تسلیت به آقای کریم غلامی

تسلیت به آقای کریم غلامی

تسلیت به آقای کریم غلامی

ایران فانوس، 21.06.2021

با خبر شدیم دوباره مادری داغدار و دلسوخته به میهمانی خاک رفت. متاسفانه، هستی مملو از جدایی هاست. جدایی، جدایی فرزند از مادر، جدایی قطره از ابر، جدایی برگ از درخت و النهایه جدایی مادر از فرزند و در امتدادش تا این که چه حکمتی در وصال باشد.

ما یاران انجمن سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس ضمن تسلیت به دوست عزیزمان آقای کریم غلامی و به تنها بازمانده خانواده که خواهرشان باشد نیز تسلیت عرض نموده و امیدواریم در پناه ایزد منان تندرست باشند و برای روح آن عزیز درگذشته نیز آرزوی آرامش و جاودانگی داریم.

جمعی از یاران ایران فانوس