چرا رجوی ها از کاندیدهای رد صلاحیت شده دفاع میکنند

چرا رجوی ها از کاندیدهای رد صلاحیت شده دفاع میکنند

خانم زهرا معینی  10 ژوئن 2021

چرا رجوی ها از کاندیدهای رد صلاحیت شده دفاع میکنند

چرا مریم قجر عضدانلو از کاندیدهای رد صلاحیت شده دفاع میکنند ؟

زهرا معینی - رجوی ها کاندیدهای رد صلاحیت شده

زهرا معینی آلمان

خانم زهرا معینی آلمان

یک بادم ودو هوا بودن مریم قجر عضدانلو طی هفته های اخیر، تمام سایت های سازمان مجاهدین خلق، علاوه بر یکان سایبری این سازمان در آلبانی، بر انتخابات در ایران متمرکز شده اند .

اگر نگاه مختصری به سایت مریم قجرعضدانلو (رجوی) کنید مشاهده خواهید کرد که وی از کاندیدهای رد صلاحیت شده سال 1400 صحبت میکنند . علتش و یا بقول معروف چه کاسه ای زیر نیم کاسه هست ؟ که از رد صلاحیت انان دفاع میکنند ؟

سوال اینجاست که اگر علی لاریجانی رد صلاحیت نمی شد مریم قجر آیا میخواست با او معامله کند ؟ یا همینطور تاج زاده و ریئس جمهور پیشین احمدی نژاد !

از اوایل انقلاب سال 57 دوره اول انتخابات ریاست جمهوری که مسعود رجوی رد صلاحیت شده حدود چهل واندی سال میگذارد . همیشه گفتند که جنگ گرگها در درون رژیم راه را برای سرنگونی بیشتر می کنند…حالا سوال اصلی من این است که اگر آن زمان مسعود رجوی ردصلاحیت نمی شد آیا شما هنوز بر علیه جمهوری اسلامی بودید ؟

زهرا معینی - مریم رجوی مسعود رجوی کاندیدهای رد صلاحیت شده

البته این طور سینه زدن برای رد صلاحیت شده ها و یا نامه برای سران جمهوری اسلامی توسط سران فرقه رجوی تقریبا تبدیل به یک رسم شده است . به نمونه های که ملعون مسعود رجوی اقدام کرده است توجه کنید :

نامه مسعود رجوی دراوردیبهشت 1392 به خامنه ای و رفسنجانی

زهرا معینی - مریم رجوی مسعود رجوی کاندیدهای رد صلاحیت شده

« خامنه ای باید راه ریاست جمهوری رفسنجانی را هموار کند و به تقسیم قدرت با او تن بدهد»

« رفسنجانی باید پیرانه سر ترس را کمی کنار بگذارد و بلادرنگ برای انتخابات ریاست جمهوری رژیم ثبت نام کند. این تعارف که «من بدون موافقت ایشان وارد عرصه نخواهم شد» در محذور گذاشتن مضاعف خامنه ای است و باید از آن دست بکشد »

زهرا معینی - مریم رجوی مسعود رجوی کاندیدهای رد صلاحیت شده

زهرا معینی - مریم رجوی مسعود رجوی کاندیدهای رد صلاحیت شده

زهرا معینی - مریم رجوی مسعود رجوی کاندیدهای رد صلاحیت شده

« خامنه ای همچنان که در ۸ سال گذشته با احمدی نژاد بساط رفسنجانی را جمع کرد، حالا باید به شیوه مرسوم دیو و دد، باند احمدی نژاد و رحیم مشائی را با رفسنجانی از دور خارج کند»

« خامنه ای باید هرطور شده رفسنجانی را در «اتاق تجمیع آراء» بیرون بکشد و در قدمهای بعد به شیوه خمینی، با او جام زهر بنوشد »

« اندرز و پیشنهاد به مجلس خبرگان نظام مسعود رجوی – ۲۰تیر ۱۳۸۸ »

موضوع چی می باشد : ایا این سران که رد صلاحیت شده اند دستشان به خون الوده است یا خیر ؟ اگر به خون الوده است چرا فرقه رجوی این طور سنگ انها را به سینه می زند ؟

رابطه زدن با سران جمهوری اسلامی برای همه بد است . اما سران فرقه رجوی از این قانون خود مجاهدین مستثنا هستند !؟

لینک به منبع

چرا رجوی ها از کاندیدهای رد صلاحیت شده دفاع میکنند