مجاهدین روح اعضایشان را تسخیر می کنند

مجاهدین روح اعضایشان را تسخیر می کنند

مجاهدین خلق روح اعضای خود را به شیطان واگزار کرده اند

وبلاگ ادوارد ترمادو

اگر کسی در مناسبات فرقه مجاهدین بوده باشد برخورده ها و شیوه حکومت و زمامداری فرقه رجوی را می تواند در ذهن خود از یک جمع چند هزار نفره به یک کشور چند ده میلیون نفره برده و حساب کار مردم آن کشور را ارزیابی کند، مناسبات مجاهدین مرا به یاد فیلم های ترسناک آلفرد هیچکاک می اندازد که در دورانی در ایران بسیار رواج داشت و نسل ما با اینگونه فیلم ها آشنائی دارد، فیلم هائی که در آن شیطان بر انسان غلبه می کرد و با وی بر سر روحش معامله می کرد و در واقع به نوعی روح انسان را می خرید و پس از آن این شیطان بود که بر آن فرد مسلط می شد و هر چه که اراده می کرد او هم بایستی انجام می داد.

امروزهمین صحنه های هولناک فیلم های آلفرد هیچکان توسط فرقه رجوی روی اکران قرار گرفته و در حال نمایش است و همه دنیا هم تماشاچی، صحنه های تسلط شیطان به روح و روان و جان عده ای که توسط فرقه رجوی در گوشه پرتی از جهان به تسخیر در آمده و انسان را چونان مومی در دست خود به هر کاری وا می دارند تا خود بتوانند از این اعمال شیطانی ارتزاق کنند.

 

یکی از شنیعترین صحنه ها مادری است که روح خود را به شیطان واگزار کرده و او را وادار به ظاهر شدن در سیمای ارتجاعی نموده اند تا فرزند خود را آماج کلمات و تهمت های ناپسندی قرار دهد که در دنیای انسانی هیچ مادر و یا پدری چنین کاری نخواهد کرد، اما هیولائی در درون فرقه رجوی وجود دارد که آن را برای فریب اعضای خود و عامه مردم انقلاب اایدولوژیک نامگذاری کرده اند و همین انقلاب عقیدتی واسطی است برای واگزاری روح انسان به شیطان.

مگر در دنیای عادی و انسانی مادری گوشت تن جگرگوشه خود که از خودش زاده شده را می جود؟ مگر در دنیای عادی مادر همیشه فدا کننده و پرداخت کننده بدون چشم داشت نیست؟ مگر در دنیای انسانی مادران دنیای گذشت و عاطفه نیستند؟ مگر مادر فرزند خود را با شیر خود و با شیره جان خود تغذیه نمی کند؟ در دنیای انسانی مادران از همان دوران بارداری عشق و عاطفه خود را نصار فرزند می کنند و تا لحضه مرگ هم اگر فرزند و یا فرزندان او اشتباهاتی انجام داده باشند می بخشند و در بستر مرگ هم باز دلواپس فرزندان خود هستند، عشق مادر به فرزند بزرگترین هدیه پروردگار به انسان است، اما امروز شاهد هستیم و به چشم می بینیم که فرقه رجوی این عشق و عاطفه مادری را که خدادای است چگونه تبدیل به نفرت کرده و چگونه مادر را در برابر فرزند خود قرار می دهد،آیا این همان ایستادن شیطان در برابر پروردگار نیست؟

فرقه رجوی چرا از ملاقات فرزندی با مادر خود این همه ترسان است که برای جلوگیری از آن این همه انرژی صرف می کند و حتی خود را در دنیا انگشت نما کرده و هر کسی که اقدامی برای ملاقات با پدر و مادر یا فرزند و یا عزیز خود که در دوزخ آلبانی گرفتار هستند می کند به او تهمت مزدوری می زند؟ آیا اگر روزی روزگاری فرزند مشترک خانم رجوی و آقای مهدی ابریشمچی هم از تشکیلات جدا شد و به دنیای آزاد پیوست در صورت ملاقات با مادر یا پدر خود از سوی فرقه رجوی مارک مزدوری خواهد خورد؟ طبیعتآ هرگز چنین برخوردی با وی نخواهد شد زیرا او فرزند خانم رجوی است، همانگونه که وقتی فرزند رجوی از مناسبات جدا شد نه تنها فرقه رجوی حرفی در مورد او نمی زند بلکه از لحاظ مال هم حمایت می کند.

البته این استثناها همیشه در مجاهدین بوده، خودی و غیر خودی، هنگامی که مادر خانم مریم رجوی فوت کردند در اردوگاه اشرف مراسمی برای دفن ایشان برگزار شد که گوئی یکی از بالاترین مقامات نه مجاهدین که دنیا فوت کرده، تمام یکان ها با لباس فرم و البته با حضور مسعود و مریم در قبرستان اشرف و با شرکت گارد تشریفات و دسته موزیک و دسته گلهای گرانقیمت ووووو البته با چشمان گریان خانم مریم رجوی بخاک سپرده شد، چرا چون ایشان مادر خانم رجوی بودند اما وقتی یکی از اعضای مجاهدین فوت می کرد با یک خاکسپاری معمولی و ساده دفن می شد و کسی هم اجازه نداشت چه در مراسم خاکسپاری برای متوفی و چه برای کسانی که درعملیلت کشته می شدند اشکی بریزد، گریه گردن برای متوفی ممنوع بود اما برای مرگ مادر خانم مریم رجوی نه، چرا؟ خوب ایشان در هر امری آزاد بودند، عاطفه را در درون انسان ها می کشند و اما وقتی نوبت به خودشان می رسد موضوع فرق می کند، این یعنی خودی و غیر خودی.

 

پرسش این است که تا چه زمانی می توانید از حضور خانوادها و دیدار با اعضای در بند و گرفتار جلوگیری کنید؟ تا کی می خواهید با تهمت افترا تخم کین بپاشید؟ تا کی این اعضای بیمار و فرتوت برای شما زنده خواهند ماند تا شما از وجودشان در اماکن بین المللی ارتزاق کنید؟ و تا کی با واگزاری روح اعضای خود به شیطان می توانید آنان را بر علیه مادران و پدران و عزیزان خود بشورانید؟ آیا این است آن نسخه ای که شما برای مردم ایران می پیچید؟ اما مردم ایران آگاه تر از آن است که شمایان فکر میکنید، مردم این از دیرباز شما و عقیده و راه شما را زیر خروارها خاک چال کرده اند.

لینک به منبع

مجاهدین خلق روح اعضای خود را به شیطان واگزار کرده اند