جنگ بی هزینه

جنگ بی هزینه

جنگ بی هزینه

ایران فانوس، 19.06.2021

مجاهدین خلق طی پنجاه سال جنگ شان که در ایران و عراق انجام گرفت ضمن سودآور بودن جنگ همچنین برای شان هزینه داشت اما طی چند سال اخیر که به کشور اروپایی آلبانی نقل مکان کرده و خود را دربست در اختیار اربابان جدید قرار داده اند، جنگ شان نیز ضمن سودآوری بدون هزینه است.

دیروز جمعه بیست و هشتم خرداد که روز رای گیری برای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران، برقرار بود، مجاهدین خلق از فرصت انتخابات استفاده کرده و نیروهای خود را به جنگ شهروندان ایرانی مقیم خارج منجمله شهر بیرمنگهام انگلستان، فرستادند. این یک نمونه از اقدامات خشونت طلبانه مجاهدین خلق علیه شهروندان ایرانی است آنان حتی به زنان بی دفاع نیز حمله کرده اند.

حمله مجاهدین در انگلستان به مراکز رای گیری و ناتوانی پلیس بریتانیا

مجاهدین خلق، یک نیروی پارادوکس و دوگانه زیست هستند هرگاه کسی علیه آنان اعمال خشونت کند، قال و مقال دروغین و گوبلزی و وامسلمانا سر می دهند که این رسم مسلمانی و حقوق بشری نیست ولی وقتی نوبت خودشان می رسد در همین اروپا برای شهروندان ایرانی آن هم به ظن خشونت در کشور بلژیک حکم طویل المدت صادر می کنند. البته دادگاه آنتورپ این حکم را جهت خوش آمدگویی کشورهایی همچون اسراییل و عربستان و دیگران انجام داد چون اگر دادگاه آنتورپ دادگاه بود می بایست همچنین به داد قربانیان بی شمار خشونت طلبان نیز حکم می داد ولی طی چند دهه اخیر که رهبران مجاهدین در اروپا زندگی می کنند و در کشورهای ایران و عراق و حتی در همین اروپا اقدام به سرکوب مخالفین خود می کنند حتی یک بار آنان را احضار نکردند حکم جای خود دارد.

انتخاب شدن و انتخاب کردن، در اصل یک حق و وظیفه شهروندی است و هم اکنون بیست و چهار کشور جهان رای دادن را اجباری کرده اند که در صورت تمرد، شهروندان می بایست جرم های نقدی و زندان را متحمل شوند.

ولی در همین اروپا وقتی موضوع انتخابات ایران می شود مجاهدین خلق که همه جا حی و حاضر برای سرکوب شهروندان ایرانی هستند را از بند و زنجیر آزاد می کنند تا به دیگران بفهمانند که افسار هنوز در دست آنان است و خشونت در اروپا دوگانه عمل می کند، تروریست خوب و تروریست بد.

با این وجود، آزاد گذاشتن دست مجاهدین خلق برای سرکوب شهروندان ایرانی اگرچه دیروز به بهانه تحریم انتخابات انجام گرفت اما این تشویق به همین جان فیصله نمی یابد در مرحله بعد، مجاهدین خلق علیه منتقدین و جداشدگان و در انتها در خدمت خشونت اربابان خود و همسو با داعش و تروریست های دیگر، به منافع و شهروندان اروپایی ضربه خواهند زد.

 مجاهدین نیرویی باجگیر و گروگانگیرند. امتیاز دادن در دادگاه و باز گذاشتن دست شان در سرکوب شهروندان ایرانی، به هر بهانه ای که صورت پذیرد آنان را جری تر خواهد کرد و در دور بعدی خشونت را به همه جا تسری خواهند داد.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس