صدور کارت هویت در آلبانی و چرندیات نامنویسی در مؤسسان پنجم

صدور کارت هویت در آلبانی و چرندیات نامنویسی در مؤسسان پنجم

صدور کارت هویت در آلبانی و چرندیات نامنویسی در مؤسسان پنجم

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 13.06.2021

صدور کارت هویت به اکثر شهروندان خارجی در کشور آلبانی زیر فشار اتحادیه اروپا که یکی از شروط اصلاحات در آلبانی جهت پذیرفته شدن در  این اتحادیه است، فرقه رجوی را در یک نقطه سرنوشت ساز تاریخی قرار داده است که می‌تواند پایانی بر یک عمر تروریسم و کشتار و کیش شخصیت رجوی و فرقه اش باشد.

از همین رو،  این عمل دولت آلبانی به مثابه یک شلیک تمام کننده بر فرق و گیجگاه  مسعود و مریم رجوی و سران جانی و شکنجه گرش است که آن ها را پریشان خاطر و سراسیمه کرده است.

با نگاهی گذرا به این روزهای فرقه و جیغ بنفش هایی که در آستانه غرق شدن، تبلیغات مشمئز کننده و سراپا دروغ از خود بیرون می ‌دهند می شود درک کرد که صدور کارت هویت در البانی برای تمامی خارجیان، فرقه رجوی را در یک تنگنای تاریخی و سیاسی و تشکیلاتی قرار داده است که این چنین رهبری و سران فرقه را به هذیانگویی و تبلیغات دروغ و شیطان سازی در برابر مردم ایران وا داشته است.

پیام رجوی از ته گور به ارتش نداشته برای ثبت نام در مؤسسان پنجم: هر کس که در تشکیلات رجوی نبوده است و سیر و روند سرکوب و شکنجه و مغزشویی  در فرایندی به اسم انقلاب ایدوئولوژیکی کذایی مریم رجوی را از سر نگذرانده باشد فکر می ‌کند حتما پیام رهبر فرقه یک فرایند رو به جلو در راستای سرنگونی آخوند هاست. در صورتی که رجوی شیاد ترین و خود پسند ترین و فقط حفظ جان برای او ارزش دارد و در سرفصل هایی که بحران درونی در فرقه و تشکیلات به نقطه جوش می رسید و از هم پاشیدگی  تشکیلاتی در چشم انداز قرار می گیرد، رجوی یک فیلی به اسم تشکیل مؤسسان هوا می‌کند.

یادم هست در اعلام تشکیل مؤسسان دوم که در سال ۱۳۷۴ رجوی با قدرت درفش و تیر و شکنجه که از حمایت اربابش صدام حسین برخوردار بود به زور همه را به قبول و تمکین با این خواسته کشاند و نشست های طولانی شکنجه روحی روانی و جسمی به اسم « نشستهای حوض» که رجوی جانشین خدا و امام زمان  معرفی می‌شد، برگذار نمود که در تاریخ سیاه فرقه از یادها نخواهد رفت. وضعیت فرقه در آن زمان بسیار ناروشن و مبهم بود، نارضایتی درونی بعلت زندانی کردن بیش از هفتصد عضو فرقه و شکنجه و کشتن و سربه نیست کردن بسیاری از اعضا در یک سال قبل تر از آن، یک جو یأس و ناامیدی و پریشان حالی و نارضایتی  در درون تشکیلات به وجود آورده بود که رجوی را وادار به این نقشه شیادانه و انحلال ارتش به اصطلاح آزادیبخش نمود و مؤسسان دوم را تشکیل داد که باید همه در این مؤسسان ثبت نام می‌ کردند.

آن زمان هم زمین در اختیار داشت هم نظامی بود و تجهیزات پیشرفته آن وقت در اختیار داشت هم کنار مرز ایران بود و از همه مهم ‌تر مزدور ارتش صدام بود و حمایت و پشتیبانی مالی، تسلیحاتی، لجستیکی و امنیتی را با خود داشت و به اصطلاح نور چشمی بعث بود علاوه بر ترور و خرابکاری در ایران، مهره اصلی در سرکوب و لو دادن، دستگیری مخالفین رژیم بعث بود  و اوامر رجوی به این دلیل بالاجبار توسط نفرات تشکیلات پذیرفته می ‌شد. چون ترس از شکنجه و کشتار و زندانی و سر به نیست کردن وجود داشت. اما آیا امروز هم در آلبانی آن شرایط برای رجوی مهیا است که چنین شتابان بی گدار به آب می زند و فیلی به اسم ثبت نام در مؤسسان پنجم، هوا می ‌کند!؟

ابدا!  اعضا فرقه رجوی در البانی اولاً  در میانگین بالای ۶۰ سال هستند و انتظار مرگی زودرس می کشند. ثانیاً آلبانی عراق نیست. ثالثاً نظام و نظامیگری و داشتن سلاح کجا بود.  یعنی اینکه با گلیمی که به «پته» تبدیل شده و تار و پودش از هم پاشیده و نخ نما شده است دیگر نمی ‌شود او را پینه زد و درست کرد.

اقای رجوی خودتی! دیگر کفگیرت به ته دیگ خورده است و چیزی در چنته ندارید، این واق واق کردنهایت هم از سر ناچاری نیست!؟

آه شکنجه شده ها و کشته ها و سربه نیست شده ها و زندانی شده ها (و از همه مهم تر آه خانواده های دردمندی که از سرنوشت عزیزان خود که به دست شما کشته یا سر به نیست یا اسیر هستند، خبری ندارند) گریبانت را گرفته است و فراری هم از آن برایتان متصور نیست. ‌پس به هوش باش که زمستان سرد و بی روح شما را در آغوش گرفته است دیگر بهار « بعث و صدام » گذشت. انتظاری جز فروپاشی برایتان متصور نیست و نخواهد بود. بیخود ادعای ابراز وجود نکنید. مردم ایران می دانند که هیچ جایگاهی در سرزمین ایران و در میان مردم وطن پرست ایران ندارید، بیخود و به دروغ از کانونهای شرورشی  موهوم ات حرف نزنید چرا اگر هواداری با اعتماد داشتید حتما او را به دست مرگ و نیستی می سپاردید و فدای مطامع شخصی در ستیز با مردم ایران می کردید. چرا که شما ثابت شده هستید که دشمن ترین و کینه ای ترین نسبت به مردم ایرانید.

انتخابات ایران به مردم ایران ربط دارد شما هیچ حق دخالتی در آن ندارید و مردم ایران هم این اجازه را به شما نمی دهند. بیخود در بوق شیطان سازی تبلیغاتی تان ندمید، چرا که بیگانگی و ضد ایرانی بودن تان و همراهی با دشمنان این مردم و این مرز و بوم برای مردم ایران ثابت شده است. شما که جز با منطق زور و چماق و شکنجه ‌و زندان کردن نفرات در درون  فرقه ات هیچ هویتی برای شخص جز خودتان قائل نیستید، و حتی یکبار به اندازه سر سوزنی طعم آزادی و دمکراسی در فرقه تان مشاهده نشده است، چطور از انتخابات آزاد دم می زنید!  و به مردم ایران امر و نهی می کنید؟

این ترفندها نه فقط برای مردم داخل ایران بلکه برای ایرانیان آزاده خارج از کشور نیز خریداری ندارد و همچون انتخابات گذشته در ایران، آنکه پوزه اش به خاک مالیده می شود شما هستید و بس.

„پایان“