امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

معاون سابق وزارت خارجه امریکا با برایان هوک دیدارداشته وسخنگوی مجاهدین که همان مریم عضدانلو باشد ، گفته نوبت رژیم محفوظ است بااین جمله او کاری ندارم بنده با دیداری کاردارم که انجام شده است همه میدانیم که برایان هوک کودک خوارتحریمها را دنبال میکند ودیداراین شخص جنایتکاروادمخواربازنشسته ورفیق حمام وگرمابه مجاهدین هیچ هدفی نداشته الا تنگ ترکردن حلقه تحریم ملت ایران ودادن اطلاعات به ادمخواران برای گرسنه نگه داشتن ملت است همان تحریمی که تا به الان بیش ازبیست کودک بیمارپروانه ای بخاطران فوت کرده اند کلیه کسانی که ازتحریم حمایت میکنند دشمنان ملت ایران هستند تحریم باعث رشد فقروکودکان کاروفحشا وتن فروشی بخاطرلقمه نانی شده است وسخنگو ازخوشحالی درپوست حرام خود که تک تک سلولهایش ازپول مزدوری ونوکری وجاسوسی شکل گرفته است نمی گنجد وخوشحال است که دیدارباعث گرسنگی بیشترملت میشود ازطرفی دیگررضا اولیا مزدوروارفته وپیروخرفت رجوی بنام روشنفکران انقلابی درایتالیا بیانیه داده وداد سخن پراکنده که حاکمیت به کودکان شلیک مستقیم میکند بنده هرگونه ازارواذیت تظاهرات مسالمت امیزرا محکوم کرده ومیکنم ولی مشخص شده است وهمین دیروز روزنامه امریکایی نوشت دراشوبهای ابان سازمان سیا دست داشته است یعنی اینکه حامیان اشوب یعنی مجاهدین ودارودسته رضا پهلوی وسایرتجزیه طلبان نوکران سازمان سیا ودست پرورده های انها وخط سیا را پیش میبرند که بنده همان روز اشوب را محکوم کردم زیرا که به تجزیه کشورراه میبرد واینکه امروز انها خواهان لیبیایی کردن ایران هستند تا برده داری وکنیز فروشی را دربازارهای ایران راه بی اندازند وایران را به رم باستان برگردانند برکسی پوشیده نیست  ای حرام لقمه ایا تحریم کودکان ایران را نشانه نرفته است تو که دم ازکودکان میزنی چرا خودت خواهان تحریم هستی وچرادربرابرفوت کودکان بیمارصدایت ازحنجره نوکری درنیامد ودرجای دیگرحرف نتانیاهوی صهیونیست وپدرخوانده تروریسم درمنطقه را تکراروبرای خوش خدمتی به اسراییل ونتانیاهو میگوید ایران خواهان نابودی کشوردیگراست ولی اسمی ازکشورمربوطه نمی برد تا دست مزدوری ونوکری او برای کسی رو نشود وهمه ما میدانیم که رضا اولیا ها ادمهای پست وحقیری هستند که کارشون روخونی حرفها ویاوه های رجوی وعضدانلوست نه بیشتروحد وجایگاه انها درپیش رجوی وعضدانلو اینقدرحقارت بار است که بیایند وروخوانی کنند ویاوه های نوشته شده را تکرارکنند

 

بله این رقص های میمونی وبالا رفتن ازمنبرصهیونیزم وادا وادواربوزینه ای بربالای منبرصهیونیزم وامپریالیسم واستعمارگر وادمخواران غربی حکایت از دشمنی انها با ملت ایران دارد وانها عامل تحریم وکشتارملت هستند ملت ایران بدانید که سازمان مجاهدین وشورای انها پای سند کشتارملت ایران را امضا وتحویل ترامپ ونتانیاهو داده اند فقط فرقشون دراین است که کلاه صهیونیزم برسرنگذاشته وشاخ انرا بدست نگرفته اند ولی حرفهای انها ازگلوی  دشمنان ایران بیرون میاید یعنی اینکه میکروفونی که جلوی انهاست همان شاخ صهیونیزم است که ازان چماق داود رابرسرملت فرود میاورند ما که هیچ کاره ایم ودرسیاست جهانی به اندازه پشه هم ارزش نداریم اینها حرفهای ماراهم تحمل نمیکنند وتوسط زاکربرگر همان چماق داود درفیسبوک صفحات ما را می بندند دریکسال گذشته هفت ماه وهجده روز صفحه مرا بسته اند والان هم دوماه است که بسته می باشد وانهم چیزی جز جاسوسی وگزارش رجوی وعضدانلو چی ها جاسوسان صهیونیزم نیست انوقت میخواهید از صهیونیزم خواهان نابودی ملت نباشند اینها دروغ میگویند دشمنان ملت ایران هستند واین حرکات انها دقیقا ازروی ترس ودلهره ازبیان حقایق است رجوی وعضدانلو از ترس حرفهای ما مثل بید  میلرزند ورعشه مرگ می گیرند ولی بدانند که بنده دستان خیانت به ملت ایران را هرکس که باشد با شیوه های خودم افشا کرده وبازخواهم کرد نخواهم گذاشت کسانی که سند کشتارملت ایران را امضا وبه دشمنان ملت ایران داده اند اب خوش ازگلویشان پایین برود قبلا نوشتم وبازتکرارمیکنم ملت ایران گول اینها را نخورید اینها دشمنان شما وکشورهستند واین را هم بخاطرتجربه 35سال زندگی دردرون اینها میگویم انها را با تمام قدرت طرد کنید ودرترورسپهبد سلیمانی و22 بهمن نشان دادید که بردهان یاوه گویان می کوبید چه اخوند وچه غیر اخوند بخیابون امدن شما نشان داد که با تجزیه مخالف هستید وایران یک پارچه وقدرتمند را میخواهید وچشم دشمنان را کورکردید کورباد رجوی وعضدانلو وشورای انها که ایرانگرایی قدرتمند را نمی توانند ببینند ایران سرفراز بیرون خواهد امد وملت ایران ازهرقید وبندی رها خواهند شد زمستان خواهد رفت وروسیاهی برای ذغالها وکلاغان سیاه وبی روح که ندای شوم سرمیدهند خواهد ماند راه حل ما برخلاف رجوی وعضدانلو هم پاله های غرب ، ایرانگرایی مقتدر با پنج پایه یعنی ازادی واستقلال وحقوق بشروعدالت اجتماعی وبرابریست  این پنج پایه را از همه بخواهید وپایه ها باطل وسحرهمه دشمنان داخلی وخارجی ایران مقتدراست

 

امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

لینک به منبع

***