هوا کردن فیل دیگری به نام موسسان پنجم

هوا کردن فیل دیگری به نام موسسان پنجم

موسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟

هوا کردن فیل دیگری به نام موسسان پنجم

یکی از شارلاتان بازی‌های رجوی همین موسسان چندم و چندم است که هر گاه کفگیر رجوی به ته دیگ می‌خورد فیلی به نام موسسان چندم هوا می‌کند تا بتواند باز هم در درون مناسبات عنکبوتی خود سر افراد پیر و ازکار افتاده خود شیره بمالد البته اعضای فرقه به این کار

عادت دارند و چیز عجیبی نیست.

این یکی از شعبده بازی‌های مرسوم فرقه رجوی است و با این کار بازهم از اعضای درون تشکیلات تعهد می‌گیرد که تا سرنگونی بایستی در تشکیلات ضد انسانی بمانند و هر چه هم که بارشان کنند تحمل کنند.

اما این بار با تاکتیک دیگری وارد این کار شده آنهم با چاپ چند عکس مبهم که حتمآ و طبق روال معمول در آلبانی گرفته شده اینگونه وانمود می‌کند که کانون های شورشی البته کذایی در درون ایران اعلام آمادگی برای ثبت نام درارتش پنجم نموده و حالا بی صبرانه منتظر فرمان قیام سرنگون کردن هستند عکس‌های منتشر شده به عنوان کانون شورشی در درون ایران مسخره آمیز است چرا که فرقه رجوی بدون خجالت مدعی شده کانون های شورشی محل انتخاباتی را که معلوم نیست در کجا است به آتش کشیدند در حالیکه هنوز هیچ محلی برای انتخابات نه آماده شده و نه اعلام شده.

به این احمق‌های دوران بایستی یادآوری کرد که چهارارتش قبلی شما که دارای توپ و تانک و انواع سلاح های اهدایی اربابتان صدام بود آنهم در جوار مرزهای ایران چه غلطی کرد که اکنون ارتش پنجم شما با عده ای از کار افتاده و پیر مرد و پیر زن زمینگیر پوشکی آنهم در آلبانی چه غلطی می‌خواهد بکند من که کلی خندیدم و در همان حال به حال اعضای دربند در آلبانی افسوس خوردم که باز این حقه‌بازی دیرینه را شاهد هستند.

ناگفته نماند که فرقه رجوی در درون ایران دست به خرید جاسوس می‌زند و این در همه کشورهای دنیا می تواند اتفاق بیفتد این جاسوسان ترسو هم آن کانون های شورشی نیستند که فرقه به گل نشسته رجوی در بوق کرنا می‌کند بلکه افرادی هستند که به خاطر پول دست

به جاسوسی زده و برای امرار معاش خود خود فروشی می‌کنند اما به هر حال با جاسوسی کردن هم دردی از دردهای لاعلاج این فرقه ضد ایرانی درمان نمی‌شود چرا که از ابتدا راه را کج رفتند و بر علیه مردم و کشور شوریدند عاقبت دست دادن به دشمن همین است و بس.

اعلام تاسیس ارتش پنجم و اینگونه الفاظ به غیر از دجالیت آن هم از نوع رجوی چیز دیگری نیست و تمامآ پوچ و بی محتواست و تنها مصرف داخلی دارد اما با این ترفند سران فرقه رجوی گمان می‌کنند که می‌توانند در درون ایران عضوگیری کنند زهی خیال باطل دست رجوی و عضدانلو خیلی وقت است که نزد مردم ایران رو شده و به غیر از لعن و نفرین از

سوی مردم ایران چیز دیگری نصیبشان نخواهد شد.

لینک به منبع

 

موسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟ 

***