاب و البته تمام ابن تلاش ها دست و پا زدن در لجنزار خودساخته ای است که مسعود رجوی در خودخواهی تمام نصیب اعضای نگون بخت کرد و سازمان مجاهدین را از سازمانی انقلابی به فرقه ای مخوف تبدیل کرد که امروز هم به زمین خورده و زمین گیر شده و هم اینکه برای سرپا نگهداشتن تشکیلاتش بایستی افراد خود را در یک زندان به نام اشرف سه در انزوا نگهدارد و هم اینکه دائم به مردم ایران دروغ بگوید و از ملاقات اعضای خود با خانواده هایشان در هراس باشد.

لینک به منبع

مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است؟ بازی مسخره رجوی بنام انتخابات